Onze Verzuimverzekering kun je uitbreiden met de modules Arbobegeleiding en Re-integratie. Je kiest een van de arbodienstverleners waar wij mee samenwerken. Deze arbodienstverlener wordt voor jou de spil in het web voor je arbo- en verzuimbeleid. Of je hier voor kiest bepaal je natuurlijk zelf. Je adviseur helpt je graag om een keuze te maken.
Je kiest voor onze uitbreidingsmodules Je kiest niet voor onze uitbreidingsmodules
Je wordt begeleid door de arbodienst ArboNed,
Arboduo, Keerpunt of Zorg van de Zaak.
 Je kiest en regelt je eigen arbodienst.
De casemanager van deze arbodienst is de spil in het
web. Hij zorgt ervoor dat je verzuimbeleid goed
geregeld is.
Je krijgt een casebegeleider van a.s.r. Daar kun je
terecht met vragen en voor advies. De uitvoering van je
verzuimbeleid regel je zelf.
Bepaalde behandelingen, die het ziekteverzuim van je
medewerkers verkorten of voorkomen, worden
vergoed.
Je moet de behandelingen zelf betalen, tenzij de behandeling
aantoonbaar het ziekteverzuim van je medewerkers verkort
of voorkomt.
Als je de adviezen voor de re-integratie goed opvolgt,
heb je Poortwachtergarantie.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het goed opvolgen van de
adviezen, je hebt geen Poortwachtergarantie.
Wij helpen je graag