Welkom bij a.s.r.

Wij gebruiken technieken in de site die niet worden ondersteund door jouw browser. Wij ondersteunen wel alle laatste versies van Chrome, Safari, Firefox en Internet Explorer.

Home producten Sparen en beleggen Kapitaalverzekering belastingdienst

Je kapitaalverzekering en de Belastingdienst

Heb je bij ons een kapitaalverzekering in de vorm van een beleggingsverzekering of garantieverzekering? Dan moet je meestal vermogensbelasting betalen over je opgebouwde kapitaal. We sturen je daarom jaarlijks het overzicht 'Fiscale jaaropgave van je beleggingsverzekering'. Hierin staat de fiscale waarde van je verzekering die je nodig hebt voor je aangifte inkomstenbelasting. Je vult deze waarde in bij het hoofdstuk ‘Box 3: sparen en beleggen’ onder ‘Bezittingen: overig’.

Vrijstelling Belastingdienst

Soms hoef je de waarde van je kapitaalverzekering niet op te geven aan de Belastingdienst. Dit is afhankelijk van:

Let op: volg de instructies in de aangifte goed. Zo kun je vaststellen of je je de fiscale waarde wel of niet moet opgeven.

Hoe hoog is je vrijstelling?

Dat hangt af van wanneer je je verzekering hebt afgesloten. Er zijn drie belastingregimes:

  • Oud regime: als je een premiebetalende kapitaalverzekering hebt die is gesloten vóór 16 oktober 1990
  • Brede herwaardering: als je een kapitaalverzekering hebt die is gesloten vóór 14 september 1999
  • Nieuw regime (belastingwetgeving 2001): als je een kapitaalverzekering hebt die is gesloten na 1 januari 2001 of die niet meer voldoet aan de andere regimes

Wil je precies weten welke belastingregels en vrijstelling bij jouw verzekering horen? Of weet je niet wanneer je je verzekering hebt afgesloten? Vraag het je adviseur.

Belastingregels: brede herwaardering

Je kapitaalverzekering valt onder de brede herwaardering als deze is afgesloten vóór 14 september 1999. Je hebt dan in 2016 recht op vrijstelling van vermogensbelasting tot maximaal € 123.428. Heb je eerder een uitkering van een kapitaalverzekering gekregen? En heb je toen de vrijstelling geheel of voor een deel verbruikt? Dan kan de vrijstelling lager zijn dan € 123.428. Is de waarde van je verzekering hoger dan € 123.428? Dan geef je het verschil aan tussen die hogere waarde en € 123.428.

Heb je een partner, volgens de omschrijving van de Belastingdienst? Dan kan je partner een vrijstelling aan je overdragen. Hij of zij geeft dat dan aan in de aangifte. In dat geval hoef je de waarde van de verzekering alleen op te geven als de waarde van je verzekering hoger is dan de dubbele vrijstelling (€ 246.856). Je geeft dan alleen het verschil aan tussen die hogere waarde en € 246.856.

Wat moeten we verplicht doorgeven op de einddatum?

Verzekeringsmaatschappijen en andere financiële instellingen zijn wettelijk verplicht bepaalde gegevens te melden aan de Belastingdienst. Op de einddatum van je kapitaalverzekering geven we door:

  • de waarde op de einddatum.
  • de betaalde premies.
  • onder welk belastingregime je verzekering valt. De belastingdienst bepaalt dan in hoeverre je recht hebt (gehad) op belastingvoordelen, zoals bijvoorbeeld een vrijstelling uit de brede herwaardering.

Heb je nog vragen?

Bijvoorbeeld over de aangifte van je belastingen? Bel dan de Belastingtelefoon op 0800-0543 of ga naar Belastingdienst.nl. Je kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met je verzekeringsadviseur, of met ons via dit formulier. We helpen je graag.