Wijkverpleging: verpleging en verzorging thuis

Op deze pagina leggen we uit wat wijkverpleging is en hoe je wijkverpleging regelt. Ook vind je hier de voorwaarden en vergoedingen van wijkverpleging.

Wat is wijkverpleging?

Heb je je been gebroken? Is je kind langdurig ziek? Of moet je partner herstellen van een zware operatie? Dan kan je thuis soms wel wat hulp gebruiken. Gelukkig kun je dan vertrouwen op een wijkverpleegkundige. Die helpt jou of je gezin met wassen, of geeft je een injectie als dat nodig is. Deze verpleging en verzorging thuis krijg je volledig vergoed vanuit je basisverzekering.

Wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige speelt een belangrijke rol bij de verpleging en verzorging bij jou aan huis. De wijkverpleegkundige helpt jou bijvoorbeeld met:

 • douchen en aankleden
 • het toedienen van een injectie of andere medicatie
 • het verzorgen van je wond(en)
Zorgplan
De wijkverpleegkundige stel samen met jou een zorgplan op. In dit zorgplan beschrijft je wijkverpleegkundige hoeveel zorg je nodig hebt en voor hoelang. Ook kijkt de wijkverpleegkundige naar wat je allemaal nog zelf kan doen. En waar je familie, buren of vrienden jou bij kunnen helpen. 
Wijkverpleging regelen

Je kan je huisarts vragen voor een goede wijkverpleegkundige bij jou in de buurt. Ook kun je onze Zorgzoeker gebruiken om zelf een (gecontracteerde) wijkverpleegkundige te zoeken.

Kies je voor een gecontracteerde wijkverpleegkundige? Dan worden de kosten volledig door ons vergoed. Als je voor een niet-gecontracteerde wijkverpleegkundige kiest moet je vooraf toestemming bij ons aanvragen. Je moet dan mogelijk een deel zelf bijbetalen.

De vergoeding van wijkverpleging

Wij vergoeden alle zorg die je van jouw wijkverpleegkundige nodig hebt. Dit is ook de zorg die in je zorgplan staat en die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt.

Gecontracteerde wijkverpleegkundige

Als je wijkverpleegkundige een contract met ons heeft wordt de zorg volledig vergoed. Je betaalt in dit geval ook geen eigen risico.

Niet-gecontracteerde wijkverpleegkundige

Heeft je wijkverpleegkundige geen contract met ons? Dan hangt de vergoeding af van de toestemming voor vergoeding en het overeengekomen tarief met andere wijkverpleegkundigen.

 • Toestemming voor vergoeding: Vanaf 1 januari 2019 moet je een machtiging aanvragen voor een vergoeding. De reden hiervoor is dat a.s.r. kwalitatief goede en doelmatige zorg belangrijk vindt. Met de machtiging kunnen wij beoordelen of de niet-gecontracteerde wijkverpleging voldoet aan de wet- en regelgeving en toetsen wij deze op rechtmatigheid en doelmatigheid. Gebruik voor het aanvragen van een machtiging het speciale aanvraagformulier. Wij beoordelen jouw aanvraag en geven wel of geen toestemming voor een (gedeeltelijke) vergoeding.
 • Overeengekomen tarief: wij vergoeden maximaal het tarief dat wij hebben afgesproken met de wijkverpleegkundigen met wie wij wel een contract hebben. Rekent jouw wijkverpleegkundige meer? Dan betaal je zelf het verschil bij.
 • Zorgaanbieders van verpleging en verzorging die geen contract met ons hebben dienen hun nota voor geleverde zorg vaak rechtstreeks bij ons in. Vanaf 2021 is dat niet meer mogelijk. Vanaf 1 januari 2021 dien je zelf de nota’s van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder bij ons te declareren en ben je zelf verantwoordelijk voor het uitbetalen van de nota aan de zorgaanbieder. Als je de nota bij ons indient controleren wij onder andere of het bedrag op de nota overeenkomt met de hoogte van vergoeding die wij betalen voor niet-gecontracteerde verpleging en verzorging. Als het bedrag op de nota te hoog is, passen wij dit aan en maken het juiste bedrag vervolgens over op jouw rekeningnummer. Hierbij geldt dat wij pas uitbetalen als je toestemming van ons hebt voor de vergoeding van de zorg. Je kan de nota declareren via Mijn Zorg of via de app.

 

Wil je voorkomen dat je zelf geld bij moet betalen? Gebruik dan onze Zorgzoeker en vind een gecontracteerde wijkverpleegkundige bij jou in de buurt.

Veelgestelde vragen over wijkverpleging
 • Wat als je meer begeleiding en ondersteuning nodig hebt? toon
 • Is een persoonsgebonden budget (pgb) iets voor jou? toon
 • Waarom kiezen voor een gecontracteerde zorgverlener? toon
 • Hoe declareer je een rekening? toon
 • Staat je vraag hier niet bij? toon
Meer informatie