Ondernemers die de wereld een beetje mooier maken op doorgaan.nl

Doorgaan.nl is het crowdfunding platform van ons broertje De Amersfoortse. Hier helpen we ondernemers met een goed idee aan een kick-start voor hun bedrijf, product of dienst. Banken staan niet te springen om het verstrekken van een lening, maar wij vinden dat mooie initiatieven een kans moeten krijgen. Van innovatieve cateraars tot echte wereldverbeteraars! Je vindt ze op doorgaan.nl.

Het werkt eenvoudig

Iedereen met een goed idee kan via doorgaan.nl crowdfunden. De ondernemer bepaalt voor zijn of haar idee het doelbedrag en de looptijd. Vervolgens bieden wij hen via de website en (social) media-campagnes een groot en landelijk podium. Jij kunt zelf ook meedoen! Dat kan al met een like, share of bedrag van 5 euro. Als jij investeert, kun je een tegenprestatie van de ondernemer kiezen. Haalt de ondernemer het doelbedrag? Dan krijg jij van hem of haar deze mooie tegenprestatie.


Gerelateerd nieuws