De vitaliteitsscan van a.s.r. re-integratie- en diensten

Vitale medewerkers zijn minder vaak ziek en leveren betere prestaties. Ze zijn energieker en gemotiveerder. Vitaliteit is een van de belangrijkste onderdelen bij het duurzaam inzetbaar houden van je medewerkers. Met de vitaliteitsscan van a.s.r. krijg je inzicht in het werkvermogen van je werknemers. Deze inzichten kan je gebruiken om de vitaliteit van je medewerkers te verhogen. Zo kan je de verzuimkosten verlagen en de productiviteit verhogen!

  • Werknemers krijgen inzicht in hun eigen vitaliteit
  • Als werkgever krijg je praktische handvatten om de vitaliteit van je medewerkers te verhogen
  • Als werkgever krijg je inzicht in de vitaliteit van je medewerkers
Wat is de vitaliteitsscan van a.s.r.?
Werkwijze

Je medewerkers krijgen een digitale vragenlijst toegestuurd met allerlei vragen over gezondheid (zowel mentaal als fysiek), persoonlijke hulpbronnen, houding, leefgewoonten, motivatie en werkdruk. Werknemers krijgen zo inzicht in het eigen werkvermogen, werkbeleving en de persoonlijk ervaren werkdruk. 

De digitale vragenlijst van de scan bestaat uit twee onderdelen:

  • Het eerste deel van de vragenlijst gaat om het vaststellen of je werknemer in de toekomst een verhoogd risico loopt om uit te vallen. 
  • Het tweede deel van de vragenlijst gaat na welke factoren van invloed zijn op het werkvermogen. Er wordt gekeken of je medewerkers een verhoogd risico lopen om uit te vallen. 

Uit de verschillende antwoorden volgt een score. Deze score heeft een voorspellende waarde op het werkvermogen, de inzetbaarheid in een functie (nu en in de toekomst) en laat mooi zien hoe het werk nu wordt beleefd.

De vitaliteitsscan is te vergelijken met een thermometer. Het eerste deel van de vragenlijst geeft aan óf iemand koorts heeft. Het tweede deel stelt de diagnose vast en gaat na waarom iemand koorts heeft.

Wat voor handige inzichten krijg ik met de vitaliteitsscan?
Uitkomsten van de scan voor de werknemer

Als een werknemer de vragenlijst heeft ingevuld krijgt hij binnen 5 werkdagen digitaal zijn persoonlijke score met toelichting gemaild. Als een werknemer laag scoort op verschillende onderdelen in de vragenlijst kan een aanbod volgen voor een gesprek met onze Duurzame inzetbaarheid consultant. Die kan nagaan of er mogelijkheden zijn om het werkvermogen en de inzetbaarheid te verhogen.

Uitkomsten van de scan voor jou als werkgever

Zodra de vragenlijsten zijn ingevuld krijg je als werkgever een rapportage met de uitkomsten van het onderzoek. Deze uitkomsten zijn niet te herleiden naar individuele werknemers. In samenwerking met onze duurzame inzetbaarheid consultants bepaal je als werkgever welke vervolgacties gewenst zijn.

Je bedrijf krijgt inzicht in wat er speelt op de werkvloer. We leggen de uitkomsten van de scan naast het gevoerde beleid. Met de bevindingen uit de scan kunnen thema's als verzuim, uitval, preventie, mobiliteit, scholing, vitaliteit en plezier in het werk aandacht krijgen binnen je bedrijf. 

Aanvulling op onze vitaliteitsscan?

Naast deze vitaliteitsscan hebben wij ook nog andere opleidingen, diensten en scans. In overleg met onze duurzame inzetbaarheid consultants bieden wij dienstverlening op maat.