Home nieuws Nieuwe baan, nieuw pensioen?

Nieuwe baan, nieuw pensioen?

We wisselen tegenwoordig regelmatig van baan. Bij elke werkgever met een pensioenregeling bouw je pensioen op. Dit kan zomaar betekenen dat je ondertussen een flink aantal kleine pensioentjes hebt opgebouwd bij verschillende werkgevers.

Bij een nieuwe baan kun je een keuze maken over je pensioen. Laat je jouw opgebouwde pensioen in de pensioenregeling van je oude werkgever(s) staan? Of neem je de waarde van jouw pensioen mee naar de pensioenregeling van je nieuwe werkgever? Dit laatste heet waardeoverdracht.

Zinvol of niet zinvol?

De pensioenregeling van je oude werkgever verschilt bijna altijd van de pensioenregeling van je nieuwe werkgever. Waardeoverdracht kan zinvol zijn als de pensioenregeling van je huidige werkgever vergelijkbaar of beter is dan die van je oude werkgever. Maar wanneer is waardeoverdracht verstandig? Dat hangt af van je persoonlijke situatie, je voorkeuren en de verschillende onderdelen van beide pensioenregelingen. Met de pensioenvergelijker kun je verschillende pensioenregelingen met elkaar vergelijken. Schakel bij twijfel altijd een pensioenadviseur in.

Heb je één of meerdere kleine pensioenen bij verschillende maatschappijen? Dan kun je die kleine pensioenen samenvoegen door waardeoverdracht. Ook kan het voor het overzicht handig zijn om ze samen te voegen. Je hebt dan namelijk nog maar met één pensioenuitvoerder te maken.

Waarde overdragen?

Om jouw pensioen over te dragen van je oude pensioenuitvoerder naar de nieuwe pensioenuitvoerder doorloop je de volgende stappen:

  • Stap 1: Je oude pensioenuitvoerder maakt een overzicht van je pensioen dat je tot dan toe hebt opgebouwd en bepaalt hiervan de waarde. Dit staat ook op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) vermeld die je jaarlijks krijgt toegestuurd.
  • Stap 2: Je nieuwe pensioenuitvoerder berekent hoeveel pensioen je met die waarde kunt krijgen in je nieuwe pensioenregeling. Je vraagt een waardeoverdracht aan bij de nieuwe pensioenuitvoerder door het formulier Informatieverzoek waardeoverdracht in te vullen.
  • Stap 3: De nieuwe pensioenuitvoerder ontvangt de overdrachtswaarde van je opgebouwde pensioen van de oude pensioenuitvoerder.
  • Stap 4: De nieuwe pensioenuitvoerder stuurt na ontvangst een voorstel naar jou. Hierin staat wat de overdrachtswaarde is van je oude pensioen en hoeveel pensioen je daarvoor krijgt in je nieuwe pensioenregeling.
  • Stap 5: Je vergelijkt het pensioen bij beide pensioenuitvoerders met elkaar en  je overlegt eventueel met je adviseur of partner.
  • Stap 6: Als je akkoord gaat met het voorstel en kiest voor waardeoverdracht, maakt de oude pensioenuitvoerder de waarde over naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Voor een waardeoverdracht betaal je geen kosten. Kies je niet voor waardeoverdracht? Dan blijft je pensioen bij de oude pensioenuitvoerder.

Je kunt deze stappen doorlopen voor alle werkgevers waar je pensioen hebt opgebouwd. Voor elke pensioenregeling waaraan je ooit hebt deelgenomen, moet je bij je nieuwe werkgever een aparte aanvraag indienen. Wil je hulp bij het maken van je keuze? Neem dan contact op met een onafhankelijk pensioenadviseur. 


Gerelateerd nieuws