Ga naar de hoofdinhoud

Alles over de arbeidsomstandighedenwet op een rijtje 

Het doel van de Arbowet of Arbeidsomstandighedenwet is om ongevallen en ziekte op het werk te voorkomen. Het uitgangspunt van de Arbowet is dat werkgever en werknemer samen moeten zorgen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Zo moet de werknemer de eigen veiligheid en gezondheid in acht nemen. De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk en moet zorgen voor goede, passende werkomstandigheden. Die zijn nodig voor werknemers om gezond en veilig te kunnen werken. Hieronder vind je alle informatie over de Arbowet en waar je als werkgever rekening mee moet houden. 

Deze verplichtingen staan in de Arbowet

In de Arbo- of Arbeidsomstandighedenwet staan verplichtingen voor de werkgever en voor de werknemer. Zo moet de werkgever:

  • een arbeidsomstandighedenbeleid ontwikkelen en uitvoeren. Onderdelen daarvan zijn onder andere een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opstellen, een preventiemedewerker benoemen en een Arbodienst of bedrijfsarts aanstellen. Een goed arbobeleid beperkt gezondheidsrisico’s in het bedrijf, vermindert ziekteverzuim en bevordert re-integratie na ziekte;
  • in een basiscontract arbodienstverlening vastleggen hoe de werkgever zich laat bijstaan bij verzuimbegeleiding, arbeidsgezondheidskundig onderzoek, aanstellingskeuringen, toetsen van en adviseren over de RI&E en het open arbeidsomstandighedenspreekuur;
  • zijn werknemers voorlichten over het gebruik van middelen;
  • zo veel mogelijk gevaren voor de gezondheid op de werkplek voorkomen. Let op: volgens de Arbowet moet je elke arbeidsplaats betrekken in je arbobeleid. Ook de thuiswerkplek;
  • ervoor zorgen dat iedere medewerker een bedrijfsarts kan bezoeken. Ook als er geen sprake is van ziekte of verzuim;
  • medewerkers toestaan een second opinion te vragen van een andere bedrijfsarts.

Ook werknemers moeten zich volgens de Arbowet aan een aantal regels houden. Zoals:

  • arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op een goede manier gebruiken;
  • meewerken aan de voor werknemers georganiseerde instructie;
  • de werkgever inlichten over gevaren voor de veiligheid en gezondheid in het bedrijf;
  • de werkgever en andere deskundige personen helpen waar nodig bij de uitvoering van hun verplichtingen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen SZW) controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de wettelijke regels van de Arbowet. Lees meer over belangrijke wetten en regels waar je mee te maken hebt als werkgever.

De Arbowet als kaderwet

Een belangrijk kenmerk van de Arbowet is dat het een kaderwet is. In de Arbowet staan dan ook geen regels staan over concrete risico's maar algemene bepalingen over het arbobeleid in bedrijven. In een arbocatalogus beschrijven werkgevers- en werknemersorganisaties dan ook hoe zij voldoen aan de normen van de Arbowet (de zogenaamde ‘doelvoorschriften’).  De Arbowetgeving is vervolgens opgedeeld in drie niveaus, namelijk: de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. 

Arbo- of Arbeidsomstandighedenbesluit

Het Arbeidsomstandighedenbesluit is een verdere uitwerking van de Arbowet. Hierin staan de regels waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden. Ook de regels die voor specifieke bedrijfssectoren of groepen werknemers gelden, staan in het Arbobesluit.

Arboregeling

De Arboregeling is weer een verdere uitwerking van het Arbobesluit. Hierin worden de gedetailleerde voorschriften beschreven. Deze regels zijn verplicht voor zowel werkgever als werknemer.

