Welkom bij a.s.r.

Wij gebruiken technieken in de site die niet worden ondersteund door jouw browser. Wij ondersteunen wel alle laatste versies van Chrome, Safari, Firefox en Internet Explorer.

Home Welkom bij a.s.r. Pensioen Je kunt kiezen tussen een vast of variabel pensioen

Je kunt kiezen tussen een vast of variabel pensioen

Sinds 6 februari 2018 maakt Generali Nederland deel uit van a.s.r. Op deze pagina vind je informatie over het wijzigen van je pensioenbeleggingen. Vind hier meer informatie over de fusie.

Via de Profielwijzer kun je kiezen om vanaf de 48-jarige leeftijd te gaan beleggen via het Standaard LifeCycle variabel pensioendoel. Via dit Standaard LifeCycle variabel pensioendoel geef je de voorkeur aan om op de pensioendatum een variabel pensioen aan te kopen. De definitieve keuze voor de aankoop van een vast of variabel pensioen hoeft pas op de pensioendatum gemaakt te worden.

  • Vast pensioen – Standaard LifeCycle Pensioen 
    Bij een vast pensioen koop je op de pensioendatum in één keer een levenslang pensioen aan. Het voordeel is dat je precies weet hoeveel je elke maand ontvangt. Het nadeel is dat de rentestand op de pensioendatum voor een belangrijk deel de hoogte van het pensioen bepaalt. Hoe lager de rentestand, hoe lager de levenslange pensioenuitkering.

  • Variabel pensioen – Standaard LifeCycle variabel pensioendoe
    Bij een variabel pensioendoel wordt met een deel van het pensioenkapitaal een pensioenuitkering voor een kortere periode aangekocht. De rest van het pensioengeld blijft belegd. Het nadeel kan zijn dat de pensioenuitkering jaarlijks varieert omdat de hoogte afhankelijk is van de beleggingsopbrengsten. Met een variabel pensioen kan de uitkering hoger, maar ook lager zijn.

Wat is een Standaard Life Cycle?
De Standaard Life Cycle Pensioen is een beleggingsoplossing die standaard gebruikt wordt voor pensioenregelingen. Het opgebouwde pensioenkapitaal en pensioenpremies worden standaard belegd volgens de Standaard Life Cycle Pensioen en deze zorgt ervoor dat het beleggingsrisico in kleine stappen afneemt naarmate de pensioendatum nadert. Hierbij wordt een zorgvuldige afweging tussen risico en rendement gemaakt.  

Deze beleggingsoplossing belegt in dat geval steeds minder in aandelen en steeds meer in obligaties. De beleggingsrisico’s en -resultaten blijven overigens altijd voor jouw rekening.

Kiezen vanaf 47 jaar - beleggen vanaf 48 jaar
Vanaf jouw 47ste kun je kiezen tussen beleggen voor een vast of variabel pensioen. De wijziging gaat dan in op jouw 48ste.