Alles over de Ziektewet en eigenrisicodragerschap

Jij als werkgever moet het loon doorbetalen tijdens ziekte van je medewerkers. Je kunt je hiervoor verzekeren. De Ziektewet (ZW) regelt dat zieke (ex)werknemers een uitkering krijgen als de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting heeft bij ziekte. Hieronder vind je alle informatie over de Ziektewet en de afweging tussen eigenrisicodragerschap of UWV. 
Wie komen er in de Ziektewet?
  • Zieke mensen die geen werkgever (meer) hebben, zoals zieke WW-gerechtigden, zieke uitzendkrachten en zieke werknemers van wie het dienstverband afloopt tijdens ziekte.
  • Zieke mensen die wel een werkgever hebben, maar een hoog ziekterisico, orgaandonoren en zwangere vrouwen. UWV toetst de aanvraag van de Ziektewetuitkering.
Wat als het dienstverband eindigt tijdens ziekte?

Als het dienstverband van jouw medewerker eindigt tijdens zijn ziekte. hoef je het loon niet meer door te betalen. Op de laatste dag dat je werknemer bij jou in dienst is, geef je aan UWV door dat hij ziek is. Via het formulier Aanvragen Ziektewetuitkering van UWV.

Wat als je medewerker ziek wordt als hij net uit dienst is?
Als je medewerker ziek wordt én net uit dienst is, kan hij of zij soms een  Ziektewetuitkering krijgen. Dit heet nawerking. Een werknemer heeft namelijk recht op een Ziektewetuitkering als hij ziek wordt binnen 4 weken nadat hij uit dienst is. Maar alleen als hij op dat moment geen baan of uitkering heeft.
De hoogte van een Ziektewet uitkering

De hoogte van de uitkeringen ligt tussen 70% en 100% van het dagloon. Het totale inkomen per dag met een Ziektewetuitkering kun je berekenen met de Rekenhulp Ziektewet van UWV.

Eigen risico dragen voor de Ziektewet: wat houdt dat in?

Standaard regelt UWV alles rondom (ex)medewerkers die in de Ziektewet komen. UWV voert de regelingen uit, betaalt de uitkeringen en is verantwoordelijk voor re-integratie. Jij, als werkgever, draagt een premie Whk (Werkhervattingskas) af.

Je kunt ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. Je neemt dan zelf de Ziektewetuitkering voor je rekening van (ex)medewerkers die belanden in de Ziektewet. Je betaalt dan zelf 70% van het dagloon. Jij voert de regelingen uit. Daarnaast neem je zelf de verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding van zieke ex-werknemers, re-integratie en sancties als ex-werknemers niet meewerken aan re-integratie.

Als eigenrisicodrager heb je een premie-voordeel; je betaalt een lagere gedifferentieerde premie Whk. Daar staan dan wel de verplichtingen en kosten tegenover voor een eigen verzuimadministratie. En een eventuele uitbreiding voor arbodienstverlening.

Voor wie word ik eigenrisicodrager Ziektewet?

Je wordt alleen eigenrisicodrager voor de Ziektewet voor werknemers:

  • zonder ‘gewone’ arbeidsovereenkomst, zoals thuiswerkers en stagiairs;
  • die bij jou hebben gewerkt (en verzekerd waren) en daarna binnen 4 weken nadat ze uit dienst gingen ziek werden;
  • met een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst die bij jou in dienst waren en van wie het dienstverband eindigt tijdens ziekte.

Hoe verzeker ik mijn eigen risico voor de Ziektewet?

Het financiële risico en de complete uitvoering van de Ziektewet en de begeleiding van zieke (ex)medewerkers kun je onderbrengen bij een verzekeraar. Je sluit hiervoor bijvoorbeeld de Ziektewet Eigen Risico verzekering af bij a.s.r.

Zo kan a.s.r. je helpen

Goed verzuimmanagement kan je als werkgever een hoop geld schelen. Bijvoorbeeld aan Ziektewetpremie die je moet betalen. Probeer zo veel mogelijk te voorkomen dat een medewerker ziek uit dienst gaat. Gebeurt dat toch? Blijf in contact met de zieke ex-werknemer. a.s.r. kan je helpen met goed verzuimmanagement. Bijvoorbeeld door duurzame inzetbaarheid te stimuleren.

Wij helpen je graag