Je pensioen uitstellen

Komt je pensioendatum in zicht? Maar wil je nog niet stoppen met werken? De meeste pensioenregelingen bieden je de mogelijkheid om je pensioen uit te stellen tot uiterlijk 5 jaar na het bereiken van je AOW-leeftijd. Of dat ook voor jouw pensioenregeling geldt lees je in het Pensioenreglement. Kijk daarvoor in je Pensioen 1-2-3, of vraag het op bij je werkgever.

Gedeeltelijk stoppen met werken: deeltijdpensioen

Soms is het ook mogelijk om gedeeltelijk met pensioen te gaan op de pensioendatum. Dat betekent dat je na de pensioendatum nog enkele dagen per week blijft werken. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de hoogte van je pensioen. Een deel van je pensioen stel je immers uit en het andere deel krijg je al uitbetaald. Deeltijdpensionering kan uiterlijk tot 5 jaar na je AOW-leeftijd. Voor deeltijdpensioen moet je wel toestemming hebben van je werkgever.

Je pensioen uitstellen en de Belastingdienst

Over je pensioen betaal je inkomstenbelasting. Als je je pensioen uitstelt, wijzigt het bedrag en de leeftijd waarop het pensioen ingaat. Hierdoor kun je in een ander belastingtarief uitkomen. Hoeveel inkomstenbelasting je uiteindelijk betaalt, is onder andere afhankelijk van de hoogte van je totale inkomen, het soort inkomen en of je pensioen ingaat vóór of nadat je een AOW-uitkering van de overheid ontvangt.

Lees hier meer over inkomstenbelasting

Hoe stel je je pensioen uit?

Wil je je pensioendatum uitstellen? Of staat je nieuwe pensioendatum vast en wil je die aan ons doorgeven? Stuur dan het formulier ‘Verzoek aanpassen pensioendatum’ naar ons op. Het liefst zo snel mogelijk. Wij moeten het formulier uiterlijk 1 maand voordat het pensioen ingaat hebben ontvangen.

Let op: Wil je je pre-pensioen uitstellen of uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen? Dit kan alleen:

  • als je werkgever toestemming geeft. Hij moet verklaren dat je in dienst blijft door dit formulier in te vullen.
  • als je je dienstverband ongewijzigd voortzet na de pre-pensioendatum zoals vermeld in je pensioenregeling. Je blijft dus hetzelfde aantal uur werken.
Lees meer over het prepensioen.

Wat kun je van ons verwachten?

Zes maanden voordat je pensioen ingaat, ontvang je van ons een brief. Hierin wijzen we je op de mogelijkheid om je pensioen uit te stellen. Drie maanden voor je pensioen ingaat krijg je opnieuw een brief van ons met informatie over de hoogte van je pensioen(kapitaal) en andere keuzes die je kunt maken met je pensioen.

Laat je adviseren door een onafhankelijk adviseur

Of een bepaalde keuze in jouw specifieke situatie verstandig is, is vaak moeilijk te bepalen. Wil je hulp bij het maken van je keuze? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur. Hij kan jou op maat advies geven. Bespreek wel vooraf met je adviseur wat de kosten voor het advies zijn en wat eventuele bijkomende service precies inhoudt.

Heb je nog vragen?

Dan kun je altijd contact met ons opnemen. Bellen kan op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur op (030) 257 42 66. Je kunt ook ons contactformulier invullen. Wij helpen je graag.