Home Blogs van a.s.r. Minder geld naar clusterbommenmakers

Minder geld naar clusterbommenmakers

06 december 2018

Deze week kwamen vredesorganisatie PAX en de Cluster Munitie Coalitie met het goede nieuws dat er wereldwijd minder investeringen in producenten van clustermunitie zijn. Ook beëindigen steeds meer financiële instellingen en staten hun investeringen in clusterbommenmakers.

Goed nieuws

Wereldwijd zijn er dus veel minder investeringen in clustermunitieproducenten: van 31 miljard dollar in het rapport van 2017 naar negen miljard dollar dit jaar. Dit komt ook doordat twee Amerikaanse wapenfabrikanten hun productie en leveringen hebben beëindigd. Ook ondernemen steeds meer banken en andere financiële instellingen en staten actie om een einde te maken aan investeringen in producenten van clustermunitie.

Toch ook zorgen

Wereldwijd investeren 88 banken, verzekeraars en pensioenfondsen gezamenlijk nog 8,7 miljard dollar in 7 bedrijven die nog betrokken zijn bij productie, onderhoud of modernisering van clustermunitie. Twee grote bedrijven zijn gestopt, maar drie van de zeven producenten in het rapport van 2018 zijn nieuwe producenten. Dus het probleem is nog niet opgelost.

Clustermunitie al sinds 2008 verboden

Clusterbommen zijn erg omstreden omdat ze altijd veel burgerslachtoffers eisen. Het gebruik van clustermunitie is dan ook sinds 2008 verboden in de Conventie over Clustermunitie, ondertekend door 120 landen. Desondanks zijn er nog steeds landen en bedrijven betrokken bij de productie van clusterbommen.

Lees hier het hele rapport.

a.s.r. positief voorbeeld
In 2009 publiceerde PAX voor het eerst onderzoek naar clustermunitieproducenten. Sindsdien is er veel veranderd. Het is normaal geworden voor financiële instellingen om producten van clustermunitie uit te sluiten van hun investeringen, omdat investeren in zo’n bedrijf bijdraagt aan de productie van verboden en inhumane wapens.

In dit jaarlijks onderzoeksrapport van vredesorganisatie PAX wordt a.s.r. wederom als positief voorbeeld genoemd. a.s.r. sluit in haar investeringsbeleid wapenproducenten en -handelaren nadrukkelijk uit. Jack Julicher, directeur a.s.r. vermogensbeheer: 'Deze studie onderschrijft niet alleen a.s.r.'s uitvoerige uitsluitingsbeleid met betrekking tot wapens, maar ook de impact die financiële instellingen hebben: ieder jaar maken meer fabrikanten bekend te zullen stoppen met clustermunitie onder druk van de internationale gemeenschap.'

 

Duurzaamheid
Christel van Capelleveen

Meer verhalen over Duurzaamheid