Home Blogs van a.s.r. De verborgen impact van spullen

De verborgen impact van spullen

03 mei 2021

We leven in Nederland op veel te grote voet. Ecologisch gesproken dan. We doen alsof we 3,6 aardbollen hebben. Dat betekent dat we veel meer verbruiken dan de aarde op kan brengen. En dat kan natuurlijk niet eeuwig zo doorgaan. Daarom is het belangrijk in te zien wat de verborgen impact van ons doen en laten is. Dat we ervan doordrongen raken dat de meeste CO2-uitstoot al heeft plaatsgevonden voordat we een product kopen. Babette Porcelijn schreef er een boek over.

Meer informatie:

Lees alles over het verschil in klimaatimpact van herstellen versus vervangen.

Duurzaam schade herstellen Duurzaam Wonen
Verborgen impact?

In haar boek De Verborgen Impact geeft Babette Porcelijn inzicht in de verborgen impact van eten, spullen en kleding op de planeet. Die milieu-impact vindt grotendeels plaats buiten ons zicht en is groter dan we denken. Babette maakt die verborgen CO2-uitstoot o.a. duidelijk aan de hand van een spijkerbroek. Ze laat zien wat er aan water, kunstmest en pesticiden wordt gebruikt en hoeveel landbouwgrond er nodig is om katoen te verbouwen. Van al die dingen merken wij als koper weinig. De impact ervan vindt plaats in verre landen, ver buiten ons gezichtsveld. Wij kijken meestal alleen of de broek modieus is en lekker zit. 

Onze jaarlijkse CO2-uitstoot

Jaarlijks stoot een gemiddeld Nederlands huishouden ongeveer 8 ton CO2 uit. Daarbovenop komt nog eens 12,5 ton aan indirecte CO2-uitstoot voor de productie en het transport van eten en spullen. Deze indirecte CO2-uitstoot vindt plaats op een andere plek dan waar wij de spullen kopen of gebruiken. Die verborgen impact zit in het feit dat voor deze spullen bossen worden gekapt, pesticiden worden gebruikt en als scheepslading meegaan in vervuilende containerschepen. Door spullen te kopen krijgen we die indirecte CO2-uitstoot er ‘gratis’ bij en telt daarom mee in onze ecologische voetafdruk. 

Bekijk ook: Bereken jouw verborgen impact

Wat niet weet wat niet deert?

Onwetendheid is de moeder van alle kwaden wordt wel eens gezegd. Wél weten geeft ons de kans andere keuzes te maken. Niet alleen in het terugdringen van onze directe CO2-uitstoot, maar ook bij de aanschaf van spullen waarvoor elders in de wereld CO2 wordt uitgestoten. Door die verborgen impact inzichtelijk te maken is het beter te begrijpen waarom het belangrijk is goed na te denken voor we iets nieuws kopen. Dat we zien dat tweedehands kopen CO2-uitstoot scheelt. En dat repareren  in plaats van nieuw aanschaffen een hoop vervuiling vooraf én achteraf voorkomt. Niet alles vervangen wat niet kapot is, zou een no-brainer moeten zijn. 

Lees ook: Repareren kun je leren!

Christel van Capelleveen

Meer verhalen over Duurzaam Leven