De loopbaanscan van a.s.r. re-integratie- en diensten

Werknemers die iedere dag met plezier naar het werk gaan zijn heel belangrijk voor je bedrijf. Aan het begin van de loopbaan, halverwege en aan het einde van de loopbaan. Werknemers die het eigen potentieel benutten, zich verder ontwikkelen en steeds in hun kracht staan. Dat is de ideale situatie voor zowel werkgever als werknemer. Met de loopbaanscan biedt je werknemers inzicht in hun werkhouding en loopbaanambitie. Dat geeft medewerkers motivatie om zich gerichter door te ontwikkelen en écht verder te komen.

Voordelen van de Loopbaanscan:
  • Gemotiveerde medewerkers;
  • Werknemers die hun mogelijkheden kennen;
  • Kostenbesparing doordat werknemers minder uitvallen.
Wat is de loopbaanscan van a.s.r.?
Digitale vragenlijsten

Tijdens de loopbaanscan beantwoordt je werknemer verschillende digitale vragenlijsten. De uitkomsten worden verwerkt tot een uitgebreid persoonlijk rapport en worden toegelicht in een gesprek met een van onze duurzame inzetbaarheid consultants.

Inzicht in werkhouding en ambitie

De loopbaanscan biedt je medewerkers inzicht in werkhouding en loopbaanambitie. Ook is de loopbaanscan een ideale basis voor:

Een werknemer krijgt met de loopbaanscan inzicht in zijn persoonlijke kwaliteiten en kan zelf sturing geven aan eigen werk- en leerbehoeftes. Vragen als 'wie ben ik', 'wat wil ik' en 'wat kan ik' zullen na de loopbaanscan duidelijk zijn voor je medewerkers. Dat een werknemer met plezier de loopbaan kan vervolgen op basis van eigen verkegen inzichten is het doel!

Aanvulling op onze loopbaanscan?

Naast deze loopbaanscan hebben wij ook nog andere opleidingen, diensten en scans. In overleg met onze duurzame inzetbaarheid consultants bieden wij dienstverlening op maat.

Wij helpen je graag