Wij zijn een landelijk opererende zorgverzekeraar en vertegenwoordigen ruim 625.000 verzekerden. Op deze pagina vindt u informatie over declareren, contractering en ons inkoopbeleid per zorgsoort. Ook logt u hier in op zorgverlenersportaal: MijnZorgverlener.
Onze zorgsoorten
Gevolgen van het coronavirus voor zorgaanbieders

Op de website van Zorgverzekeraars Nederland vindt u alle actuele informatie over wat zorgverzekeraars doen om verzekerden en zorgaanbieders te helpen bij het krijgen en verlenen van veilige en tijdige zorg die wordt vergoed vanuit de basis- en aanvullende zorgverzekeringen.

We verlenen financiële steun aan zorgverleners die als gevolg van de coronacrisis minder omzet hebben. Als u gebruik wilt maken van deze ‘continuïteitsbijdrage’, kunt u een aanvraag doen via VECOZO. Voor algemene informatie over de regeling verzoeken wij u de website van Zorgverzekeraars Nederland te bezoeken of contact op te nemen met uw beroepsvereniging.

Mocht u specifieke vragen hebben over de afhandeling van uw aanvraag door a.s.r. ziektekosten, dan kunt u ons via e-mail bereiken op uitvoering.cb.regeling@asr.nl.

Heeft u vragen?

Indien u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen door middel van het contactformulier voor zorgaanbieders.