Door verzuim te voorkomen houd jij jouw medewerkers duurzaam inzetbaar. Lees hier onze eenvoudige tips over hoe je kunt omgaan met duurzame inzetbaarheid

1. Zorg voor duidelijke afspraken en verwachtingen
Maak duidelijke afspraken en zorg dat de drempel voor ziekmelden niet te laag ligt. Sta bijvoorbeeld niet toe dat mensen zich per WhatsApp ziek kunnen melden.
2. Geef alle ziekmeldingen door

Ook kort verzuim, zoals een griepgeval. Hierdoor komt frequent verzuim in beeld voor uzelf en kan a.s.r. re-integratieMKB Vitaal helpen, wanneer dit nodig blijkt te zijn.

3. Voer een actief preventief beleid
Ga in gesprek met medewerkers als er signalen zijn die vaak voorafgaan aan (langdurig) verzuim, zoals frequent verzuim.
4. Kijk naar de samenstelling van het team
Hebben medewerkers te maken met fysieke arbeid, piekmomenten en wisselende diensten? Zorg dan voor een evenwichtige teamsamenstelling, met een goede verdeling van taken en een adequate inzet van uren en capaciteiten.
5. Ga het gesprek aan over duurzame inzetbaarheid

Bespreek bijvoorbeeld met oudere medewerkers hoe zij arbeidsgeschikt blijven en tot hun pensioen kunnen doorwerken. Denk daarbij ook vooral in creatieve oplossingen. Misschien is een dag minder werken per week of een vermindering van het aantal uren per dag wel de beste oplossing om gezond en vitaal verder te kunnen. 

6. Neem medewerkers mee in het beleid
Laat zien waar het bedrijf naartoe gaat. Bijvoorbeeld door middel van een workshop over digitalisering, waarbij de toegevoegde waarde van veranderingen duidelijk wordt. Maak de vertaalslag, waardoor medewerkers begrijpen waarom veranderingen nodig zijn. Begrip vergroot de betrokkenheid en leidt tot een lager verzuim.
7. Breng risico’s in kaart

Een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) geeft inzicht in alle risico’s. Het formuleren van acties in een plan van aanpak helpt bij het terugdringen van ziekteverzuim.

Wij helpen je graag