Zorgverzekering 2022: dit wijzigt er

Ieder jaar veranderen een aantal vergoedingen en voorwaarden van je zorgverzekering. We hebben de belangrijkste wijzigingen en documenten voor 2022 voor je op een rij gezet. 

Belangrijkste wijzigingen in de basisverzekering
 • GGZ: vanaf 1 januari 2022 gaan zorgverleners in de GGZ behandelingen per contact declareren. Deze nieuwe manier van declareren en vergoeden noemen we het zorgprestatiemodel. Hoe het zorgprestatiemodel werkt en wat de mogelijke gevolgen voor je eigen risico zijn lees je in onze blog over de veranderingen in de GGZ.
 • Herstelzorg na corona: de vergoeding voor herstelzorg na ernstige corona (conditieverlies, vermoeidheid- en benauwdheidsklachten) wordt verlengd tot 1 augustus 2022. Deze zorg bestaat uit extra fysiotherapiebehandelingen, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek. De regeling wordt ook op enkele punten gewijzigd. Zo moesten in de vorige regeling de verwijzing en zorg binnen 4 maanden na het ziektestadium worden gegeven. Dat wordt nu binnen 6 maanden. In de nieuwe regeling mag ook de huisarts verwijzen voor een tweede behandelperiode. In de vorige regeling mocht alleen de medisch specialist dat doen.
 • Combinatietest: de vergoeding voor de combinatietest vervalt per 1 oktober 2021. Deze wordt vervangen door de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test).
 • Oncotype DX: Oncotype DX wordt vanaf 1 januari opgenomen in de basisverzekering. Oncotype DX is een test voor borstkankerpatiënten, waarmee het risico op uitzaaiingen beter kan worden vastgesteld. Op basis van de uitkomst kan de arts beter bepalen welke behandeling na de operatie het meest geschikt is.
Belangrijkste wijzigingen in de Ruime Keuze basisverzekering

 • Korting vrijwillig eigen risico: de korting op het vrijwillig eigen risico wordt verlaagd naar € 20 per maand (dit was € 25 per maand).
 • Vergoeding van verpleging en verzorging: als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddelde gecontracteerde tarief (dit was 65% van het maximale NZa-tarief).

Belangrijkste wijzigingen in de aanvullende verzekeringen
 • Orthodontie: Ook beugelcategorie 7 wordt vergoed.
 • Zwangerschap en kraamzorg: de vergoeding van de eigen bijdrage van een poliklinische bevalling zonder medische noodzaak en boven maximale vergoeding vanuit Aanvulling Extra en Uitgebreid vervalt. De vergoeding van de eigen bijdrage van kraamzorg bij opname in een kraamhotel of ziekenhuis zonder medische noodzaak vanuit Aanvulling Extra en Uitgebreid vervalt. De eigen bijdrage van kraamzorg thuis (voor vrouwelijke verzekerden) vanuit Aanvulling Extra en Uitgebreid vervalt. De vergoeding voor de GeboorteTENS of MammaTENS vanuit Aanvulling Start, Extra en Uitgebreid vervalt.
 • Kindertherapie: voor kindertherapie geldt dat de behandelaar aangesloten moet zijn bij de beroepsvereniging Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT). De Vereniging van en voor kindertherapeuten (Vvvk) komt als beroepsvereniging voor kindertherapie te vervallen.
 • Tandarts voor verzekerden tot 18 jaar: de vergoeding voor een mondbeschermer (M61) komt te vervallen.
  Belangrijkste wijzigingen in de tandartsverzekeringen
  • Preventieve, diagnostische of eenvoudige behandelingen: de vergoeding voor een mondbeschermer (M61) komt te vervallen.
  • Uitgebreide behandelingen: de vergoeding voor codes C91 (Pocketregistratie) en C92 (Parodontiumregistratie) wordt verlaagd
   naar 75% (dit was 100%).
  Veelgestelde vragen over onze zorgverzekering
  • Waarom kiezen voor een zorgverzekering bij a.s.r.? toon
  • Waar kan je terecht voor zorg? toon
  • Waarom kiezen voor een gecontracteerde zorgverlener? toon
  • Hoe sluit je een aanvullende verzekering af? toon
  • Hoe wijzig je je zorgverzekering? toon
  • Hoe declareer je een rekening? toon
  • Staat je vraag hier niet bij? toon
  Meer informatie