De inkomensscan van a.s.r. re-integratie- en diensten

Als werkgever krijg je te maken met personeel dat minder wil gaan werken, overwegen eerder met pensioen te gaan of arbeidsongeschikt uitvallen. Voor deze groep werknemers is het belangrijk dat zij inzicht krijgen in hun financiën (nu en naar de toekomst toe). Dit inzicht kunnen wij je medewerkers bieden met behulp van de inkomensscan. 

  • Je medewerkers krijgen inzicht in hun financiële situatie;
  • Je medewerkers krijgen duidelijkheid over het pensioen en de pensioenopbouw;
  • Toelichtend gesprek met je medewerker door een onafhankelijke deskundige.
Welke elementen komen aan bod in de scan?

In de inkomensscan komen een aantal belangrijke elementen aan bod:

Pensioen

In de scan analyseren we de mogelijkheden om het pensioen te verdelen of te verhogen. Ook bekijken we wat de verhogen van de AOW-leeftijd voor financiële consequenties heeft.

WW

We maken inzichtelijk of het verstandig is om het voorwaardelijk pensioen veilig te stellen en hoe dit veilig gesteld kan worden. Ook kijk we naar welke gevolgen de lagere pensioenopbouw heeft voor de WW en het pensioen na de AOW-leeftijd.

WIA

We maken een inschatting van de mogelijke WIA-uitkering, het arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP), de eventuele inkomensverzekering en de gevolgen van de lagere pensioenopbouw (Voor het pensioen na de AOW-leeftijd).

Met onze inkomensscan maken we voor de werknemer zijn inkomens- en pensioengevolgen met een rapportage inzichtelijk.

Aanvulling op onze inkomensscan?

Naast deze inkomensscan hebben wij ook nog andere opleidingen, diensten en scans. In overleg met onze duurzame inzetbaarheid consultants bieden wij dienstverlening op maat.

Wij helpen je graag