Bij a.s.r. bank sta jij als spaarder centraal

Bij a.s.r. bank vinden we deze uitgangspunten heel belangrijk:

  • We communiceren duidelijk en niet misleidend
  • We voorkomen voorzienbare teleurstellingen bij spaarders
  • We zorgen voor een overzichtelijk en toegankelijk aanbod
  • We leggen ons spaarbeleid vast en zorgen dat we het aan jou kunnen uitleggen

Dit heet modern spaarbeleid

De bovenstaande punten zijn ook de uitgangspunten die Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de banken met elkaar hebben afgesproken. Door volgens deze uitgangspunten te handelen, stellen banken het belang van hun klanten meer centraal in het spaarbeleid.

Download meer informatie over het Modern Spaarbeleid.

Hoe ver zijn we?

Bij a.s.r. bank zijn we bezig om de uitgangspunten van het Modern Spaarbeleid verder in te voeren. Zodra we hier meer over kunnen vertellen, kun je dit terugvinden op deze pagina. We hebben de uitgangspunten al doorgevoerd in ons rentebeleid:

  • We zijn een transparante bank met een stabiel rentebeleid.
  • Bij vergelijkbare spaarproducten zijn nieuwe en bestaande klanten voor ons even belangrijk. Zij krijgen dus dezelfde rente.
  • Wij proberen klanten niet met hoge spaarrentes binnen te halen, om vervolgens het rentepercentage na een bepaalde periode af te bouwen.
  • Ons aanbod is overzichtelijk. Je adviseur kan toelichting geven op ons aanbod en je hierin adviseren.

Extra informatie over ons modern spaarbeleid