Training Telefonische ziekmelding 

Inhoud van de training

Ziekteverzuim komt vaak onverwacht en bijna altijd ongelegen. Het is daarom belangrijk om als werkgever bij telefonische ziekmeldingen meteen goed te handelen. Het verloop van het verzuim kan hiervan afhangen.

In onze training telefonische ziekmeldingsgesprekken gaan we aan de slag met het vergroten van jouw gespreksvaardigheden bij ziekmeldingen.

Voor wie is de training?

Deze training is voor leidinggevenden die verzuimgesprekken voeren.

Onderwerpen die aan bod komen

Voorafgaand aan de training hebben we een uitgebreid intakegesprek over de ziekmeldingen in je bedrijf. Op basis van dit gesprek brengen we de verschillende verzuimsituaties in kaart. In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wat bespreek je wel en niet tijdens een telefoongesprek?
  • Hoe toon je medeleven? Handel je professioneel en zakelijk zonder vooroordelen, wantrouwen of irritatie te uiten?
  • Welk effect en resultaat hebben je woordkeuze en houding op jouw werknemer?

Het programma van de training bestaat uit 3 fasen:

Fase 1: informatie

Je krijgt schriftelijk informatie over verzuim, tips voor het voeren van het telefonisch ziekmeldinggesprek en de verschillende situaties waarmee je te maken kunt krijgen.

Fase 2: ziekmeldinggesprek

De trainingsacteur voert 2 telefonische ziekmeldinggesprekken met de cursisten. De trainer van a.s.r. luistert mee.

Fase 3: telefonische terugkoppeling en rapportage

De trainer van a.s.r. bespreekt de bevindingen telefonisch met de cursist.

Duur en studiebelasting

De telefonische ziekmeldinggesprekken duren ongeveer 10 minuten per gesprek. Inclusief de nabespreking kost deze training maximaal 1 uur.

Kosten van de training

Voor deze training maken wij een offerte op maat. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Opleidingen van a.s.r. is een erkend opleidingsinstituut voor beroepsopleidingen. Daarom is deze training vrijgesteld van btw-heffing.

Resultaat van de training

Na de training ben je beter en effectiever in staan om een telefonische ziekmelding in goede banen te leiden.