Welkom bij a.s.r.

Wij gebruiken technieken in de site die niet worden ondersteund door jouw browser. Wij ondersteunen wel alle laatste versies van Chrome, Safari, Firefox en Internet Explorer.

Werknemers Pensioen

Iets voor jouw bedrijf?

Is ons Werknemers Pensioen iets voor jouw bedrijf?

 • Als je een flexibele pensioenregeling wilt

 • Je werknemer kan pensioen opbouwen door 100% beleggen of 100% garantie

 • Als je het belangrijk vindt dat je premies verantwoord worden belegd

 • Persoonlijke omgeving voor medewerkers: Mijn Pensioenplein

 • Als je niet gelooft in verantwoord beleggen en rendement

Alles over het Werknemers Pensioen van a.s.r.
 • Hoe werkt het?

  Zo werkt het Werknemers Pensioen

  • Je stort een maandelijkse pensioenpremie voor je werknemer
  • Je werknemer bouwt hiermee pensioen op voor de periode na de pensioendatum
  • Je werknemer kan de pensioenpremie laten beleggen of kiezen voor een zogenaamde gegarandeerde pensioenuitkering
 • Voordelen Werknemers Pensioen 

  Welke voordelen heeft het Werknemers Pensioen?

  • Voordelen voor jou als werkgever

   Altijd een actuele pensioenregeling

   Het Werknemers Pensioen is een moderne collectieve pensioenregeling die mee verandert met de behoeften van klanten. Daarom actualiseren wij jaarlijks het Werknemers Pensioen voor onze nieuwe én bestaande klanten.

   Regie over pensioenlasten

   Het Werknemers Pensioen van De Amersfoortse is een pensioenregeling op basis van beschikbare premie. Als werkgever bepaal je zelf de hoogte van de premie en wat je aanvullend wilt verzekeren. Verder rekent het Werknemers Pensioen altijd met de meest actuele rentestand. Dat betekent dat er geen kostenopslagen zijn om renteschommelingen af te dekken.

   Zorgen uit handen

   Heb je vragen? Dan staat het serviceteam van het Werknemers Pensioen voor je klaar. Eén loket met speciaal opgeleide mensen waar je terechtkunt met al je vragen. Daarnaast krijg je uitgebreide digitale ondersteuning via ons online portal. Wel zo makkelijk.

  • Voordelen voor jouw werknemers

   Overzichtelijke pensioenopbouw

   Door het tonen van filmpjes, helpteksten en webinars maken we het Werknemers Pensioen inzichtelijk voor jouw werknemers. Op de ingelogde omgeving Mijn Pensioenplein kunnen jouw werknemers:

   • zien hoe hun pensioen ervoor staat en wanneer het pensioen kan ingaan
   • makkelijk en snel keuzes maken voor het pensioen
   • eenvoudig berekeningen maken voor het pensioen

   Keuze uit garantie of beleggen

   Jouw werknemer kan pensioen opbouwen op twee manieren: 100% garantie of 100% beleggen. Daarnaast heeft hij de mogelijkheid tot bijsparen. Hij maakt zelf de keuze en wij helpen hem hierbij. Daarnaast kan hij, indien u de optie pensioenclick kiest, tussentijds zijn beleggingswaarde omzetten in gegarandeerde pensioenuitkeringen.

   • 100% garantie 
    Het Werknemers Pensioen biedt deelnemers de mogelijkheid te kiezen voor een gegarandeerde uitkering na pensioendatum. Voor iedere premie die wordt ingelegd wordt direct een pensioen aangekocht. Zo weet jouw werknemer precies hoeveel pensioen er straks wordt uitgekeerd.
   • 100% beleggen
    De beleggingsexperts van a.s.r. beleggen de pensioenpremie. Met 48 miljard euro belegd vermogen is a.s.r. één van de grootste vermogensbeheerders in Nederland. Duurzaam beleggen, lange termijn en lage kosten staan centraal in ons beleggingsbeleid. Vraag je adviseur naar het track record van a.s.r. vermogensbeheer.
   • Pensioenclick
    Met (een deel van) de waarde van de beleggingen kan je gegarandeerde pensioenuitkeringen aankopen. Je werknemer kan dan zijn tot dan toe behaalde beleggingsrendement omzetten in gegarandeerde pensioenuitkeringen.

