Welkom bij a.s.r.

Wij gebruiken technieken in de site die niet worden ondersteund door jouw browser. Wij ondersteunen wel alle laatste versies van Chrome, Safari, Firefox en Internet Explorer.

Home producten Aanvullend pensioen lijfrenteverzekering belastingdienst

Je lijfrenteverzekering en de Belastingdienst

Heb je een lijfrenteverzekering bij ons afgesloten? Dan mag je de inleg die je hierover betaalt onder voorwaarden aftrekken van je belastbare inkomen. Hierdoor betaal je over je inleg geen inkomstenbelasting. Pas als je je opgebouwde kapitaal laat uitkeren betaal je hierover inkomstenbelasting. Dat is meestal een lager bedrag dan dat je nu zou moeten betalen.

Let op: De Belastingdienst stelt jaarlijks het geldbedrag vast dat je belastingvrij mag inleggen om kapitaal op te bouwen. Dit noemen we je fiscale jaarruimte. Vraag je adviseur hoe hoog je fiscale jaarruimte is.

Tijdens de looptijd van je verzekering

Je premies vooraf ingevuld in je belastingaangifte

Verzekeringsmaatschappijen en andere financiële instellingen zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens over je lijfrenteverzekering door te geven aan de Belastingdienst. De premies die je betaalt voor je lijfrenteverzekering zijn daarom meestal vooraf ingevuld in je belastingaangifte. Deze vind je terug in de rubriek ‘Uitgaven voor inkomensvoorzieningen’, ‘premies voor lijfrenten’ (box 1).

Uitzondering: als je je stakingswinst of je oudedagsreserve uit je onderneming hebt omgezet in een lijfrente. Deze vult de Belastingdienst niet alvast voor je in.

Wel premie betaald, geen vooraf ingevuld bedrag?

Dan kan dit liggen aan de beperkingen die de Belastingdienst stelt. De Belastingdienst vult geen bedragen in als:

  • het bedrag boven €10.000 is
  • het bedragen onder € 12 is
  • je ouder bent dan AOW-leeftijd (bij aanvang van het jaar van aangifte)
  • je jonger bent dan 16 jaar (bij aanvang van het jaar volgend op het jaar van aangifte)
  • je ondernemer bent (anders dan als directeur van je eigen B.V. waar je in loondienst bent)
  • je premie dit kalenderjaar nog (gedeeltelijk) via je tussenpersoon wordt betaald

Heb je je betaalde premie (nog) niet afgetrokken van de belasting?

Heb je een premie al wel betaald, maar nog niet afgetrokken van de belasting? Dan hoef je over het bedrag van die premie geen belasting te betalen. Dit geldt voor premies betaald vanaf 1 januari 2010 voor maximaal € 2.269 per jaar. Voor eerdere jaren geldt dit onbeperkt. Je moet wel bij de Belastingdienst aantonen dat je de premies betaald hebt maar niet in aftrek hebt gebracht. Als de belastingdienst dat heeft vastgesteld, dan wordt dat met een saldoverklaring bevestigd.

Op de einddatum van je verzekering

Je inleg voor je lijfrente mag je aftrekken van je belastbare inkomen. Op de einddatum van je lijfrenteverzekering koop je met het lijfrentekapitaal een periodieke lijfrente-uitkering aan waarover (inkomsten)belasting moet worden betaald. Welke mogelijkheden je hebt voor de periodieke uitkeringen, hangt af van het belastingregime waaronder jouw verzekering valt.

Oud of nieuw regime

De belastingregels voor lijfrenteverzekeringen zijn de laatste jaren flink aangescherpt. Valt je vrijkomende lijfrentekapitaal nog onder het oude regime? Dan heb je extra mogelijkheden.

Wanneer valt je lijfrentekapitaal nog onder het oude regime?

Heb je periodiek een bedrag of premie betaald?
Heb je een eenmalig bedrag (koopsom) ingelegd?
Dan valt je lijfrentekapitaal onder het oude regime als je vóór 16 oktober 1990 je lijfrente hebt afgesloten. Dan valt je lijfrentekapitaal onder het oude regime als je vóór 1 januari 1992 je lijfrente hebt afgesloten.

Extra mogelijkheden van oud regime ten opzichte van nieuw regime zijn:

  • Je kunt zelf bepalen wie de lijfrente-uitkering ontvangt. Je mag de lijfrente-uitkering dus ook schenken aan je kind of kleinkind. Je kind of kleinkind betaalt over de uitkering dan wel inkomstenbelasting, maar geen schenkbelasting.
  • Bij een lijfrente mag je helemaal zelf bepalen wanneer de uitkering start. Dit is niet aan leeftijd gebonden.
  • De hoogte van de uitkering is niet begrensd.

Wil je precies weten wat de verschillen zijn tussen oud en nieuw regime? Vraag het je adviseur.

Heb je nog vragen?

Bijvoorbeeld over de aangifte van je belastingen? Bel dan de Belastingtelefoon op 0800 0543 of ga naar Belastingdienst.nl. Je kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met je verzekeringsadviseur, of met ons via dit formulier. We helpen je graag.