Je levensverzekering als je uit elkaar gaat

Ga je uit elkaar dan moet je veel regelen. Je spreekt bijvoorbeeld samen af wat er met je levensverzekering gebeurt. Er is in de wet niets geregeld over het verdelen van een levensverzekering bij een scheiding of als je uit elkaar gaat. Welke afspraken je kunt maken hangt af van de manier waarop je getrouwd was of samenwoonde. 

 • Gemeenschap van goederen toon
 • Huwelijkse voorwaarden toon
 • Geregistreerd partnerschap toon
 • Ongehuwd samenwonend toon
Verdeling van de verzekering bij scheiding

Wij kunnen een verzekering pas aanpassen als duidelijk is welke afspraken jullie over de verdeling hebben gemaakt. Een levensverzekering kan op verschillende manieren verdeeld worden:

 • Jullie ondertekenen een document waarin is beschreven hoe de verzekering wordt verdeeld. Dit document mogen jullie zelf opstellen. Ook de verdeling en het polisnummer van de verzekering zijn opgenomen in het schriftelijk document. 
 • Jullie waren er al uit en hebben dit vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld in een echtscheidingsovereenkomst (of echtscheidingsconvenant) of een ander schriftelijk document zijn waar jullie beiden voor getekend hebben. Ook de verdeling en het polisnummer van de verzekering zijn opgenomen in het overeenkomst.
 • Jullie komen er samen niet uit. In dat geval kan de rechter een beslissing nemen over de verdeling van de bezittingen.

 

Aanpassen van de levensverzekering

Bij een scheiding of einde van een geregistreerd partnerschap zijn diverse aanpassingen van de levensverzekering mogelijk.

Een paar voorbeelden van wijzigingen:

 • Wijzigen van de begunstigde op de verzekering.
 • Gedeeltelijk afkopen van de levensverzekering. Een deel van de waarde wordt uitgekeerd aan de ex-partner van de verzekeringnemer.
 • Toevoegen van een tweede verzekeringnemer.
 • Stopzetten van de verzekering en de waarde laten uitkeren. 

Zodra je samen hebt afgesproken wat er met de verzekering gebeurt kun je de levensverzekering wijzigen. Dit doe je via jouw adviseur. In je persoonlijke inlogomgeving vind je wie jouw adviseur is. 

Let op: Of wijzigingen kunnen is afhankelijk van verschillende factoren. Soms kan het bijvoorbeeld niet door belastingregels die horen bij een verzekering (ook bekend als het fiscale regime). Soms is het administratief niet mogelijk om deze te veranderen.

Levensverzekering verpand?

Een verzekering kan bijvoorbeeld verpand zijn in het geval van een hypotheek. Is je levensverzekering verpand? Dan kun je de verzekering niet zomaar aanpassen. De pandhouder moet het altijd eens zijn met de wijziging.