Home Blogs van a.s.r. Kerncijfers pensioenregeling 2022

Kerncijfers pensioenregeling 2022

01 januari 2022

De Belastingdienst bepaalt elk jaar op 1 januari de AOW-franchise en het maximum pensioengevend salaris. De verandering van deze kerncijfers heeft invloed op het pensioen van je werknemers. Elk jaar updaten wij dan ook deze kerncijfers voor jullie pensioenregeling. Maar wat zijn kerncijfers precies? En wat moet jij als werkgever doen? Dat lees je hieronder.

Wat zijn kerncijfers?
Kerncijfers zijn financiële cijfers die nodig zijn om het pensioen van je werknemers te bepalen.  Hieronder de tabel met de kerncijfers voor 2021 en 2022: 
Kerncijfers 2021 2022
Franchise Eindloon  € 16.458 € 16.74
Franchise Middelloon  € 14.544 € 14.802
Franchise pré-Witteveen  € 15.583 € 15.859
ANW (Overlijden Extra)  € 15.985 € 16.201
Maximum pensioengevend salaris   € 112.189  € 114.866
Waarom updaten we de cijfers jaarlijks?  
De overheid bepaalt elk jaar de nieuwe kerncijfers. Deze kerncijfers moeten dan ook verwerkt worden in jullie pensioenregeling. Anders voldoet de regeling niet aan de fiscale regels van de Belastingdienst. Hieronder de kerncijfers die we jaarlijks aanpassen:
  • Franchise ouderdomspensioen: de franchise voor het ouderdomspensioen, ook bekend als de AOW-franchise. Dit is het deel van het salaris dat niet meetelt voor de pensioenopbouw. De werknemer ontvangt vanaf de gerechtigde leeftijd een AOW-uitkering vanuit de overheid (ook wel 1e pijler-pensioen). Zouden we dit wel meerekenen? Dan ontvangt de werknemer na pensionering meer inkomen dan fiscaal toegestaan is. 
  • Franchise nabestaandenpensioen: de franchise voor het nabestaandenpensioen, ook bekend als de AOW-franchise. Dit is het deel van het salaris dat niet meetelt in de berekening van het nabestaandenpensioen. 
  • Maximum pensioengevend salaris: dit is het maximumbedrag waarover iemand pensioen mag opbouwen via de werkgever (ook wel 2e pijler-pensioen). Daarboven mag géén pensioen opgebouwd worden via het brutoloon. 
  • Jaarlijkse bruto uitkering voor module Overlijden Extra: dit is gebaseerd op het nieuwe ANW-bedrag. Dit bedrag is ook gekoppeld aan het wettelijk minimumloon en wordt twee keer per jaar vastgesteld. Per 1 januari en per 1 juli. Voor Doenpensioen wijzigen we dit 1 keer per jaar op 1 januari.  

In jullie pensioenreglement vind je ook een toelichting op de bovenstaande begrippen.

Wat gebeurt er met de premies van je werknemers? 

Die veranderen door de wijziging van deze kerncijfers. De nieuwe premies vind je terug in DoenpensioenPortaal. Je vindt ze onder het kopje ‘facturen’. Vervolgens kies je ‘Details per deelnemers’.  

Wat wordt er van jou als werkgever verwacht? 

Zijn de bovenstaande kerncijfers op jullie regeling van toepassing? Dan hoef je niets te doen. Maar het kan ook zijn dat jullie kerncijfers afwijken.  Bijvoorbeeld omdat ze gekoppeld zijn aan de cijfers van een bedrijfstakpensioenfonds. Is dat het geval? Laat ons dit dan zo snel mogelijk weten.

Heb je vragen?

Neem gerust contact met ons op via onsdoenpensioen@asr.nl of bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur op (030) 278 95 80. We helpen je graag.


Meer verhalen over Doenpensioen