Machtiging aanvragen voor je zorgverzekering

Wil je naar een GGZ-instelling, een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) voor revalidatie, een thuiszorgaanbieder van verpleging en verzorging of een leverancier van hulpmiddelen met wie wij geen contract hebben? Dan moet je hier voor een machtiging aanvragen.
Zorg waar een machtiging voor nodig is
Zorg uit je basisverzekering

Zorg die na toestemming vergoed wordt door je basisverzekering:

 • Geplande zorg in het buitenland. Het gaat dan om medische behandelingen die niet spoedeisend zijn en alleen zorg die in Nederland ook vergoed wordt door je basisverzekering.
 • Gespecialiseerde GGZ-behandelingen bij een niet-gecontracteerde instelling.
 • Langdurige GGZ zorg moet aangevraagd worden met de checklist Langdurige GGZ (LGGZ) van de ZN.
 • Hulpmiddelen: bekijk ons reglement hulpmiddelen om te zien voor welke hulpmiddelen een aanvraag nodig is.
 • Bepaalde plastisch chirurgie met een medische noodzaak. Bekijk hiervoor onze polisvoorwaarden.
 • Bijzondere tandheelkunde zoals implantaten, orthodontie en overkappingsprotheses.
 • Revalidatie bij een niet-gecontracteerd zelfstandig behandelcentrum (ZBC).
 • Eerstelijnsverblijf voor een verlenging na 3 maanden.
 • Zittend ziekenvervoer in Nederland: taxivervoer of eigen vervoer. Let op: als de rit via Transvision gaat is er geen toestemming nodig.
 • Bij een persoonsgebonden budget (pgb).
 • Niet-gecontracteerde verpleging en verzorging thuis.

 

Zorg uit je aanvullende verzekering

Zorg die na toestemming vergoed wordt door de aanvullende verzekering:

 • Eczeembehandeling met een lichtcabine.
 • Kuurreizen.
 • Plastische chirurgie met een medische noodzaak die niet door de basisverzekering wordt vergoed.
 • Zittend ziekenvervoer: vervoer van en naar je zorgverlener met bijvoorbeeld een taxi voor een behandeling.
 • Orthodontie als je 18 jaar of ouder bent en nog moet starten met je behandeling.

Waarom moet je een machtiging aanvragen?

Wij zijn er als zorgverzekeraar medeverantwoordelijk voor dat jij de beste zorg krijgt. En dat je vooraf zekerheid hebt over de hoogte van je vergoeding. Daarom vragen we je in bepaalde gevallen toestemming te vragen. Met je aanvraag voor toestemming kunnen wij nagaan of de zorg die je wilt krijgen:

 • verzekerd is
 • voldoet aan kwaliteitseisen
 • voldoet aan onze polisvoorwaarden

Voldoet de zorg aan alle eisen?

Dan krijg je van ons toestemming. Je krijgt dan de garantie dat de zorg vergoed wordt, tegen een afgesproken prijs. Zo weet je van tevoren waar je aan toe bent en voorkom je verrassingen achteraf. 

Waarom werkt dit zo?

Met de meeste zorgverleners hebben we afspraken gemaakt over de te leveren zorg. Zorgverleners die geen contract met ons hebben, hebben ook geen afspraken met ons gemaakt over de zorg die zij leveren. Of wie die zorg mag leveren. Doordat je vooraf toestemming aan ons vraagt, kunnen wij beoordelen of de zorg die geleverd gaat worden, voldoet aan de eisen van 'verzekerde zorg'. Deze eisen zijn landelijk vastgelegd. 

De voordelen van het aanvragen van een machtiging
 • Je hebt vooraf zekerheid over je vergoeding
 • We doen een check op de kwaliteit van de zorg die je gaat krijgen
 • We doen een check op de kwaliteit van je zorgverlener
Veelgestelde vragen over het aanvragen van een machtiging
 • Hoe weet je wanneer je toestemming moet aanvragen? toon
 • Hoe vraag je een machtiging aan voor GGZ?  toon
 • Hoe vraag je een machtiging aan voor overige zorg? toon
 • Wat als je machtigingsaanvraag afgewezen wordt? toon
 • Wordt de machtiging van je vorige verzekeraar overgenomen? toon
 • Staat je vraag hier niet bij? toon
Meer informatie