Wat is een kapitaalverzekering eigen woning? 

Een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) is een kapitaalverzekering die speciaal bestemd is voor het opbouwen van kapitaal voor de aflossing van de eigenwoningschuld. Aan het eind van de looptijd van je verzekering keren we een bedrag uit, waarmee je eigenwoningschuld wordt afgelost. Je kunt geen nieuwe kapitaalverzekering eigen woning meer afsluiten.

Hoe weet je of je een kapitaalverzekering eigen woning hebt?

In dat geval is er een kapitaalverzekering eigen woning (KEW)-clausule opgenomen in je verzekeringspolis. De volgende tekst staat dan op je polis:

‘De begunstigde zal de verzekerde uitkering aanwenden ter aflossing van de eigenwoningschuld in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 van de verzekeringnemer, van diens echtgeno(o)t(e) of van degene met wie de verzekeringnemer duurzaam een gezamenlijke huishouding voert.’

Belasting tijdens de looptijd

Tijdens de looptijd valt de kapitaalverzekering eigen woning in box 1. Als je een kapitaalverzekering eigen woning afgesloten hebt, hoef je de waarde van de verzekering dus niet op te geven als onderdeel van je vermogen in box 3.

Welke voorwaarden gelden voor je kapitaalverzekering eigen woning?

  • De kapitaalverzekering is afgesloten voor jouw eigen woning of dat van je partner.
  • Op de polis staat dat de uitkering voor aflossing van de eigenwoningschuld is (KEW-clausule).
  • De afgesproken maximale looptijd is 30 jaar.
  • De hoogste jaarpremie mag niet meer zijn dan 10 keer de laagste jaarpremie. 
  • Per polisjaar wordt gekeken hoeveel premie er is betaald. Een eenmalige storting in een polisjaar wordt ook opgeteld bij de premies. 
  • De verzekering geeft recht op een eenmalige uitkering bij leven of overlijden.
  • De waarde wordt gebruikt voor vermindering van de eigenwoningschuld.

Je kapitaalverzekering eigen woning wijzigen

De pandhouder (je hypotheekverstrekker) gebruikt de opbrengst van jouw kapitaalverzekering om je hypotheeklening mee af te lossen. Voor het wijzigen van je verzekering heb je toestemming van de pandhouder nodig.

Als je kapitaalverzekering niet meer gekoppeld is aan je hypotheek heb je geen toestemming nodig van de pandhouder. 

Premievrij maken van je verzekering

Premievrij maken betekent dat je stopt met premie betalen terwijl je verzekering gewoon doorloopt. Dit heeft gevolgen voor de eindopbrengst. Daarnaast kan het ook gevolgen hebben voor je fiscale voordelen.

Heb je op het moment van premievrij maken nog geen 15 jaar premie betaald? Dan vervalt je vrijstelling op het moment van premievrij maken. Er moet in box 1 belasting betaald worden over het rentebestanddeel. Het rentebestanddeel wordt berekend door de betaalde premies van de huidige waarde af te trekken. Hierna ga je vermogensrendementsheffing betalen in box 3.

Je kapitaalverzekering eigen woning beëindigen

De pandhouder (je hypotheekverstrekker) gebruikt de opbrengst van jouw kapitaalverzekering om je hypotheeklening mee af te lossen. Voor het beëindigen van je verzekering heb je toestemming van de pandhouder nodig.

Als je kapitaalverzekering niet meer gekoppeld is aan je hypotheek heb je geen toestemming nodig van de pandhouder. 

De volgende vrijstellingen voor vermogensbelasting gelden dan:
  • Bij uitkering van de kapitaalverzekering eigen woning is een kapitaal tot € 164.000 (2018) vrijgesteld. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
  • De vrijstelling is nooit meer dan het bedrag van de eigenwoningschuld. Iedereen kan een keer in zijn leven gebruik maken van de vrijstelling voor uitkering van de kapitaalverzekering eigen woning.
  • Als je uitkering hoger is dan € 164.000 (2018), kun je gebruik maken van een dubbele vrijstelling als je op het moment van uitkeren een fiscale partner hebt volgens de omschrijving van de Belastingdienst. Je mag het vrijgestelde bedrag dan verdubbelen.

Heb je nog vragen?

Heb je vragen over het wijzigen of beëindigen van je verpande verzekering? Neem dan contact op met je adviseur. Je kunt ook ons contactformulier invullen. Wij helpen je graag.