Wat is WIA en waar krijg je als werkgever mee te maken?

WIA staat voor Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Is je medewerker na 2 jaar ziekte nog niet (volledig) aan het werk? Dan vraagt hij een WIA-uitkering aan bij UWV. Want de loondoorbetalingsverplichting stopt voor werkgevers na 104 weken arbeidsongeschiktheid.
De WIA bestaat uit 2 soorten wettelijke WIA-uitkeringen
  • WGA-uitkering
    WGA betekent Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Jouw medewerker krijgt een WGA-uitkering als hij nog (deels) kan werken. De hoogte van de WGA-uitkering hangt af van het loon dat de medewerker verdiende toen hij nog volledig werkte. En van het loon dat de medewerker krijgt bij arbeidsongeschiktheid. Lees meer over de WGA, een WGA-uitkering en hoe je eigenrisicodrager kunt worden voor de WGA.
  • IVA-uitkering
    IVA betekent Inkomensvoorziening Volledige Arbeidsongeschikten. Is de kans klein dat jouw medewerker weer kan werken? Dan krijgt hij een IVA-uitkering. De IVA-uitkering is 75% van het loon vóór arbeidsongeschiktheid.

Bekijk ook onze video:

Voor wie is een wettelijke WIA-uitkering?
Medewerkers die na 2 jaar ziekte nog niet (volledig) aan het werk zijn, kunnen een WIA-uitkering aanvragen. Met een wettelijke WIA-uitkering krijgt jouw arbeidsongeschikte medewerker tot 70% van het bruto jaarinkomen.
Wat is wettelijk geregeld voor werknemers?
De WIA kijkt naar wat iemand nog wel kan. UWV beoordeelt of en hoeveel jouw medewerker nog kan werken. En hoeveel hij daarmee kan verdienen. Dat bepaalt welke WIA-uitkering je medewerker krijgt.
Wat kun je als werkgever regelen voor je medewerkers?

UVW betaalt de wettelijke WIA-uitkering van een arbeidsongeschikte medewerker. Als werkgever wil je natuurlijk het beste voor je mensen. Met een aanvullende verzekering van a.s.r. voor je medewerkers, toon je goed werkgeverschap. Daarnaast draag je bij aan de duurzame inzetbaarheid van je personeel. Met een aanvullende verzekering zorg je voor een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering van je arbeidsongeschikte medewerker. Op deze manier voorkom je een inkomensdaling bij arbeidsongeschiktheid. Bij onze WIA-verzekeringen heb je verschillende mogelijkheden. Lees welke mogelijkheden dat zijn.

Hoe kun je een aanvullende verzekering regelen voor je medewerkers?
Een aanvullende verzekering van a.s.r. voor je medewerkers sluit je af bij een onafhankelijk verzekeringsadviseur. Die kan veel beter inschatten wat goed werkt voor jou. En bij a.s.r. vinden we dat belangrijk. Zo weet je zeker dat precies verzekerd is wat nodig is. Bovendien kan jouw adviseur je veel administratieve zaken uit handen nemen. a.s.r. biedt verschillende aanvullende WIA-verzekeringen.
Wij helpen je graag