Home Blogs van a.s.r. Alles weten over het eigen risico

Alles weten over het eigen risico

19 april 2021
Ben je 18 jaar of ouder dan heb je een wettelijk verplicht eigen risico voor je zorgverzekering. De overheid stelt jaarlijks het eigen risico vast. Omdat mensen zelf het eerste gedeelte van hun zorgkosten betalen kan de premie lager blijven. Ook worden verzekerden door het eigen risico bewuster gemaakt van de kosten in de zorg. Voor 2020 is dit verplicht eigen risico € 385. Dit betekent dat je de eerste € 385 aan zorgkosten uit de basisverzekering zelf moet betalen.
Wanneer betaal je het eigen risico?

Het betalen van je eigen risico gebeurt altijd achteraf, nadat je zorgkosten hebt gemaakt. Je moet eigen risico betalen voor het polisjaar waarin je zorg hebt gehad. Bijvoorbeeld: je haalt in 2020 een geneesmiddel bij de apotheek. Dan worden de kosten hiervan in rekening gebracht met een eventueel openstaand eigen risico van het polisjaar 2020. Ook als je de rekening pas in 2021 of later krijgt.

Wanneer betaal je geen eigen risico?

Je betaalt alleen eigen risico voor zorg die valt onder de basisverzekering. Maar niet voor alle zorg. Hieronder zie je voor welke zorg je geen eigen risico betaalt. Daarop zijn een aantal uitzonderingen.

 

 • Huisartsbezoek (uitzondering: medicijnen en laboratoriumbezoek die je huisarts voorschrijft)
 • Verloskundige zorg (uitzondering: medicijnen en laboratoriumbezoek die je verloskundige voorschrijft en ambulancevervoer naar het ziekenhuis voor zwangerschap of bevallen)
 • Kraamzorg
 • Nacontroles voor donoren
 • De kosten van gecombineerde leefstijlinterventie
 • Griepprik voor risicogroepen
 • Kosten die vallen onder je aanvullende verzekering
 • Kosten die vallen onder je tandartsverzekering
 • Kinderen jonger dan 18 jaar
 • Hulpmiddelen die je leent
 • Bevolkingsonderzoeken
 • Ketenzorg (dit is zorg waarbij verschillende zorgverleners samenwerken)
 • De kosten van vervoer van een donor
 • Verpleging en verzorging
 • De kosten van voetzorg bij diabetes
 • Medicatiebeoordeling bij chronisch UR (uitsluitend recept) geneesmiddel(en)gebruik
 • Eigen bijdragen (behalve voor geneesmiddelen) of eigen betalingen
 • Stoppen-met-roken begeleidingsprogramma's, nicotine vervangende middelen en geneesmiddelen bij stoppen met roken
Hoe weet je hoeveel eigen risico je verbruikt hebt?
Als je inlogt op Mijn Zorgverzekering kan je zien hoeveel eigen risico je al verbruikt hebt en hoeveel eigen risico er nog open staat. Ook als je een eigen risico nota ontvangen hebt kan je deze hier vinden. Ook kan je via Mijn a.s.r. aan het begin van het jaar aangeven dat je het eigen risico gespreid in 10 termijnen wilt betalen of je vrijwillige eigen risico aanpassen per 1 januari.

Vrijwillig eigen risico
Wil je de premie van je basisverzekering verlagen? Kies dan naast het verplicht eigen risico voor een vrijwillig eigen risico. Dat is een bedrag bovenop het verplicht eigen risico. Afhankelijk van het eigen risico dat je kiest krijg je bij a.s.r. een korting op je premie. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico, hoe lager je premie. Let er wel op dat als jou toch iets overkomt en je moet bijvoorbeeld naar het ziekenhuis dat je dan een hoog bedrag zelf moet betalen.

Wat is de declaratietermijn?

Declaraties moeten uiterlijk 36 maanden na de start bij ons binnen zijn. Hierdoor kan er een lange tijd zitten tussen de behandeling en het betalen van je eigen risico van het betreffende kalenderjaar. Deze termijn geldt zowel voor zorgleners als voor verzekerden.

 


Meer verhalen over Zorg voor ondernemers