Home Blogs van a.s.r. Dit zijn de beleggingsrendementen 2020 tot en met Q3 van het Werknemers Pensioen

Dit zijn de beleggingsrendementen 2020 tot en met Q3 van het Werknemers Pensioen

02 november 2020
Een sterk en snel groeiherstel lijkt te zijn ingezet, nadat de wereldeconomie in het eerste half jaar van 2020 de diepste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog doormaakte. Beleggers kunnen terugkijken op een overwegend positief derde kwartaal, ondanks dat vooral (Amerikaanse) aandelen een stap terugdeden in september. Hiermee lijken financiële markten alvast een voorschot te hebben genomen op meer onzekere tijden. Want de Amerikaanse presidentsverkiezingen, Brexit en het coronavirus zullen de wereldeconomie het komende kwartaal in de greep houden.

Als je pensioen opbouwt in het Werknemers Pensioen van a.s.r. dan beleggen we jouw pensioeninleg voor je. Elk kwartaal maken we een beleggingsbericht, waarin we je informeren over de beleggingen. 

Terugblik op de economie

De wereldeconomie heeft in het eerste halfjaar van 2020 de diepste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog doorgemaakt. Toch lijkt een sterk en snel herstel ingezet. Zowel in de VS als in Europa en China wijzen de cijfers op een gemiddelde groei. Wel lijkt het erop dat we nu in een fase van meer gematigde groei zijn gekomen. We verwachten dat pas in 2022 de wereldeconomie weer terug is op het niveau van vóór de uitbraak van het coronavirus. 

Inflatie nam af
De coronacrisis had een negatieve invloed op de economische groeicijfers. Daar staat tegenover dat de inflatie afnam. Zeker in Europa. In september was de inflatie zelfs voor de tweede maand op rij onder 0%!  Dit komt gedeeltelijk door de lagere olieprijs. Maar vooral door de verslechterde economie en de waardestijging van de euro in de afgelopen maanden. 

Wat deden de financiële markten?

Beleggers kijken terug op een overwegend positief derde kwartaal voor de financiële markten. De meeste beleggingscategorieën (voor zowel aandelen als obligaties) eindigden in de plus. 
 
De aandelenbeurzen
In april en mei stegen de aandelenkoersen sterk. In september deden de aandelenbeurzen een stap terug. Vooral in de VS en Europa. In de VS werden met name de technologie-aandelen hard geraakt. Al hadden die dit jaar beter gepresteerd dan het marktgemiddelde. De aandelenbeurzen lijken afgelopen maand al een voorschot te hebben genomen op de komende onzekere tijden. 

De obligatiemarkten
Maatregelen van centrale banken en overheden hebben hun effect niet gemist op de obligatiemarkt. Centrale banken kopen onder andere staats- en bedrijfsobligaties van commerciële banken om zo de economie te stimuleren. Deze aankoopprogramma’s, en de daling van de rente op de kapitaalmarkt, hebben bijgedragen aan het positieve rendement op staatsobligaties. Mede dankzij de steunpakketten van overheden zijn de risicopremies op bedrijfsobligaties (verder) gedaald in het derde kwartaal. Dat had een positief effect op de rendementen van bedrijfsobligaties.

Rendementen Werknemers Pensioen

Bovenstaande ontwikkelingen zijn ook terug te zien in de rendementen van het Werknemers Pensioen. Het effect is het sterkst als de pensioendatum nadert. We beleggen dan meer in obligaties. Je ziet dat we beter scoren dan het gemiddelde in de markt, de zogenaamde ‘benchmark’. 

  • De getoonde rendementen zijn berekend tot en met september 2020.
  • De getoonde rendementen zijn na aftrek van fonds- en transactiekosten maar exclusief de kosten voor de beleggingsadministratie in het Werknemers Pensioen.
  • Beleggingsprofielen bestaan uit verschillende beleggingsfondsen. Elk beleggingsfonds heeft een eigen benchmark. De benchmark  van onze beleggingsprofielen berekenen we naar rato van de fondsen die er in zitten. 

Vooruitblik laatste kwartaal 2020

Een ABC voor het vierde kwartaal: Amerikaanse verkiezingen, Brexit en het Coronavirus:


Amerikaanse verkiezingen
De Amerikaanse presidentsverkiezingen van 3 november vormen een risico voor de wereldeconomie. Normaal gesproken is de invloed daarvan op de economie en de financiële markten beperkt. Maar in dit crisisjaar is dat misschien anders. De sociale onrust in de aanloop naar de verkiezingen en de onzekere uitkomst zorgen voor een verhoogde onzekerheid. Dat geldt ook voor de twijfel die de zittende president Trump zaait over het al dan niet accepteren van de uitslag. Het is onzeker hoe financiële markten reageren op de verkiezingsuitslag.


Brexit
Een tweede risico betreft de Brexit. Het is onzeker of er op 31 december een onderhandelingsresultaat is over de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Het is zelfs nog onduidelijk hoe zwaar de Britse regering hecht aan een verdrag. De algemene verwachting is dat het uitblijven van een verdrag vooral schadelijk is voor de Britse economie. Toch zullen in dat scenario ook de EU-lidstaten daar economische hinder van ondervinden. Dat geldt vooral voor Ierland en Nederland.


Coronavirus

De economische vooruitzichten worden natuurlijk gedomineerd door de ontwikkelingen rond het coronavirus. De gevreesde tweede golf lijkt begonnen. Naar verwachting verdwijnt de coronacrisis pas naar de achtergrond als een vaccin tegen het coronavirus breed beschikbaar komt. Tot die tijd staat het coronavirus een volledig economisch groeiherstel in de weg.


Afwachten….

Financiële markten kijken vooruit en lijken in september al een voorschot te hebben genomen op onzekere tijden. Voor de komende maanden voorzien we dat financiële markten een afwachtende houding aannemen. We sluiten forse bewegingen op de aandelenbeurzen niet uit. Zeker is dat de centrale banken hun beleid blijven handhaven. Daardoor blijft de rente naar verwachting laag. Tegelijkertijd blijven de aankoopprogramma’s van centrale banken gunstig voor de koersontwikkeling van bedrijfsobligaties. Die lijken op dit moment dan ook het meest aantrekkelijk. Daarom prefereren we die in lichte mate boven staatsobligaties komend kwartaal.

De op deze pagina getoonde rendementsoverzichten zijn met zorg door a.s.r. samengesteld. Aan deze informatie kun je geen rechten ontlenen. 

Mies Ligtenberg

Meer verhalen over Pensioen