De container-/opleggerverzekering van a.s.r.

Beschadiging aan of verlies van containers, trailers en opleggers zijn goed verzekerd met onze container-/opleggerverzekering. Deze verzekering is af te sluiten via de Landmateriaalverzekering, en biedt dekking voor onder andere botsingen, brand en diefstal. Ook als je container, oplegger of trailer gehuurd of geleend hebt. 

 • Verzeker gehuurd of geleend materiaal
 • Schade aan banden standaard meeverzekerd
 • Verzekerd tegen diefstal en schade

Laat je premie berekenen
Iets voor jouw bedrijf?

Is onze container-/opleggerverzekering iets voor jouw bedrijf?

 • Als je jouw container, oplegger en/of trailer wilt verzekeren tegen diefstal en schade

 • Als je regelmatig containers en/of opleggers huurt

 • Werktuigen en machines verzeker je met onze landmateriaalverzekering 

Verzekeringskaart container-/opleggerverzekering

Met een verzekeringskaart zie je in één oogopslag wat wel en niet verzekerd is als je onze verzekering afsluit. Het laat je op begrijpelijke wijze zien wat de polisvoorwaarden zijn. Je kunt onze verzekeringskaarten ook goed vergelijken met de verzekeringskaarten van andere verzekeraars in Nederland.

Bekijk de verzekeringskaart

ic verzekeringskaart Container/Oplegger
Wat is verzekerd?
 • Brand

  • Brand: schade aan je container/oplegger door brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting en blikseminslag, ook door een eigen gebrek

 • Brand en diefstal

  • Brand
  • Diefstal: diefstal, vermissing en verduistering

 • Casco

  • Brand
  • Diefstal
  • Casco: botsen, stoten, slippen, omslaan, te water of van de weg raken

Alles over deze verzekering
 • Hoe werkt het? toon
 • Dit wil je ook weten toon
 • Meer over de standaarddekking toon
 • Wat is niet verzekerd? toon
 • Iets voor jouw bedrijf? toon
 • Wat kost het? toon
 • Krijg korting toon
 • Afsluiten toon
 • Duurzaam belegde premies toon
 • Extra info & downloads toon
 • Voorwaarden toon
Andere verzekeringen
Verzekeringen die misschien ook bij jouw bedrijf passen:
Container-/opleggerverzekering