Home Blogs van a.s.r. Heb ik recht op partnerpensioen na m'n scheiding?

Heb ik recht op partnerpensioen na m'n scheiding?

08 juli 2019

Vorige week beantwoordde Anika Klein, Relatiebeheerder bij a.s.r., de vraag of je recht hebt op het pensioen van je overleden partner. In diezelfde ‘waar men liever niet te lang over nadenkt’ - categorie: de mogelijkheid dat de liefde niet voor eeuwig blijft. Kortom: wat als jullie gaan scheiden? Hoe zit het met het partnerpensioen na een scheiding?

Beestje bij de naam: als mijn partner en ik gaan scheiden; heb ik dan recht op haar/zijn partnerpensioen?

Ja, op het moment dat je de echtscheiding inschrijft heb je recht op het opgebouwde partnerpensioen. Dus ook de opgebouwde waarde van voor het huwelijk. Je hebt ook al recht op (bijzonder) partnerpensioen als je alleen hebt samengewoond. (Het nabestaandenpensioen noemen we na een scheiding of periode van samenwonen bijzonder partnerpensioen.) Let op! Partnerpensioen is vaak niet iets dat je automatisch opbouwt/verzekert binnen een pensioenregeling en moet op vrijwillige basis worden afgesloten. 

En hoe zit het dan met het ouderdomspensioen? (pensioen naast de AOW)

Dat is in Nederland geregeld via de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS). Tenzij je daar onderling andere afspraken over maakt, is deze wet van toepassing. Simpel gezegd houdt de wet in dat je na een scheiding allebei recht hebt op 50% van het pensioen dat tijdens de huwelijkse periode of periode van geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Let wel op dat je zelf na inschrijving van de echtscheiding bij de uitvoerder moet aangeven dat jullie a) gescheiden zijn en b) hoe de verdeling  gaat plaatsvinden. Geef je dit na deze periode door, dan zal de pensioenuitvoerder dit niet meer voor je verdelen en moet je dit zelf verrekenen op pensioendatum. Let op! Je kunt geen ouderdomspensioen verdelen als je alleen hebt samengewoond.

Wat voor afspraken kun je als scheidend stel maken als je geen verevening wilt?

Ex-partners kunnen ervoor kiezen om het pensioen anders te verdelen, of in bijzondere situaties, af te spreken dat de ex-partner het volledige pensioen - of juist helemaal niets - krijgt.

Zijn er nog andere opties?

Ja, je kunt er ook voor kiezen volledig afstand te doen van elkaars pensioenrechten. Zeker wanneer je het allebei goed geregeld hebt - allebei een goed pensioen opbouwt - kan het verstandig zijn om de pensioenen apart te houden Een financieel expert kan het beste beoordelen wat voor jouw situatie de slimste optie is.

Kan ik zelf bepalen hoe en wanneer ik het pensioen van mijn ex-partner ontvang?

Als je voor vervening kiest (of niks afspreekt) dan kan de ex-partner pas aanspraak maken op het ouderdomspensioen als de hoofdverzekerde met pensioen gaat. Dat kan op zijn/haar 68ste zijn, maar wat als de hoofdverzekerde besluit tot zijn/haar 70ste door te werken? Dan moet de ex-partner nog langer wachten. En wat als de hoofdverzekerde voor zijn/haar pensioengerechtigde leeftijd komt te overlijden? Dan komt het verevend ouderdomspensioen te vervallen en gaat het (bijzonder) partnerpensioen in.

Verdeling van de pensioenrechten met conversie

Goed om te weten: de overheid is ermee bezig om van conversie de standaard te maken - ter vervanging van de Wet VPS als norm, dus. Door middel van afspraken kun je daar van afwijken, maar als er geen andere afspraken zijn, is conversie the way to go.

Conversie-wat?

Bij conversie bepaal je zelf wanneer je ouderdomspensioen ontvangt, ongeacht de leeftijd en ‘status’ (levend of overleden) van de ex-partner. Dan wordt het aandeel in het ouderdomspensioen omgezet naar één pensioen voor de ex-partner waar hij of zij dan volledig over beschikt.

Inge Abraham

Meer verhalen over Ik denk vooruit