Doorgaan.nl

Met Doorgaan.nl bood De Amersfoortse 4 jaar lang ondernemers een platform om hun ideeën via crowdfunding te financieren. Zo steunde De Amersfoortse ondernemers en riep zij andere investeerders in Nederland op om dat ook te doen.

Ondernemers met een goed idee gaven wij een podium op ons crowdfunding platform. Het unieke aan doorgaan.nl was, dat De Amersfoortse meefinancierde op basis van likes en shares. Hiermee hebben we tientallen projecten succesvol geholpen en konden veel ondernemers doorgaan met hun droom. 

Waarom Doorgaan.nl?

Als De Amersfoortse, de ondernemersverzekeraar van a.s.r., gaan wij terug naar de kern van verzekeren: mensen helpen door te doen. Zo willen we een nuttige rol in de maatschappij spelen. Daarom geven wij, daar waar het kan, mooie initiatieven een steuntje in de rug. Of ontwikkelen we zelf projecten om organisaties of groepen mensen te helpen. Wij geloven dat goede ideeën altijd een kans moeten krijgen. En omdat ondernemers ‘doorgaan waar anderen stoppen’, deden wij dat met Doorgaan.nl ook.

Doorgaan.nl