Home Zakelijk Zakelijk pensioen Pensioenakkoord: bereid je voor | Pensioen en inkomen | a.s.r.

Het pensioenakkoord vraagt om verandering en biedt werkgevers niet alleen uitdagingen, maar ook kansen. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen aan de regels van het nieuwe pensioenstelsel voldoen. Samen met adviseurs helpen we werkgevers met kennis en ervaring vooruit. Zo zijn we samen klaar voor de toekomst.

De belangrijkste reden voor het pensioenakkoord is het toekomstbestendig maken van pensioen. Momenteel werken het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders aan een nieuw pensioenstelsel. De Wet toekomst pensioenen wordt van kracht per 1 januari 2023. Uiterlijk 1 januari 2027 is de beschikbare premieregeling (DC-regeling) met een vlakke (leeftijdsonafhankelijke) premie het uitgangspunt. Als werkgever kun je De transitie naar de beschikbare premieregeling op verschillende manieren invullen.

De hoofdpunten uit het pensioenakkoord:
  • 1. AOW-leeftijd: De AOW-leeftijd stijgt mee met de gemiddelde levensverwachting. De AOW-leeftijd zal echter vanaf 2025 minder snel stijgen dan eerder vastgesteld is.
  • 2. Leeftijdsonafhankelijke pensioenopbouw: De premie wordt leeftijdsonafhankelijk (oftewel een vlakke premie) en is leidend voor de pensioenopbouw.
  • 3. 10% vrije opname op pensioendatum: Op de pensioendatum mag de deelnemer maximaal 10% van de pensioenwaarde opnemen.
  • 4. Eenvoudiger nabestaandenpensioen: Het nabestaandenpensioen zal eenvoudiger worden, het verzekerd bedrag wordt direct afgeleid van het salaris.
  • 5. Vervroegd uittreden: Werkgevers krijgen tijdelijk de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijke regelingen te treffen voor werknemers die vervroegd met pensioen willen gaan.
Van DB naar DC: ontdek jouw opties

Blogs over het pensioenakkoord

Webinars over het pensioenakkoord

Het dossier ‘pensioenakkoord’ is in ontwikkeling. Wees je ervan bewust dat de informatie in de blogs en de webinars gebaseerd is op een momentopname.

Het Werknemers Pensioen van a.s.r.

Met het Werknemers Pensioen van a.s.r. ben je samen met ons en je werknemers klaar voor de toekomst. Wil je weten hoe onze duurzame pensioenregeling werkt en wat de voordelen zijn?

Contact

Heb je een vraag voor ons? Dan helpen we je graag verder. Via onze contactpagina verwijzen we je naar de juiste persoon.