Informatie voor u als zorgaanbieder

Wij zijn een landelijk opererende zorgverzekeraar en vertegenwoordigen ruim 625.000 verzekerden. Op deze pagina vindt u informatie over declareren, contractering en ons inkoopbeleid per zorgsoort. Ook logt u hier in op zorgverlenersportaal: MijnZorgverlener.
Onze zorgsoorten
Gevolgen van het coronavirus voor zorgaanbieders

Op de website van Zorgverzekeraars Nederland vindt u alle actuele informatie over wat zorgverzekeraars doen om verzekerden en zorgaanbieders te helpen bij het krijgen en verlenen van veilige en tijdige zorg die wordt vergoed vanuit de basis- en aanvullende zorgverzekeringen.

We verlenen financiële steun aan zorgverleners die als gevolg van de coronacrisis minder omzet hebben. Als u gebruik wilt maken van deze ‘continuïteitsbijdrage’, heeft u een aanvraag kunnen doen via VECOZO. Daarnaast bieden wij zorgverleners een tegemoetkoming in de extra kosten, de zogenaamde meerkostenregelingen, die zij als gevolg van de coronacrisis hebben gemaakt. Ook hiervoor had u een aanvraag kunnen doen via VECOZO. Inmiddels is voor beide regelingen het VECOZO-loket gesloten. Voor algemene informatie over de regelingen verzoeken wij u de website van Zorgverzekeraars Nederland te bezoeken of contact op te nemen met uw beroepsvereniging.

Inmiddels zijn we gestart met het uitbetalen van de Meerkosten Generiek. Dit geldt voor aanbieders die uitsluitend de volgende zorg leveren:

 1. Farmacie 
 2. Alternatieve zorg  
 3. Hulpmiddelen 
 4. Huidtherapie 
 5. Diëtetiek 
 6. Logopedie 
 7. Ergotherapie 
 8. Audiciens (met een overeenkomst) 
 9. Gecombineerde Leefstijl Interventie 
 10. Fysiotherapie 
 11. Oefentherapie

Betreft u een zorgsoort die hierboven niet is genoemd? Dan ontvangt u de tegemoetkoming in Meerkosten later. Dit doen we omdat nog niet alle declaraties bij ons zijn ingediend of omdat het meerkostenpercentage nog niet is vastgesteld. 

We betalen de tegemoetkoming in één keer uit. Dat betekent dat u, wanneer alle declaraties bij ons zijn ingediend en het meerkostenpercentage bekend is, betaald krijgt wanneer de laatste zorgsoort klaar is om uitbetaald te worden.

Ten tijde van de uitbetaling ontvangt u aanvullend een specificatie van het te ontvangen bedrag. Mocht het bedrag aan meerkosten lager zijn dan het drempelbedrag, dan ontvangt u uitsluitend de specificatie. Voor de CB-regelingen Generiek hebben wij al een voorlopige CB-uitgekeerd, de definitieve afrekening vindt plaats in de tweede helft van 2021.

Mocht u specifieke vragen hebben over de afhandeling van uw aanvraag door a.s.r. ziektekosten, dan kunt u ons via e-mail bereiken op uitvoering.cb.regeling@asr.nl.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over declaraties? Neem dan contact op met de afdeling Claimcontrol: 030-2783636. Voor overige vragen gebruikt u het contactformulier voor zorgaanbieders.