Sabbaticals, langer ouderschapsverlof, studeren, zorgverlof of gewoon even tot rust komen. Er zijn steeds meer werknemers die er even tussenuit willen. Wat betekent dit onbetaald verlof voor jou als werkgever? Kun je iemand wel zo lang missen en zo ja, welke gevolgen heeft dat?

Wanneer heeft mijn werknemer recht op onbetaald verlof?

In principe heeft iedereen recht op onbetaald verlof. Maar of je hiervoor toestemming moet geven hangt af van het soort verlof dat iemand opvraagt. De Wet arbeid en zorg (WAZO) biedt werknemers voorzieningen voor noodzakelijke zorg, naast betaald werk. Zo geldt voor bijvoorbeeld zwangerschaps-, bevallings- en adoptieverlof dat je dit als werkgever niet kunt weigeren. Medewerkers hebben recht op zorgverlof. Als goed werkgever overweeg je serieus ieder verzoek voor onbetaald verlof. Afwijzing kan leiden tot ontslag of een verstoorde arbeidsrelatie.

Waar moet je als werkgever allemaal rekening mee houden als je werknemer onbetaald verlof wil?

Weet het zeker
Als je iemand verlof geeft, dan kun je dat niet terugtrekken. Weet daarom van tevoren of je die mankracht kan missen en/of op kan vangen gedurende die periode. Zorg je voor vervanging, zorg er dan voor dat diegene vlak voor het verlof begint. Zo kunnen de werkzaamheden goed overgedragen worden.
Opbouw van vakantiedagen
Tijdens een periode van onbetaald verlof bouwt een werknemer geen vakantiedagen op. Alleen als het verlof gebruikt wordt voor langdurend zorgverlof is dat wel het geval.
Wat als je werknemer ziek wordt tijdens zijn of haar verlof?
Als je werknemer ziek wordt tijdens deze vorm van verlof, dan heeft hij of zij geen recht op vergoeding bij ziekte. Bij deeltijdverlof krijgt hij of zij alleen een vergoeding over het aantal uren dat er gewerkt wordt. De ziekte van de werknemer kan (in onderling overleg) een reden zijn om het verlof voortijdig af te breken. In dat geval betaal je de loonkosten door. Als de werknemer na afloop van het verlof nog steeds ziek is, heeft hij recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het salaris. De eerste werkdag na afloop van het verlof wordt dan aangemerkt als eerste ziektedag.
Zijn er alternatieven?
Om bovenstaande situatie te voorkomen, kun je afspreken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en meteen afspraken te maken voor een nieuwe arbeidsovereenkomst. Leg deze afspraken vast in een intentieverklaring. Als een werknemer bijvoorbeeld onbetaald verlof wil opnemen in verband met een reis, dan is dit een oplossing waarmee je risico’s voor je bedrijf uitsluit. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje.
Ontslag
Een medewerker op verlof kun je niet zomaar ontslaan, tenzij je voldoet aan de juridische regels rondom ontslag. Als het toch voorkomt dat je een werknemer moet ontslaan tijdens zijn of haar verlof, dan heeft het verlof geen invloed op de hoogte en de duur van de WW-uitkering. Voorwaarde is wel dat het verlof niet langer dan 18 maanden geduurd heeft.
Meer weten?

Meer weten over de rechten en plichten die je als werkgever hebt? Bekijk ook onze pagina’s over arbeidsrecht en goed werkgeverschap.

Wij helpen je graag