Aansprakelijkheidsverzekering zorgaanbieder en de Wkkgz

Door de ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ (Wkkgz) krijgen patiënten en cliënten een sterkere positie. De wet regelt dat zorgaanbieders vanaf 1 januari 2017 aangesloten moeten zijn bij een onafhankelijke geschilleninstantie. Is een cliënt of patiënt ontevreden over de geboden zorg? Dan kan hij een klacht of claim indienen bij de geschilleninstantie waarbij de zorgaanbieder is aangesloten. 

Meld zo snel mogelijk een klacht of claim

Ontvang je als zorgaanbieder een klacht of een claim? Meld zo snel mogelijk alle aanspraken of omstandigheden waaruit een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan. De informatie stuur je naar asr.klachten.schade@asr.nl onder vermelding van jouw polisnummer en dat het om een klacht of claim in de zin van de Wkkgz gaat.

Gedekte aanspraak of omstandigheid

Na jouw melding beoordelen wij of er sprake is van een aanspraak of omstandigheid die onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) valt. Is de aanspraak of omstandigheid gedekt, dan voeren wij verweer of vergoeden de schade. Is er juridische bijstand nodig? Dan vergoeden wij de kosten van procedures die op ons verzoek worden gevoerd of door ons zijn goedgevonden.

Bindend advies van de geschilleninstantie wordt gevolgd

Geeft de geschilleninstantie in een bindend advies aan dat u als zorgaanbieder een schadevergoeding aan uw cliënt moet betalen? En valt de aanspraak of omstandigheid onder de dekking van de AVB? Dan volgen wij het bindend advies van de geschilleninstantie.

Vragen over de dekking

Voor vragen en eventuele dekkingsmogelijkheden kun je contact opnemen met je verzekeringsadviseur.

Meer informatie

Aanvullende informatie over de Wkkgz vind je op rijksoverheid.nl

Of neem contact op met je verzekeringsadviseur


Gerelateerd nieuws