Home Blogs van a.s.r. Even bijpraten over pensioenen

Even bijpraten over pensioenen

12 juni 2017

Deze weken organiseert a.s.r. kennissessies over pensioen voor aangesloten adviseurs. Op aansprekende locaties worden adviseurs bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. “We staan op een kantelpunt, ”, zegt Edwin Hoogland van Mercer.

Edwin Hoogland van Mercer begint met een inleiding over de aanpassing van de AOW- en pensioenrichtleeftijd. Ook de gevolgen voor de overige arbeidsvoorwaarden en de duurzame inzetbaarheid van werknemers komen aan bod. Met een blik op de toekomst vertelt hij wat adviseurs nog kunnen verwachten.

Vitaliteit steeds belangrijker thema voor werkgevers

Mensen leven langer en moeten na de aanpassingen in de AOW- en pensioenrichtleeftijd vaak langer doorwerken. De grote uitdaging is: hoe houd je mensen niet alleen aan het werk, maar ook vitaal? Hoe blijven we fit tot ons 68ste? En hoe zorgen we, dat we voldoende waarde blijven toevoegen aan de onderneming?

Gaat het om vitaliteit, dan verwacht 80% van alle werknemers actie van hun werkgever. Hoogland daagt adviseurs uit om na te denken over de rol die zij kunnen pakken richting werkgevers. Een aantal tips voor adviseurs:

  • denk bijvoorbeeld aan een gezondheidsmanager die bedrijven adviseert
  • introduceer een portal waar werknemers een vitaliteitscheck kunnen doen
  • stel gezondheidscoaches aan die werknemers kunnen adviseren

Bedrijven doen er goed aan om te anticiperen op een toename van de gemiddelde leeftijd van hun werknemers. Bijvoorbeeld met aangepaste arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld op het gebied van demotie, aanpassing van het salarishuis en goede doorstroommogelijkheden.

Doorbeleggen biedt mogelijkheid tot hoger rendement

Vanaf 1 januari 2018 biedt a.s.r. de mogelijkheid van doorbeleggen aan. Doorbeleggen betekent dat je op de pensioendatum je pensioenkapitaal niet omzet in een levenslange vastgesteld pensioenuitkering, maar blijft doorbeleggen en maandelijks je pensioenuitkering onttrekt uit de beleggingen.

In de opbouwfase kan al rekening worden gehouden met de mogelijkheid van doorbeleggen na je pensioendatum. Hoe werkt dat? Via het lifecycle-concept beleg je in een mix van aandelen, vastgoed en obligaties. Daarbij daalt het percentage aandelen in je portefeuille naarmate de pensioenleeftijd nadert. Weet je dat je na je pensioendatum wil doorbeleggen, dan kan daar rekening mee worden gehouden. Je kan dan kiezen voor een lifecycle waarbij het beleggingsrisico beperkt wordt afgebouwd. Hierdoor kan je dus langer in aandelen blijven beleggen. Dat vergroot ook de kans op een hoger rendement - dus op een hoger pensioen. Maar, er kleven vanzelfsprekend altijd risico’s aan.

Uit de discussie blijkt dat adviseurs ervaren dat veel mensen geen gevoel hebben bij de risico’s van (door)beleggen. De grote massa bereik je ook nauwelijks. Adviseurs blijken terughoudend te zijn om advies te geven over beleggen. Ze geven wel voorlichting over de risico’s en de opties, maar ze wagen zich liever niet aan advies. Adviseurs zien in de informatieverstrekking een belangrijke rol voor pensioenuitvoerders weggelegd en laten de wijze waarop de zorgplicht wordt ingevuld steeds zwaarder meewegen in hun advies aan de werkgever bij de selectie van een pensioenaanbieder.

a.s.r. biedt makkelijke pensioenoplossingen

Folkert Pama geeft een toelichting op de strategie van a.s.r. pensioenen. Hij legt daarbij uit waarom a.s.r. een allround aanbieder van collectieve pensioenen blijft. Dit is de uitgangspositie om in te kunnen spelen op de verdere individualisering. “Wij stellen werknemers in staat om zelf hun vermogensopbouw te realiseren. Dat doen we met begrijpelijke, gemakkelijke en eenvoudige pensioenoplossingen. Hoe? Door onder andere helpende communicatie te bieden naast een goede service. Hiervoor lanceren we bijvoorbeeld nieuwe portals met een persoonlijke dashboard en een pensioenverkenner. Ook vinden wij de samenwerking met de adviseurs zeer belangrijk. Daarom wordt ook de service aan hen sterk verbeterd. Met a.s.r. kiest de klant voor een betrouwbare, stabiele en duurzame partner. We willen er zijn voor onze klanten. Nu en later.”

Pensioen
Fleur Brockhus

Meer verhalen over Pensioen