 • Beleggen

  Hoe werkt 100% beleggen?

  Doordat jij als werkgever maandelijks de pensioenpremie van jouw werknemer betaalt, bouwt de werknemer vanaf de pensioendatum een pensioen op. Je kan de werknemer de keuze geven om de pensioenpremie om te laten zetten in een gegarandeerde pensioenuitkering of om de premie te laten beleggen.

  Wat gebeurt er als de werknemer kiest voor het beleggen van de pensioenpremie?

  Als jouw werknemer kiest voor beleggen van de premie dan bouwt de werknemer pensioenkapitaal op met beleggingsfondsen. Jij als werkgever bepaalt welke beleggingskeuze de werknemer heeft:

  • Geen beleggingskeuze:
   Het belegd kapitaal wordt altijd volgens de lifecycle Werknemers Pensioen belegd.
  • Beperkte beleggingskeuze:
   De werknemer kan kiezen uit:
   1. de lifecycle Werknemers Pensioen Defensief
   2. de lifecycle Werknemers Pensioen 
   3. de lifecycle Werknemers Pensioen Offensief
   Als de werknemer (nog) géén keuze heeft gemaakt wordt standaard in de lifecycle Werknemers Pensioen belegd.
  • Ruime beleggingskeuze:
   Jouw werknemer kiest voor beleggen in één of meerdere fondsen uit een palet beleggingsfondsen. Deze optie noemen we Vrij beleggen. Bij een lifecycle wordt het pensioenvermogen van de werknemer opgebouwd in een mixfonds en in een fonds dat belegt in staatsobligaties met lange looptijden. Dat gebeurt volgens het lifecycleprincipe. Als de werknemer verder van zijn pensioenleeftijd af zit, kiezen we voor beleggingen in een mixfonds. In deze periode staat het maken van rendement centraal en wordt er meer beleggingsrisico genomen. Door steeds meer te beleggen in het Lange Staatsobligatiefonds naarmate de pensioendatum nadert, verkleinen we de kans op schommelingen in de verwachte pensioenopbrengst. Dat komt omdat het Lange Staatsobligatiefonds rekening houdt met de rentestand op de pensioendatum. Dit heet lifecycle beleggen. 

  De beleggingskosten houden we voor de werknemer laag. Dat helpt hem een hoger pensioen op te bouwen.     

  De Werknemers Pensioen Mixfondsen worden actief beheerd door een gespecialiseerd team binnen a.s.r. dat kritisch kijkt naar de markten die worden gevolgd. Er is voor deze mixfondsen sprake van een actief tactisch beleggingsbeleid. Dit betekent dat er actief wordt ingespeeld op marktontwikkelingen en, afhankelijk van de visie op de markten, de bandbreedte wordt benut om extra rendement te genereren.

  Het a.s.r. duurzaamheidsbeleid wordt ook sterk in de gaten gehouden. Zo worden bijvoorbeeld producenten van controversiële wapens en producenten die kinderarbeid toelaten uitgesloten. Het beleid van de Werknemers Pensioen Mixfondsen is er op gericht om op langere termijn een rendement te halen op basis van actief tactisch beleggingsbeleid dat vergelijkbaar is met de benchmark van het mixfonds. Bij de optie Vrij beleggen kunnen deelnemers ook kiezen te beleggen in een of meer van de volgende fondsen:

   Fondsnaam ISIN Code Risico-indicator
  ACTIEF BEHEERDE FONDSEN
  (EBI)
  ASR Fonds Aandelenfonds LU1049646216 5
  ASR Vastgoed Fonds (=ASR Property Fund N.V.) NL0000188969 4
  ASR Fonds Europafonds LU1049647024 6
  ASR Fonds Obligatiefonds LU1049648261 3
  PASSIEF BEHEERDE FONDSEN    
  BNP Paribas Easy MSCI World ex Controversial Weapons LU1291108998 5
  BNP Paribas Easy Markit iBoxx EUR Liquid Corporates; LU1291094677 3
  BNP Paribas Easy JPMorgan Government Bond Index (GBI) EMU LU1291093273 3
  FONDSEN WERKNEMER PENSIOEN    
  Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief n.v.t. 4
  Werknemers Pensioen Mixfonds n.v.t. 4
  Werknemers Pensioen Mixfonds Offensief n.v.t. 5
  Werknemers Pensioen Lange Staatsobligatiefonds n.v.t. 4

 • Flexibele pensioenregeling

  Wat houdt een flexibele pensioenregeling in?

