Arbeidsongeschikt en je levensverzekering van a.s.r.

Je staat er waarschijnlijk liever niet bij stil, maar er is altijd een kans dat je arbeidsongeschikt wordt. Als je niet meer volledig kunt werken, heeft dit gevolgen voor je inkomen én je pensioen.

Wanneer ben je arbeidsongeschikt?

Als je ziek wordt en niet (volledig) herstelt, kun je na twee jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard. Je wordt dan door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) gekeurd. In sommige situaties kun je al eerder arbeidsongeschikt worden verklaard. Voor het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid volgen wij de informatie die wij van het UWV ontvangen.

Arbeidsongeschiktheid en je levensverzekering

Heb je een arbeidsongeschiktheidsdekking in je levensverzekering? Meld het ons en wij informeren je over de eventuele gevolgen:

Laat je adviseren

Wil je meer weten over arbeidsongeschiktheid en je levensverzekering? Neem dan contact op met je adviseur. 

Meer informatie

Je kunt ook meer informatie vinden op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van het UWV.