Alles over de WGA-uitkering en eigenrisicodragerschap

Als je medewerker twee jaar ziek is, kun je als werkgever te maken krijgen met de WGA. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Je kunt ervoor kiezen om eigenrisicodrager voor WGA te worden. Je bent dan verantwoordelijk voor de uitbetaling van de WGA-uitkering aan je medewerkers.
Wanneer heeft een medewerker recht op een WGA-uitkering?

Een medewerker heeft recht op een WGA-uitkering als:

 • De medewerker tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt is of
 • De medewerker volledig (tussen de 80 en 100 procent) arbeidsongeschikt is, maar wel weer beter kan worden.

UWV bepaalt de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Kan je medewerker niet of nauwelijks werken en is de kans op herstel klein? Dan komt je medewerker mogelijk in aanmerking voor een IVA-uitkering.

Welke soorten WGA-uitkeringen zijn er?
 • WGA-loongerelateerde uitkering
  De eerste periode krijgt de werknemer een loongerelateerde WGA-uitkering. Je medewerker krijgt minimaal 3 en maximaal 24 maanden een WGA-loongerelateerde uitkering. De lengte van deze periode hangt af van het aantal jaar dat je medewerker gewerkt heeft. De WGA-loongerelateerde uitkering is gebaseerd op het vroegere loon, het arbeidsverleden en het loon dat de medewerker nu verdient. De eerste twee maanden krijgt de medewerker een uitkering van 75 procent van zijn laatstverdiende WIA-maandloon. De maanden erna is dat 70 procent. Na de WGA-loongerelateerde uitkering krijgt de medewerker een andere WGA-uitkering: de loonaanvullingsuitkering of de vervolguitkering.
 • WGA-loonaanvullingsuitkering
  Deze uitkering krijgt je medewerker als hij de helft of meer verdient dan hij volgens de arbeidsongeschiktheidskeuring nog kan verdienen. De loonaanvullingsuitkering vult het loon dan aan. Die aanvulling is 70 procent van het verschil tussen het WIA-maandloon en het loon dat de medewerker nog kan verdienen.
 • WGA-vervolguitkering
  Deze uitkering krijgt een medewerker als hij geen werk heeft. Of als hij minder dan de helft verdient dan hij volgens het keuringsrapport van UWV kan verdienen. Deze vervolguitkering is een percentage van het minimumloon. De hoogte van dit percentage hangt af van het arbeidsongeschiktheidspercentage.
Eigenrisicodragerschap voor werkgevers
Als werkgever kun je ervoor kiezen om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Je bent dan verantwoordelijk voor de uitbetaling van de WGA-uitkering aan je zieke medewerkers en voor de re-integratie van deze medewerkers. Je verzekert dit risico dan bij een verzekeraar door een WGA-verzekering Eigen Risico af te sluiten. Bij a.s.r. heet deze verzekering een AOV 3-12 jaar.
Waarom kiezen voor eigenrisicodragerschap?
Of het voor jouw bedrijf interessant is om eigenrisicodrager voor de WGA te worden, hangt af van verschillende zaken. Bijvoorbeeld hoe hoog je verzuim nu is. Of welke rol je nu speelt in de verzuimbegeleiding van je medewerkers. Overweeg je om eigenrisicodrager te worden, bespreek dit dan met je adviseur. Hij kan samen met jou beoordelen of dit voor jouw bedrijf een goede keuze is.
Hoe word je eigenrisicodrager?
Je kunt 2 keer per jaar eigenrisicodrager worden: per 1 januari en per 1 juli. Je moet 13 weken voor de ingangsdatum een aanvraag indienen bij de Belastingdienst. Bij deze aanvraag moet je een garantieverklaring meesturen. Deze garantieverklaring kun je opvragen bij de verzekeraar waar je jouw WGA-verzekering Eigen Risico gaat afsluiten. In de garantieverklaring staat dat de verzekeraar garandeert dat jij als werkgever de verplichtingen naar je werknemers kunt nakomen. De garantieverklaring wordt door a.s.r. rechtstreeks naar de Belastingdienst gestuurd.
Voor- en nadelen eigenrisicodragerschap
Voordelen:
 • Je hebt als werkgever zelf de regie over de verzuimbegeleiding en de re-integratie van je zieke medewerkers.
 • De verzuimcijfers van je bedrijf zijn van invloed op de premie die je betaalt. Gunstige verzuimcijfers hebben een gunstig effect op de hoogte van de premie.
 • Je kunt als werkgever de verzuimbegeleiding in de WGA-periode aan laten sluiten bij de verzuimbegeleiding van de eerste twee ziektejaren.
Nadelen:
 • Ongunstige verzuimcijfers hebben invloed op de premie die je betaalt voor je WGA-verzekering Eigen Risico.
 • Je bent als werkgever (maximaal) 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van je zieke medewerkers, ook als de medewerker al uit dienst is.
Stoppen met eigenrisicodrager zijn
Wil je het eigenrisicodragerschap weer stopzetten? Ook dat loopt weer via de Belastingdienst. Je kunt het eigenrisicodragerschap stopzetten per 1 januari en per 1 juli. Ook hiervoor geldt dat de afmelding 13 weken voor de einddatum bij de Belastingdienst ingediend moet worden. Na het stopzetten van het eigenrisicodragerschap kun je een periode van 3 jaar niet opnieuw eigen risicodrager worden.
Wat biedt a.s.r.?

Voor werkgevers heeft a.s.r. een WGA-verzekering Eigen Risico (AOV 3-12 jaar). De WGA-verzekering Eigen Risico is onderdeel van onze Inkomensverzekering 0-12 jaar. In deze verzekering kun je ook een Verzuimverzekering en een Ziektewetverzekering afsluiten.

Wij helpen je graag