Depositogarantiestelsel

Elke bank met een bankvergunning van De Nederlandsche Bank valt onder het depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel garandeert dat jouw spaartegoeden zijn beschermd als a.s.r. Bank failliet gaat tot € 100.000 per persoon.

Welke producten vallen onder het depositogarantiestelsel?

Het depositogarantiestelsel geldt voor de spaartegoeden binnen deze producten:

 • Internet spaarrekening
 • Extra pensioenuitkering
 • Lijfrente spaarrekening
 • Extra pensioen beleggen
 • Depotrekening
 • Hypotheek beleggersrekening
 • Beleggingsrekening
 • Fondsenrekening
 • Premiedepotrekening

Heb je een beleggingsproduct? Dan geldt het depositogarantiestelsel alleen over dat deel van je geld dat je in kas op je beleggingsrekening hebt staan. Dat is dus het geld waar je op dat moment niet mee belegt. Daarnaast geldt het beleggerscompensatiestelsel.

Je spaargeld beschermd tot € 100.000

ASR Bank N.V. heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank. Om die vergunning te krijgen, moeten wij aan bepaalde eisen en regels voldoen. Zo moeten wij bijvoorbeeld altijd voldoende geld in kas hebben. Als a.s.r. Bank toch failliet gaat dan treedt het depositogarantiestelsel in werking. Het beschermt jouw spaargeld tot € 100.000 per persoon.

Maximale vergoeding per persoon

Bij een faillissement van a.s.r Bank worden alle spaartegoeden bij elkaar opgeteld die jij op verschillende rekeningen bij ASR Bank N.V. hebt staan. Het maximale bedrag dat je vergoed krijgt is € 100.000 per persoon.

Voorbeeld 1: meerdere rekeningen
Als je bij ons twee spaarrekeningen hebt, een met € 90.000 en een met € 20.000, dan ontvang je een terugbetaling van € 100.000.

Voorbeeld 2: en/of rekening
Bij een en/of rekening heeft iedere rekeninghouder afzonderlijk recht op een maximale vergoeding van € 100.000. Staan de rekeningen bijvoorbeeld op naam van jou en je partner; dan krijgt ieder de helft van het tegoed vergoed tot € 100.000. Staat er bijvoorbeeld € 220.000 op de en/of rekening, dan ontvangt iedere rekeninghouder € 100.000,-.

Wat is het beleggerscompensatiestelsel?

Je belegde vermogen is tot maximaal € 20.000,- per persoon wettelijk beschermd door het beleggerscompensatiestelsel. Als a.s.r. Bank niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen treedt het beleggerscompensatiestelsel in werking. De rekening moet wel op jouw naam staan. Het beleggerscompensatiestelsel geldt voor de volgende rekeningen:

 • Extra pensioen beleggen
 • Depotrekening
 • Hypotheek beleggersrekening
 • Fondsenrekening
 • Premiedepotrekening

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het depositogarantiestelsel en/of het beleggerscompensatiestelsel op de website van de Nederlandsche Bank.