Home Zakelijk Zakelijk pensioen Pensioenakkoord: bereid je voor | Pensioen en inkomen | a.s.r.

Het pensioenakkoord vraagt om verandering en biedt werkgevers niet alleen uitdagingen, maar ook kansen. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen aan de regelgeving van de Wet toekomst pensioenen. Samen met adviseurs helpen we werkgevers met kennis en ervaring vooruit. Zo zijn we samen klaar voor het nieuwe pensioenstelsel.

De belangrijkste reden voor het pensioenakkoord is het toekomstbestendig maken van pensioen. Momenteel werken het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders aan een nieuw pensioenstelsel. De Wet toekomst pensioenen wordt van kracht per 1 januari 2023. Uiterlijk 1 januari 2027 is de beschikbare premieregeling (DC-regeling) met een vlakke (leeftijdsonafhankelijke) premie het uitgangspunt. Een werkgever kan de transitie naar de beschikbare premieregeling op verschillende manieren invullen.

Hoofdpunten pensioenakkoord:
  • AOW-leeftijd: De AOW-leeftijd stijgt mee met de gemiddelde levensverwachting. De AOW-leeftijd zal echter vanaf 2025 minder snel stijgen dan eerder vastgesteld is.
  • Leeftijdsonafhankelijke pensioenopbouw: De premie wordt leeftijdsonafhankelijk (oftewel een vlakke premie) en is leidend voor de pensioenopbouw.
  • 10% vrije opname op pensioendatum: Op de pensioendatum mag de deelnemer maximaal 10% van de pensioenwaarde opnemen.
  • Eenvoudiger nabestaandenpensioen: Het nabestaandenpensioen wordt eenvoudiger, duidelijker en biedt nabestaanden meer financiële zekerheid. Lees over de acht veranderingen van het nabestaandenpensioen.
  • Vervroegd uittreden: Werkgevers krijgen tijdelijk de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijke regelingen te treffen voor werknemers die vervroegd met pensioen willen gaan.
Webinars over het pensioenakkoord

Blogs over het pensioenakkoord

Het dossier ‘pensioenakkoord’ is in ontwikkeling. Wees je ervan bewust dat de informatie in de blogs en de webinars gebaseerd is op een momentopname.

Duurzaam pensioen van a.s.r.

Met een pensioenregeling van a.s.r. regelen werkgevers een gezonde financiële toekomst voor hun werknemers. Samen met adviseurs kunnen we ervoor zorgen dat werkgevers klaar zijn voor het nieuwe pensioenstelsel. Wil je meer weten over onze pensioenregelingen?

Financieel fitte werknemers

Steeds meer werkgevers willen goed voor hun mensen zorgen. a.s.r. helpt hierbij, met bijvoorbeeld een moderne pensioenregeling. Maar daar blijft het niet bij. Via ons platform ‘Ik denk vooruit’ en a.s.r. Vitality investeren werkgevers in financieel fitte werknemers. Daar worden zowel werkgevers als hun werknemers gelukkiger van.

Contact

Heb je een vraag voor ons? Dan helpen we je graag verder. Via onze contactpagina verwijzen we je naar de juiste persoon.