Je kapitaalverzekering en de Belastingdienst

Heb je bij ons een kapitaalverzekering in de vorm van een beleggingsverzekering of garantieverzekering? Dan moet je meestal belasting betalen over de waarde van de verzekering. We sturen je daarom zo lang je verzekering loopt jaarlijks het overzicht Fiscale jaaropgave kapitaalverzekering of garantieverzekering. Hierin staat de fiscale waarde van je verzekering die je nodig hebt voor je aangifte inkomstenbelasting.

Vrijstelling belasting

Soms hoef je over de waarde van je kapitaalverzekering geen belasting te betalen. Dit is afhankelijk van:

 • de waarde van je totale bezittingen. Tot een bepaald vermogen heb je belastingvrijstelling: het heffingsvrij vermogen. Je hoeft geen bezittingen aan te geven als de totale waarde hiervan lager is dan het heffingsvrij vermogen.
 • de ingangsdatum van je verzekering. De (waarde van) je verzekering kan vrijgesteld zijn. Dit staat op je jaaropgave. De waarde telt dan ook niet mee met de totale bezittingen in box 3.
 • als het een kapitaalverzekering eigen woning is. Daarvan krijg je van ons ook geen fiscale opgave.

Let op: volg de instructies in de aangifte goed. Zo kun je vaststellen of je de fiscale waarde wel of niet moet opgeven.

Verschillende belastingregels

Welke belastingregels op jouw verzekering van toepassing zijn, hangt af van de datum waarop je jouw verzekering hebt afgesloten. Er zijn verschillende belastingregimes (met regels) die recht op extra vrijstelling geven.

 • Oud regime: als je een premiebetalende kapitaalverzekering hebt die is gesloten vóór 1 januari 1992. De oude regels tot 1992 gelden nog via overgangsrecht.
 • Brede herwaardering: als je een kapitaalverzekering hebt die is gesloten vóór 14 september 1999. De oude regels tot 14 september 1999 gelden nog via overgangsrecht.
 • Box 3 zonder overgangsrecht: als je een kapitaalverzekering hebt die is gesloten na 1 januari 2001.
 • Een kapitaalverzekering eigen woning (KEW): als je een kapitaalverzekering hebt waarop de clausule kapitaalverzekering eigen woning is aangetekend.

Wil je precies weten welke belastingregime met wel of geen vrijstelling bij jouw verzekering horen? Of weet je niet wanneer je je verzekering hebt afgesloten? Vraag het je adviseur.

Uitleg belastingregels

 • Belastingregels: oud regime toon

 • Belastingregels: brede herwaardering toon

 • Belastingregels: KEW toon

 • Belastingregels: box 3 (geen overgangsrecht) toon

Controle bij de aangifte

Je controleert de fiscale waarde van de garantieverzekering in de aangifte inkomstenbelasting, bij 'bankrekeningen en andere bezittingen' onder de rubriek 'Kapitaalverzekeringen'. De Belastingdienst vult deze rubriek al voor je in met de gegevens die zij van ons ontvangt. Zie je dat de rubriek wel is gevuld met onze naam 'a.s.r.', maar er staat geen waarde vermeld? Neem dan zelf de waarde over uit deze opgave. Zijn er geen vooringevulde gegevens van je kapitaalverzekering? Voer dan zelf de gegevens in.

Waardeopgave Belastingdienst

Elk jaar geven wij de waarde van jouw kapitaalverzekering door aan de Belastingdienst. Je krijgt hiervan een opgave zodat je die kunt controleren. Wij hoeven niet alle waardes door te geven. De Belastingdienst heeft voor verzekeringen die vallen onder ‘oud regime’ en ‘brede herwaardering’ een drempel ingesteld. Is de waarde lager dan de drempel, dan ontvang je van ons geen opgave. Vooral overlijdensrisicoverzekeringen hebben vaak een lage waarde. Ook voor een Kapitaalverzekering Eigen Woning ontvang je geen opgave, omdat je deze niet hoeft op te geven.

Heb je geen opgave ontvangen en denk je dat je wel een opgave had moeten ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Wat moeten wij doorgeven op de einddatum?

Verzekeringsmaatschappijen en andere financiële instellingen zijn wettelijk verplicht bepaalde gegevens te melden aan de Belastingdienst. Op de einddatum van je kapitaalverzekering geven we door:

 • de einddatum en de waarde op de einddatum;
 • de betaalde premies;
 • gegevens over de premiebetaling die voor de vrijstelling belangrijk zijn.

Heb je nog vragen?

Bijvoorbeeld over de aangifte van je belastingen? Bel dan de Belastingtelefoon op 0800-0543 of ga naar Belastingdienst.nl. Je kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met je verzekeringsadviseur, of met ons via het contactformulier. We helpen je graag.