Beleggen in fondsen van a.s.r.

Je kunt verschillende redenen hebben om te beleggen. Bijvoorbeeld voor extra vermogen na je pensioen, een extraatje voor je kinderen of kleinkinderen of voor de financiering van je woning. Bij ons beleg je altijd in beleggingsfondsen. Hoe je je geld belegt en in welke fondsen, bepaal je zelf.

Waarom kiezen voor een fonds?

Als je belegt in één of meerdere beleggingsfondsen, spreid je automatisch het risico. Wanneer je belegt in een beleggingsfonds, bouw je met een grote groep andere investeerders een vermogen op. Een team professionele beleggers beheert dit vermogen dan voor jou en de andere investeerders. Zo kun je met relatief kleine bedragen toch een goede spreiding aanbrengen in je portefeuille. Binnen een fonds beleg je namelijk in aandelen van verschillende ondernemingen en/of obligaties.

Voor elk type belegger

De fondsen van a.s.r. zijn gericht op rendement op de lange termijn. Welke beleggingsfondsen je kiest, hangt af van het beleggingsrisico dat je wilt nemen. Zo biedt a.s.r. voor elk beleggingsprofiel en elk rendementsdoel een passend fonds. De verschillende fondsen hebben ieder een eigen risico/rendementsverhouding. Een risicovoller fonds biedt kans op een hoger rendement, maar het rendement kan ook lager uitvallen. Voor de fondsen is Essentiële Beleggersinformatie (EBI) opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees hem voordat je het product koopt.

Welk fonds je ook kiest, je kunt altijd rekenen op de expertise van de beleggingsspecialisten van a.s.r. en van andere beheerders zoals BNP Paribas Investment Partners. Zij houden de ontwikkelingen in de markt continu in de gaten en proberen een zo goed mogelijk beleggingsresultaat te bereiken.

Koersinformatie van beleggingsfondsen

Heb je een beleggingsverzekering? Dan kan a.s.r. voor je beleggen in beleggingsfondsen van a.s.r. en van andere beheerders zoals BNP Paribas Investment Partners en Robeco. De koersen van deze fondsen staan op de a.s.r.-website. Je kunt de koersen van deze extern beheerde fondsen ook zelf opzoeken via de Fondsentabel. Hiervoor is de ISIN-code van deze fondsen belangrijk om te gebruiken. Als een extern beheerd fonds een ISIN-code heeft, dan staat deze vermeld op de website van a.s.r.

Bijna gelijke fondsnamen, verschillende koersen

a.s.r. vermeldt bij de fondsnamen van BNP Paribas Investment Partners de toevoeging ‘dis’, ‘prd’, ‘cap’, 'prc' of ‘ins’.

  • Staat er ‘dis’ of ‘prd’ achter de fondsnaam? Dan keren de aandelen contant dividend uit. Heb je een beleggingsverzekering? Dan herbelegt a.s.r. het dividend in de verzekering. Je ontvangt dit dividend dan in de vorm van extra units van het betreffende fonds.
  • Staat er ‘cap’, 'prc' of ‘ins’ achter de fondsnaam? Dan keren de aandelen geen contant dividend uit. Het dividend blijft namelijk in het fonds zitten, waardoor een hogere koers ontstaat.

Je adviseur

Heb je nog vragen over beleggingsfondsen? Neemt dan contact op met je verzekeringsadviseur.