  • Als werkgever bepaal je hoeveel je zelf betaalt en wat je werknemer betaalt.
  • Jij bepaalt de hoogte van de staffel en welke beschikbare premie er is. Dus welk percentage van je pensioengrondslag voor pensioen beschikbaar is.
  • Jij bepaalt het percentage van de staffel. Heb je een maximale staffel, dan hebben je werknemers geen bijspaarruimte. Kiest je werknemer voor een lager percentage van de staffel, dan is er wel bijspaarruimte.
  • Je kan bijsparen aanbieden aan je werknemers als de regeling het toestaat.
  • Je kan de beleggingsvrijheid bepalen voor je werknemers.
  • Je hebt de keuze om een aanvullende Anw-verzekering aan te bieden. Daarbinnen heb je de keuze tussen:
   1. Verplicht: je werknemers zijn automatisch verzekerd. Als werkgever betaal je dan de kosten voor de verzekering.
   2. Vrijwillig: je werknemer bepaalt zelf of hij deze verzekering wil afsluiten en hij betaalt zelf de kosten voor deze verzekering.
  • Aan werknemers met een salaris boven het fiscaal maximum ( € 103.317 in 2017 ) kan je het werknemers nettopensioen aanbieden. Vraag hiernaar bij je adviseur.
  • Je kan het Werknemers Pensioen op elk gewenst moment stopzetten (met een opzegtermijn van 2 maanden).
 • Aanpassingen per 1 januari 2018

  Aanpassingen per 1 januari 2018

  Per 1 januari 2018 actualiseren wij het Werknemers Pensioen opnieuw voor onze bestaande en nieuwe klanten. Wij informeren je alvast over de belangrijkste aanpassingen.

  • Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar

   De pensioenrichtleeftijd gaat per 1 januari 2018 omhoog van 67 naar 68 jaar. In de nieuwe regelingen van het Werknemers Pensioen houden wij al rekening met deze verhoging van de pensioenrichtleeftijd. Voor bestaande pensioenregelingen informeren wij jou en jouw adviseur over de aanpassingen in je pensioenregeling.

  • Verbeterd beleggingsaanbod

   Introductie nieuwe lifecycles

   Wij breiden ons huidige beleggingsaanbod uit met twee nieuwe lifecycles. Hierdoor kunnen jouw werknemers in hun pensioenopbouw nog beter aansluiten op hun pensioenambitie. De nieuwe lifecycles zijn onderdeel van een neutraal en offensief beleggingsprofiel.

   Uitbreiding fondsenaanbod Vrij beleggen

   Het fondsenaanbod binnen Vrij beleggen breiden we uit. Dit betekent dat uw werknemers, waarbij Vrij beleggen onderdeel is van het beleggingsaanbod, een keuze hebben uit extra beleggingsfondsen.

   Duurzaam beleggen

   Als institutionele belegger toont a.s.r. haar maatschappelijke verantwoordelijkheid onder meer door toepassing van ethische en duurzaamheidscriteria in haar beleggingsbeleid. Dat blijft niet onopgemerkt: volgens Eerlijke Verzekeringswijzer behoort a.s.r. tot een van de duurzaamste verzekeraars in Nederland.

  • Aanpassing van het tarief

   Het Werknemers Pensioen heeft de ambitie om een top 3-positie te hebben. Een aanpassing van de werknemers- en werkgeverslasten zijn één aspect om deze positie te behalen. Daarom passen wij voor 2018 onze tarieven opnieuw aan.

