De verzuimscan van a.s.r. re-integratie- en diensten

De verzuimscan van a.s.r. analyseert het verzuim binnen je bedrijf en geeft praktische tips voor een zo goed mogelijk verzuimbeleid. Het belangrijkste doel van de verzuimscan is de kwaliteit van het werk laten stijgen en het verzuim te laten dalen. De verzuimscan van a.s.r. biedt voldoende relevante inzichten en makkelijk te implementeren handvatten om echt verandering aan te brengen binnen je bedrijf!

  • Besparing op de verzuimkosten
  • Verhoging van de arbeidskwaliteit
  • Analyse mét praktische tips
Wat is de verzuimscan van a.s.r.?
Werkwijze

Allereerst analyseren wij het ziekteverzuim binnen je bedrijf. We doen een dossierstudie, nemen interviews af en verspreiden een online vragenlijst onder je personeel. De uitkomsten van dit onderzoek verwerken we uiteraard vertrouwelijk en anoniem. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek geven onze Duurzame inzetbaarheid consultants een concreet advies. Zo kan het verzuim op korte termijn worden verminderd. De verzuimscan is een analyse en een interventie in één!

Wat brengt de verzuimscan in kaart?

Onze verzuimscan brengt zeven punten in beeld:

  1. Visie: is er een duidelijke visie binnen je bedrijf? Hoe wordt deze visie uitgedragen en is er draagvlak voor?
  2. Beleid: Is er een verzuimbeleid- en een verzuimprotocol? Is dit beleid duidelijk voor iedereen en is er draagvlak voor?
  3. Rollen, taken en verantwoordelijkheden: Weet iedereen wat er van hem of haar verwacht wordt? En pakt iedereen daarin zijn rol?
  4. Wettelijke verplichtingen: Wordt er voldaan aan alle wettelijke verplichtingen? En is iedereen hiermee bekend?
  5. Verzuimregistratie, verzuimcijfers en verzuimdoelen: Wordt verzuim binnen het bedrijf goed bijgehouden en worden er doelen gesteld aan het verzuimpercentage?
  6. Arbodienstverlening: Hoe functioneert je arbodienst? En is dit in lijn met de visie en het verzuimbeleid van je bedrijf?
  7. Re-integratie: Wat zijn de mogelijkheden om te re-integreren voor medewerkers die met ziekteverzuim te maken hebben?
Het eindresultaat van onze verzuimscan

Na het uitvoeren van de scan hebben wij goed zicht op het verzuim binnen je bedrijf. Dan delen wij de uitkomsten met je door middel van een compacte presentatie met praktische handvatten om aan te werken. We maken ook afspraken over het uitvoeren van de aanbevelingen die naar voren zijn gekomen uit de scan. 

 De scan is helemaal toegespitst op de situatie van jouw bedrijf. Het kan zijn dat één van bovenstaande punten minder van belang is voor jouw bedrijf. Hier wordt rekening mee gehouden in de verzuimscan. Er wordt vooraf een offerte op maat gemaakt voor jouw bedrijf.

Aanvulling op onze verzuimscan?

Naast deze verzuimscan hebben wij ook nog andere aanvullende opleidingen- en diensten. Wij denken graag mee in je verzuimbeleid of kunnen jou als werkgever trainen in het voeren van gesprekken over verzuim. In overleg met onze Duurzame inzetbaarheid consultants bieden wij dienstverlening op maat.

Wij helpen je graag