Controle op declaraties

Bij a.s.r. voeren we controles uit op declaraties. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Op deze pagina leest u hoe we deze controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Aanleiding voor een controle

Wij verzamelen structureel signalen van mogelijke fouten en fraude uit interne en externe bronnen. Het gaat daarbij onder meer om signalen van zorgaanbieders, uit media, van toezichthouders, uit interne signalering en uit (data-)analyse. We signaleren of er zorgnota’s onterecht zijn vergoed (rechtmatigheid), of dat er te veel vergoed wordt voor het soort aandoening (doelmatigheid) of dat sprake is van frauduleus handelen.

Uitvoering van de controle

Voorafgaand aan een onderzoek bij een zorgaanbieder sturen wij een bericht aan de zorgaanbieder. In dat bericht leggen we uit wat we onderzoeken en waarom. Het kan daarbij gaan om onterecht dubbele declaraties, vergoeding waar geen aanspraak op is of zorg waarbij niet volgens beroepsrichtlijnen is gehandeld. Tijdens de controleperiode ontvangt de zorgaanbieder de bevindingen van onze controle. Daarbij krijgt de zorgaanbieder gelegenheid om een toelichting te geven. Met behulp van deze toelichting wordt tot een afgewogen beoordeling van de mogelijke foute zorgnota gekomen.

Zorgvuldigheid bij de controle

Bij het uitvoeren van controles werken we volgens alle geldende afspraken. Belangrijke afspraken betreffen de Zorgverzekeringswet en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars. Hierin zijn de aanpak van controles vastgelegd en hoe omgegaan moet worden met privacy. 

Meer informatie

Voor meer informatie over onze controles kunt u het algemeen controleplan lezen. Ook kunt u contact opnemen met het controleteam. Het controleteam is bereikbaar op zorgcontrole@asr.nl of op 033 - 464 28 11.

Algemeen controleplan