Wijkverpleging: verpleging en verzorging thuis

Op deze pagina leggen we uit wat wijkverpleging is en hoe je wijkverpleging regelt. Ook vind je hier de voorwaarden en vergoedingen van wijkverpleging.

Wat is wijkverpleging?

Heb je je been gebroken? Is je kind langdurig ziek? Of moet je partner herstellen van een zware operatie? Dan kan je thuis soms zorg nodig hebben. Gelukkig kun je dan vertrouwen op een wijkverpleegkundige.  Deze verpleging en verzorging thuis krijg je volledig vergoed vanuit je basisverzekering. 

Wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige speelt een belangrijke rol bij de verpleging en verzorging bij jou aan huis. De wijkverpleegkundige helpt jou bijvoorbeeld met:

 • douchen en aankleden
 • het toedienen van een injectie of andere medicatie
 • het verzorgen van je wond(en)
Zorgplan

De wijkverpleegkundige stelt samen met jou een zorgplan op. In dit zorgplan beschrijft de wijkverpleegkundige hoeveel zorg je nodig hebt en voor hoelang. Ook kijkt de wijkverpleegkundige naar wat je allemaal nog zelf kan doen, eventueel met hulpmiddelen en/of aanpassingen. En waar je familie, buren of vrienden jou bij kunnen helpen.

Wijkverpleging regelen

Je kan je huisarts vragen naar een goede wijkverpleegkundige bij jou in de buurt. Ook kun je onze Zorgzoeker gebruiken om zelf een (gecontracteerde) wijkverpleegkundige te zoeken.

Kies je voor een gecontracteerde wijkverpleegkundige? Dan worden de kosten volledig door ons vergoed. Als je voor een niet-gecontracteerde wijkverpleegkundige kiest moet je vooraf toestemming bij ons aanvragen. Je moet dan mogelijk een deel zelf bijbetalen.

De vergoeding van wijkverpleging

Wij vergoeden alle zorg die je van jouw wijkverpleegkundige nodig hebt. Dit is de zorg die in je zorgplan staat, die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, voldoet aan alle wet- en regelgeving en (polis-) voorwaarden.

Gecontracteerde wijkverpleegkundige

Als je wijkverpleegkundige een contract met ons heeft wordt de zorg volledig vergoed. Je betaalt in dit geval ook geen eigen risico.

Niet-gecontracteerde wijkverpleegkundige

Heeft je wijkverpleegkundige geen contract met ons? Dan hangt de vergoeding af van de toestemming voor vergoeding en het overeengekomen tarief met andere wijkverpleegkundigen.

 • Toestemming voor vergoeding: Je moet een machtiging aanvragen voor een vergoeding. De reden hiervoor is dat a.s.r. kwalitatief goede en doelmatige zorg belangrijk vindt. Met de machtiging kunnen wij beoordelen of de niet-gecontracteerde wijkverpleging voldoet aan de wet- en regelgeving en toetsen wij deze op rechtmatigheid en doelmatigheid. Gebruik voor het aanvragen van een machtiging het aanvraagformulier. Wij beoordelen jouw aanvraag en geven wel of geen toestemming voor een (gedeeltelijke) vergoeding.
 • Het aanvraagformulier met bijbehorende bijlagen moeten ingediend zijn binnen 10 dagen nadat de zorg is gestart. De vergoeding gaat niet verder terug dan deze 10 dagen en alleen de zorg die rechtmatig en doelmatig is en onder de aanspraak verpleging en verzorging valt wordt vergoed.
 • Hoogte vergoeding: De hoogte van vergoeding is afhankelijk van je polis. Bij de polis ‘Eigen Keuze’ vergoeden wij de zorg tot het maximum dat wettelijk is toegestaan. Je betaalt dus niets zelf bij. Bij de polis ‘Ruime Keuze’ vergoeden wij tot 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief dat wij hebben afgesproken met wijkverpleegkundigen met wie wij wel een contract hebben. Berekent jouw wijkverpleegkundige meer? Dan betaal je zelf het verschil bij.
 • Zelf je rekening betalen en indienen: De rekening van de niet-gecontracteerde wijkverpleegkundige dien je zelf bij ons te declareren en uit te betalen aan de zorgaanbieder. Als je de rekening bij ons indient controleren wij onder andere of het bedrag op de rekening overeenkomt met de hoogte van de vergoeding die wij betalen voor niet-gecontracteerde verpleging en verzorging. Als het bedrag op de rekening te hoog is, passen wij dit aan en maken het juiste bedrag vervolgens over op jouw rekeningnummer. Hierbij geldt dat wij pas uitbetalen als je toestemming van ons hebt voor de vergoeding van de zorg. Je kan de rekening declareren via Mijn Zorg of via de app.

Aanvraagformulier niet-gecontracteerde wijkverpleging

Wil je voorkomen dat je zelf geld moet bijbetalen? Gebruik dan onze Zorgzoeker en vind een gecontracteerde wijkverpleegkundige bij jou in de buurt.

Veelgestelde vragen over wijkverpleging
 • Wat als je meer begeleiding en ondersteuning nodig hebt? toon
 • Is een persoonsgebonden budget (pgb) iets voor jou? toon
 • Waarom kiezen voor een gecontracteerde zorgverlener? toon
 • Hoe declareer je een rekening? toon
 • Staat je vraag hier niet bij? toon
Meer informatie