Afspraken Elektronische Dienstverlening ASR Levensverzekering N.V.

De toestemming heeft betrekking op al jouw levensverzekeringen van ASR Leven. Onderstaande geldt niet voor pensioenverzekeringen. Het geven van toestemming voor elektronische dienstverlening betekent het volgende:

Als in de op jouw levensverzekering(en) toepasselijke algemene voorwaarden sprake is van ‘schriftelijk(e)’, dan worden daarmee elektronische mededelingen, zoals een e-mail bedoeld. Met ‘adres’ van de verzekeringnemer wordt bedoeld zijn of haar e-mailadres dat aan ASR Leven is opgegeven.

Mededelingen van ASR Leven over jouw levensverzekering(en) worden niet meer per post, maar elektronisch gedaan. Deze worden geplaatst in de Mijn a.s.r.-omgeving, jouw persoonlijke website van ASR Leven. Je ontvangt een e-mail als er een bericht geplaatst is. 

Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk kennis neemt van mededelingen, deze controleert en ASR Leven informeert als er mogelijk iets niet klopt. Dit geldt ook voor de uitvoering van jouw verzoeken of opdrachten aan ASR Leven. Om te voorkomen dat er iets fout gaat, ga je veilig en zorgvuldig om met communicatiemiddelen en persoonlijke informatie zoals een wachtwoord. Zorg ervoor dat je apparatuur de juiste software heeft en dat je jouw apparatuur en gegevens zo goed mogelijk beveiligt tegen virussen, schadelijke software en misbruik. 

Je kunt de toestemming voor elektronische dienstverlening altijd beëindigen. Vanaf dat moment ontvang je de mededelingen weer per post op het (huis)adres dat je aan ASR Leven opgeeft. ASR Leven mag informatie schriftelijk (niet-elektronisch) opsturen of daarom vragen, bijvoorbeeld als originele documenten nodig zijn of handtekeningen. Dit kan ook als er technische problemen zijn, zoals een computerstoring. Het kan voorkomen dat de persoonlijke website in verband met onderhoudswerkzaamheden tijdelijk niet of beperkt toegankelijk is. Voor schade door beperkte toegang tot of onjuist of onbevoegd gebruik van gegevens is ASR Leven niet aansprakelijk.