Verschillende manieren om te voorkomen dat personeel uitvalt

Als een medewerker ziek thuis zit, ben je niet alleen je kracht kwijt. Je moet ook loon doorbetalen tijdens ziekte. Een zieke werknemer kost je als werkgever tussen de 200 en 400 euro per dag, maar dit kan nog verder oplopen. Verzuim van medewerkers kan jou als werkgever dus bakken met geld en energie kosten. Daarom is het slim om na te denken over het voorkomen van verzuim: verzuimpreventie.

Wat is verzuimpreventie?

Voorkomen is beter dan genezen. Met verzuimpreventie probeer je te voorkomen dat je personeel ziek wordt en uitvalt. Daar heb je verschillende manieren voor.

Wat kan ik doen als werkgever?

Een verzuimprotocol is een eerste stap in het proces om kort verzuim terug te dringen. Daarin staan de procedures rondom ziekmelding, verzuimcontrole, verzuimbegeleiding, re-integratie bij langdurig verzuim, loondoorbetaling bij ziekte en de verrekening van vakantiedagen.

Verder kun je als werkgever:

 • oorzaken van verzuim in je bedrijf opsporen met de risico-inventarisatie en evaluatie;
 • oorzaken van verzuim in je bedrijf aanpakken door het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak;
 • bij afwijkend gedrag in gesprek gaan met je medewerker en proberen te achterhalen wat er aan de hand is.

 

Personeel behouden

Het is voor verzuimpreventie handig om niet alleen te focussen op het behouden van je personeel, maar ook op het aantrekken van de juiste nieuwe medewerkers. Hoe? Stel jezelf de vraag: wat voor type werkgever ben ik? Werf medewerkers die passen binnen jouw stijl van leidinggeven. Deze tips kunnen daarbij helpen:

 • Faciliteer autonomie en vrijheid. Dat vinden medewerkers vaak belangrijk, waardoor ze zelf de regie nemen over hun ontwikkelingen en je zelfsturende teams creëert.
  Zet scholing op de agenda. Het vergroot de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen het bedrijf en het is een uiting van waardering.
 • Doorbreek taboes en geef aandacht aan werkstress. Bijvoorbeeld door een expert uit te nodigen die iets komt vertellen over dit onderwerp. Door er aandacht aan te besteden op intranet en door het onderwerp aan te kaarten tijdens functioneringsgesprekken.
 • Houd je medewerkers gezond. Betrek eventueel externe partners om dit goed vorm te geven. Laat medewerkers meedenken over gezondheid.
 • Bied hulp bij grote belasting. Zo kan de belastbaarheid toenemen. Denk aan taakroulatie en samenwerken. Of koppel een oudere aan een jongere medewerker om elkaar te steunen.
 • Bekijk werktijden en roosters. Vraag medewerkers wat zij nodig hebben voor balans in werk en privé. Wees flexibel in werktijden of werkplekken (bijvoorbeeld thuiswerken).
 • Ga in gesprek met je medewerkers. Luister echt naar ze en neem ze serieus door iets te doen met hun input en feedback.
 • Maak sfeer! Uit allerlei onderzoeken blijkt dat medewerkers de sfeer op de werkvloer belangrijker vinden dan de hoogte van hun salaris. Besteed aandacht aan sfeer en laat medewerkers meedenken.

De preventiemedewerker

Elk bedrijf moet minstens één preventiemedewerker in dienst hebben. Tot en met 25 werknemers mag eventueel de directeur de preventiemedewerker zijn. Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de preventiemedewerker aan gezond en veilig werken binnen jouw bedrijf.

De preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken:

 1. De werkgever ondersteunen om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. Dit gebeurt via de risico-inventarisatie en -evaluatie.
 2. Adviseren en nauw samenwerken met de arbo-deskundigen en de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging. Het gaat daarbij over maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 3. Het (mede) uitvoeren van arbo-maatregelen.
De preventiemedewerker is meestal iemand die dagelijks op de werkvloer is. Hij fungeert als brug tussen de werkgever en werknemers en let erop dat er aandacht wordt besteed aan de risico’s in de RI&E. Denk aan voorlichting over werkinstructies, het goed gebruiken van beschermingsmiddelen en nuttige tools bij langdurig beeldschermgebruik.
De preventiemedewerker werkt samen met de arbodienst. Meer informatie over de arbodienst.
Kosten en baten van verzuimpreventie

Verzuimpreventie is een investering in tijd, energie en geld. Maar het bespaart je ook tijd, geld en energie. Want als je medewerkers lekker in hun vel zitten en veilig kunnen werken, zijn ze productiever en vermindert de kans op uitval met alle vervelende (financiële) gevolgen.

Zo kan je verzekeraar helpen bij verzuimpreventie

Als werkgever kun je een collectieve verzuimverzekering afsluiten bij a.s.r. Onze experts helpen je bij verzuimpreventie. En bij a.s.r. vergoeden we niet alleen je loonkosten. We pakken bij elke ziektemelding de regie. Zo zorgen we ervoor dat alle betrokken partijen hun werk doen en jouw medewerker snel weer aan het werk kan.

Meer informatie vind je op onze pagina over onze verzuimverzekering.

Wij helpen je graag