Dit is waarom je wilt voldoen aan je verplichtingen volgens de Arbowet

Het is belangrijk om je medewerker te beschermen tegen onveilige en ongezonde werkomstandigheden. Het doel: verzuim voorkomen. Valt een medewerker toch uit? Dan krijg je te maken met de Wet verbetering poortwachter. In die wet staat dat werkgever en werknemer zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts moeten inspannen om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Met de a.s.r. verzuimverzekering kun je kiezen voor de uitbreidingsmodules Arbobegeleiding en Re-integratie. Deze uitbreiding helpt je om te voldoen aan de regels van de Arbowet.

Wij helpen je graag
{ "dialog": { "homeItemId" : "42fdf1c1-a8f6-43d1-9dec-ce9c9b829900", "urlChat" : "/api/dialog/Chat/", "urlCM": "/api/dialog/Conversation/", "urlCMReporting": "", "tokenApiEndPoint": "/api/token/get", "feedbackDelay": 10000, "feedbackDelayExtended": 60000, "greeting": [ "\u003cspan style=\"background-color: #ffffff; color: #2a292e;\"\u003eGoedemorgen, welkom bij a.s.r.\u003c/span\u003e", "\u003cspan style=\"background-color: #ffffff; color: #2a292e;\"\u003eStel ons hieronder je vraag. We helpen je graag verder\u003c/span\u003e" ], "regEx": "^[A-Za-z0-9'`‘’\\xC0-\\xD6\\xD8-\\xF6\\xF8-\\xFF!@#$^&()_+/|€,\\.\\-\\s]{0,200}$", "readMore": "Lees meer", "initInputPlaceholder": "Typ je vraag in een paar woorden", "inputPlaceholder": "Typ een reactie of andere vraag", "buttonText": "versturen", "agentDisconnected": "Onze medewerker heeft de chat afgesloten.", "startChat": "Je chat nu met een a.s.r. medewerker", "subjectPrefix": "conversatiestarter", "chatGroupIsOpen": {"KS_HD_C_MIJNASR":true,"PEN_C_IDV2":true,"SCH_Pcl_C_AVP_ASRNL":true,"SCH_Pcl_C_REIS_ASRNL":true,"SCH_Pac_C_ASRNL":true,"SCH_Pdb_C_ASRNL":true,"SCH_Pcl_C_VERKEER_ASRNL":true,"SCH_Pcl_C_BRAND_ASRNL":true,"ARD_C_DB":true,"ARD_C_KLANTADVIES":true}, "occupiedMessage": "Oeps, al onze medewerkers zijn in gesprek. Een moment geduld alsjeblieft", "promptTitle": "Chat sluiten?", "promptText": "Weet je zeker dat je de chat wilt afsluiten?", "Yes": "Ja", "No": "Nee", "chatAvailable": "Chat met ons", "chatOccupied": "De chat is tijdelijk bezet", "chatOff": "De chat is nu gesloten", "subjects": [ { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/verzekering-afsluiten.svg", "title": "Product afsluiten", "chatMessage": "Product afsluiten", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/schade-melden.svg", "title": "Schade melden", "chatMessage": "Schade melden", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/gegevens-wijzigen.svg", "title": "Gegevens wijzigen", "chatMessage": "Gegevens wijzigen", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/fondsen-en-koersen-informatie.svg", "title": "Fondsen en koersen", "chatMessage": "Fondsen en koersen", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/contact.svg", "title": "Contact opnemen", "chatMessage": "Contact opnemen", "variantA": true, "variantB": true } ] } } { "dialogErrorModals": { "firstModal": { "message": "Er is helaas een storing. Onze chatbot loopt vast. Klik op vernieuwen om het nog een keer te proberen. Je gesprek blijft bewaard.", "primaryBtn": { "text": "Vernieuwen" } }, "secondModal": { "message": "Helaas, de storing is er niet mee verholpen. Probeer het later op de dag nog een keer of vul het contactformulier in.", "primaryBtn": { "text": "Naar contactformulier", "href": "/contact" }, "secondaryBtn": { "text": "Melding sluiten" } } } }