 • Wat gebeurt er op de pensioendatum?

  Wat gebeurt er als je werknemer met pensioen gaat?

  Beleggen
  Heeft jouw werknemer gekozen voor beleggen? Dan moet hij van het kapitaal dat beschikbaar komt op zijn pensioendatum een ouderdoms- en partnerpensioen aankopen. Jouw werknemer mag zelf kiezen bij welke verzekeraar hij dat doet.

  Garantiedeel
  Heeft jouw werknemer gekozen voor een gegarandeerde pensioenuitkering? Dan starten wij de maandelijkse uitkering van het opgebouwde ouderdomspensioen wanneer jouw werknemer met pensioen gaat. Bij overlijden vervalt het ouderdomspensioen en start het partnerpensioen.

  Uitruil
  Op de pensioendatum kan jouw werknemer ervoor kiezen om partnerpensioen om te ruilen in ouderdomspensioen. Dit noemen we uitruil. Hierdoor krijgt jouw werknemer een hoger ouderdomspensioen. Zijn partner moet hiervoor wel schriftelijk toestemming geven. Heeft jouw werknemer geen partner op de pensioendatum? Dan gebeurt de uitruil automatisch. Bij overlijden ontvangt de partner geen partnerpensioen.

  Afkoop kleine pensioenen
  De instantie die het pensioen gaat uitkeren, heeft het recht om de pensioenaanspraken af te kopen. Dit is mogelijk als de uitkering op jaarbasis op de ingangsdatum minder is dan € 467,88 (in 2017).

 • Wijzigingen persoonlijke situatie werknemer

  Als er iets verandert in de persoonlijke situatie van je werknemer

  • Als je werknemer uit dienst gaat

   Als je werknemer uit dienst gaat, dan eindigt de premiebetaling. Hij behoudt de opgebouwde aanspraken op basis van beleggen en/of garantie. De werknemer kan ervoor kiezen om een deel van het ouderdoms- en partnerpensioen vanaf de pensioendatum om te ruilen in partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum.

   Onderstaande verzekeringen vervallen als je werknemer uit dienst gaat: 

   • Partner- en wezenpensioen
   • Anw-pensioen
   • Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid
   • Individuele wettelijke waardeoverdracht
   Inkomende individuele wettelijke waardeoverdrachten kunnen alleen worden aangewend voor beleggen. Hierdoor is er geen sprake van een eventuele bijbetalingsverplichting. Bij uitgaande individuele wettelijke waardeoverdrachten worden bijbetalingen of teruggaven niet met jou verrekend, deze zijn voor a.s.r. Op deze manier word je niet geconfronteerd met onverwachte bijbetalingen en blijven de kosten voor de pensioenregeling beheersbaar.

  • Als je werknemer arbeidsongeschikt raakt

   Met het Werknemers Pensioen is vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid automatisch meeverzekerd. Hierdoor loopt de pensioenopbouw en de overlijdensverzekering van uw werknemer (gedeeltelijk) door als hij arbeidsongeschikt raakt. Welk deel van de premie wordt vrijgesteld, is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

  • Als je werknemer komt te overlijden

   Standaard verzekeren wij voor de nabestaanden van jouw werknemer een partner- en wezenpensioen. Overlijdt je werknemer terwijl hij nog in dienst is? Dan ontvangt zijn partner een maandelijks partnerpensioen en elk kind een wezenpensioen. Jij bepaalt tot welke leeftijd het wezenpensioen wordt uitgekeerd. En met welk percentage het partner- en wezenpensioen na ingang jaarlijks moet stijgen. Daarnaast kan je voor jouw werknemers aanvullend op het partnerpensioen een Anw-pensioen verzekeren. Het is ook mogelijk om een Anw-pensioen op vrijwillige basis te verzekeren. Werknemers kiezen dan zelf of ze deze verzekering willen afsluiten. De premie kan je in dat geval doorbelasten aan de werknemer.

 • Fondsen en koersen

  Fondsen en koersen

 • Rentetermijnstructuur (RTS)

  Rentetermijnstructuur (RTS)

 • Extra info & downloads

  Extra informatie & downloads