GGZ en je zorgverzekering

Iedereen kan met de GGZ te maken krijgen. Van jong tot oud en voor een korte of lange periode. De geestelijke gezondheidszorg helpt je bij het voorkomen, behandelen, begeleiden en ondersteunen psychische problemen.

GGZ begint bij je huisarts

Zorg bij psychische problemen start altijd bij je huisarts. Je huisarts kan je behandelen voor lichte psychische klachten. Hij kan dat zelf doen, of hij laat dat over aan zijn Praktijkondersteuner-GGZ. Heb je een complexere, psychische zorgvraag? Dan verwijst je huisarts of praktijkondersteuner je door naar een GGZ-aanbieder.

Dit verandert er in de GGZ in 2022

Vanaf 1 januari 2022 verandert de manier waarop zorgverleners en zorgverzekeraars Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) declareren en vergoeden. Deze nieuwe manier noemen we het zorgprestatiemodel.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?

Zorgverleners in de GGZ gaan behandelingen vanaf 1 januari 2022 per contact declareren. Dit contact kan een persoonlijk gesprek, een telefoon- of videogesprek, contact via email of het cliëntenportaal, of bijvoorbeeld een eHealth-opdracht zijn.

In onze blog lees je wat de voordelen zijn, wat de mogelijke gevolgen zijn voor je eigen risico en hoe wij met je meedenken.

Wat valt er onder de vergoeding van GGZ?
Basis GGZ

Heb je lichte tot matige psychische aandoeningen? Dan valt je behandeling onder de Generalistische Basis GGZ. De kans op herstel is erg groot en de behandelduur is vaak relatief kort. Je hebt ook genoeg vrienden en familie die je kunnen bijstaan.

Ook als je behandeld bent voor een psychische aandoening, kunnen nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie ook vallen onder de generalistische basis GGZ.

Gespecialiseerde GGZ
Heb je te maken met een meer complexe of risicovolle psychologische stoornis? Dan krijg je Gespecialiseerde GGZ. De behandeling wordt dan vaak uitgevoerd door een team van verschillende zorgverleners. Bij gespecialiseerde GGZ kan het in vrij uitzonderlijke gevallen nodig zijn om een tijdje in een instelling te verblijven.
Langdurige GGZ tot 3 jaar

Soms is het nodig dat je langer verblijft in een GGZ-instelling. De eerste 3 jaar nemen wij de vergoeding op ons. Na 3 jaar neemt de Rijksoverheid de kosten over via de Wet langdurige zorg.

De vergoeding van GGZ vanuit je zorgverzekering
Basisverzekering

Je hebt alleen recht op vergoeding van GGZ-zorg uit je basisverzekering als het noodzakelijk is. Dit zijn de regels:

 • Psychologische hulp door je huisarts of de Praktijkondersteuner-GGZ vergoeden we altijd. Je hoeft daarvoor ook geen eigen risico te betalen.
 • Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ met een verwijzing. Is je zorgvraag complexer? Dan zal de huisarts je verwijzen naar de Generalistische basis GGZ of naar een gespecialiseerde GGZ-aanbieder. Deze verwijzing door de huisarts is verplicht, anders wordt de zorg door de GGZ-aanbieder niet vergoed. In dit geval betaal je ook eigen risico.
 • Bij een crisissituatie is geen verwijzing van een huisarts nodig. Ook hoef je niet voorafgaand bij ons een aanvraag in te dienen. Er is wel een verwijzing nodig voor de eventuele behandeling die begint als de crisis voorbij is.
 • Sommige specialistische behandelingen vergoeden we niet. Je GGZ-aanbieder is verplicht om je hierover vooraf goed te informeren.
 • We controleren of je recht hebt op een vergoeding. Bij GGZ-aanbieders die geen overeenkomst met ons hebben, doen we dat vooraf. Hiervoor moet jij, of je zorgaanbieder namens jou, bij ons een aanvraag indienen. 

Aanvullende verzekering

Er is geen vergoeding vanuit je aanvullende verzekering. GGZ wordt alleen vergoed vanuit de basisverzekering.

Veelgestelde vragen over GGZ
 • Wat is de vergoeding van GGZ vanuit de gemeente en Rijksoverheid? toon
 • Wat is de vergoeding van GGZ tot 18 jaar? toon
 • Heb je een machtiging nodig voor GGZ en hoe vraag je deze aan? toon
 • Waarom kiezen voor een gecontracteerde zorgverlener? toon
 • Wat kun je doen als er een wachtlijst is? toon
 • Waar vind je het aanvraagformulier machtiging GGZ? toon
 • Hoe declareer je een rekening? toon
 • Staat je vraag hier niet bij? toon
Meer informatie
GGZ