Je lijfrenteverzekering en de Belastingdienst

Heb je een lijfrenteverzekering bij ons afgesloten? Dan mag je de inleg die je hierover betaalt onder voorwaarden aftrekken van je belastbare inkomen. Hierdoor betaal je over je inleg geen inkomstenbelasting. Pas als je je opgebouwde kapitaal laat uitkeren betaal je hierover inkomstenbelasting. Dat is meestal een lager bedrag dan dat je nu zou moeten betalen.

Let op: De Belastingdienst stelt jaarlijks het geldbedrag vast dat je belastingvrij mag inleggen om kapitaal op te bouwen. Dit noemen we je fiscale jaarruimte. Vraag je adviseur hoe hoog je fiscale jaarruimte is.

Tijdens de looptijd van je verzekering

Je premies vooraf ingevuld in je belastingaangifte

Verzekeringsmaatschappijen en andere financiële instellingen zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens over je lijfrenteverzekering door te geven aan de Belastingdienst. De premies die je betaalt voor je lijfrenteverzekering zijn daarom meestal vooraf ingevuld in je belastingaangifte. Deze vind je terug in de rubriek ‘Uitgaven voor inkomensvoorzieningen’, ‘premies voor lijfrenten’ (box 1).

Uitzondering: als je je stakingswinst of je oudedagsreserve uit je onderneming hebt omgezet in een lijfrente. Deze vult de Belastingdienst niet alvast voor je in.

Wel premie betaald, geen vooraf ingevuld bedrag?

Dan kan dit liggen aan de beperkingen die de Belastingdienst stelt. De Belastingdienst vult geen bedragen in als:

  • het bedrag boven €10.000 is
  • het bedragen onder € 12 is
  • je ouder bent dan AOW-leeftijd (bij aanvang van het jaar van aangifte)
  • je jonger bent dan 16 jaar (bij aanvang van het jaar volgend op het jaar van aangifte)
  • je ondernemer bent (anders dan als directeur van je eigen B.V. waar je in loondienst bent)
  • je premie dit kalenderjaar nog (gedeeltelijk) via je tussenpersoon wordt betaald

Heb je je betaalde premie (nog) niet afgetrokken van de belasting?

Heb je een premie al wel betaald, maar nog niet afgetrokken van de belasting? Dan hoef je over het bedrag van die premie mogelijk geen belasting te betalen. Je moet wel bij de Belastingdienst aantonen dat je de premies betaald hebt maar niet in aftrek hebt gebracht. Als de belastingdienst dat heeft vastgesteld, dan wordt dat met een verklaring niet afgetrokken premies of bedragen (saldoverklaring) aan jou bevestigd. Je kunt deze dan opsturen naar de maatschappij die de uitkering verzorgt.

Op de einddatum van je verzekering

Op de einddatum van je lijfrenteverzekering koop je met het lijfrentekapitaal een periodieke lijfrente-uitkering aan waarover (inkomsten)belasting moet worden betaald. Meer over de mogelijkheden met je lijfrente op de einddatum.

Heb je nog vragen over de einddatum van je verzekering? Vraag het je adviseur.

Heb je nog vragen?

Bijvoorbeeld over de aangifte van je belastingen? Bel dan de Belastingtelefoon op 0800 0543 of ga naar Belastingdienst.nl. Je kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met je adviseur, of met ons via ons contactformulier. We helpen je graag.