Geriatrische revalidatiezorg en je zorgverzekering

Heb je een ziekenhuisbehandeling ondergaan voor bijvoorbeeld een beroerte of botbreuk? En moet je hiervoor revalideren? Dan kan je geriatrische revalidatiezorg ontvangen.
Wat is geriatrische revalidatiezorg?

Geriatrische revalidatiezorg begint altijd met een opname. De bedoeling is dat je voldoende herstelt om weer terug te keren naar huis. Soms gaat dat stapsgewijs. Dan slaap je bijvoorbeeld al wel thuis, maar ga je overdag nog naar de instelling voor de behandeling.

De hoofdbehandelaar van geriatrische revalidatiezorg is een specialist ouderengeneeskunde. Deze stelt samen met jou een behandelplan op en zorgt ervoor dat de zorg op jouw situatie is afgestemd. De behandeling kan geleverd worden door verschillende specialisten, zoals een fysiotherapeut, oefentherapeut of ergotherapeut. 

Waar kan je terecht voor geriatrische revalidatiezorg?
De arts die je verwijst weet waar je terecht kan voor geriatrische revalidatiezorg. Meestal is dit in een verpleeghuis of een vergelijkbare zorginstelling. 
Wat zijn de voorwaarden voor geriatrische revalidatiezorg?

Een klinisch geriater of specialist ouderengeneeskunde beoordeelt of je in aanmerking komt voor geriatrische revalidatie. Dit kan het geval zijn als je na een ziekenhuisbehandeling niet meteen terug kunt naar je thuissituatie en ‘gewone’ revalidatie voor jou te zwaar is. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • Je verbleef niet in een Wlz-instelling, voordat je een medisch specialistische behandeling ontving.
  • De zorg sluit binnen één week aan op je verblijf in een ziekenhuis.
  • De zorg komt voort uit een acute aandoening, waardoor je een plotselinge afname hebt van mobiliteit of zelfredzaamheid en je hiervoor medisch specialistische zorg hebt ontvangen. Je klachten zijn daarmee nog niet verholpen.

De vergoeding van geriatrische revalidatiezorg vanuit je zorgverzekering

De basisverzekering vergoedt geriatrische revalidatie maximaal 6 maanden. Het eigen risico is van toepassing op deze zorg. Er geldt geen eigen bijdrage. 

Verlenging
In bijzondere gevallen kunnen wij je een langere periode toestaan. Hiervoor dient je zorgverlener 30 dagen voordat de 6 maanden periode is verstreken een schriftelijke motivatie te mailen naar zorg.medisch@asr.nl.
Meer informatie