Home Blogs van a.s.r. 5 zaken die je regelt om je partner na overlijden financieel goed achter te laten

5 zaken die je regelt om je partner na overlijden financieel goed achter te laten

15 oktober 2020

Als je komt te overlijden wil je je nabestaanden natuurlijk goed achterlaten. Het laatste wat je wil is dat jouw partner en kinderen naast het verdriet ook nog te maken krijgen met geldzorgen. Daarom deelt Heidi Huurdeman, financieel planner bij a.s.r, vijf zaken die je alvast kunt regelen.

Denk vaker financieel vooruit

Ontvang onze nieuwsbrief met verhalen en tips én maak kans op het boek 'Wacht maar tot ik dood ben...'

Schrijf je in!
Schrijnende verhalen

Heidi Huurdeman maakt regelmatig mee dat nabestaanden na het overlijden van een partner in geldzorgen komen. “Mensen vinden het sowieso lastig om hun financiën op orde te hebben. Over ons pensioen of overlijden denken we liever niet na. En als het dan eenmaal aan de orde is, is het meestal te laat. Het leidt soms tot schrijnende verhalen,” vertelt Heidi. 

“Het komt regelmatig voor dat de achterblijvende partner en kinderen moeten verhuizen omdat de huur of hypotheek niet meer opgebracht kan worden. Je moet er niet aan denken. Maar daarom moet je het dus juist wél,” benadrukt Heidi. Ze vertelt ons welke vijf zaken je nu alvast kunt regelen om ervoor te zorgen dat je je partner en kinderen financieel zo goed mogelijk achterlaat.

Lees ook: ‘Als ik kom te overlijden, kan Marleen het financieel nog jaren uitzingen’

1. Algemene nabestaandenwet

“De Anw - Algemene Nabestaandenwet - is een uitkering van maximaal 1016 euro netto per maand (bedrag per 1 juli 2020) die je partner van de Nederlandse overheid ontvangt als jij komt te overlijden. Daar hoef je niet getrouwd voor te zijn en zelfs geen officieel samenlevingscontract voor te hebben. Een gezamenlijke huishouding en samen een of meerdere kinderen hebben is genoeg,” licht Heidi toe. 

“Wel geldt als voorwaarde dat de achterblijvende partner kinderen heeft die jonger dan 18 jaar zijn of dat de partner voor minimaal 45% arbeidsongeschikt is. Ontvangt de partner een inkomen uit loon of uit een andere uitkering? Dan wordt dat, afhankelijk van het soort inkomen, geheel of gedeeltelijk van de Anw-uitkering afgetrokken. De Anw-uitkering is bedoeld om ervoor te zorgen dat de partner de vaste lasten kan blijven betalen. Als kinderen ouder dan 18 jaar zijn of de partner minder dan 45% arbeidsongeschikt is, eindigt de Anw-uitkering.” Lees meer over de Anw-uitkering.

2. Nabestaandenpensioen

Heidi: “In tegenstelling tot de Anw-uitkering die je zelf bij de overheid moet aanvragen, kan je werkgever het nabestaandenpensioen voor je regelen. Vroeger was dat een stuk overzichtelijker. Men werkte meestal langere tijd in loondienst voor dezelfde werkgever, en bouwde per dienstjaar pensioen op. Op opbouwbasis, heet dat. Ook als men niet meer met de pensioenregeling meedeed, ontvingen nabestaanden nog steeds hun pensioen. Met andere woorden: het opgebouwde pensioen blijft dan behouden.

Inmiddels ziet de wereld er heel anders uit. Medewerkers bouwen steeds vaker nabestaandenpensioen op risicobasis op, in plaats van op opbouwbasis,” legt Heidi uit. “Op het moment dat een werknemer in dienst is, is er sprake van verzekering voor nabestaandenpensioen. Gaat de werknemer uit dienst, dan vervalt deze verzekering en is er geen partnerpensioen meer bij overlijden. Daarnaast komt het tegenwoordig ook voor dat werkgevers geen pensioenregeling aanbieden, en medewerkers zelf iets moeten regelen.”

Eventueel kun je een partnerpensioen behouden als je uit dienst treedt, bijvoorbeeld door uitruil van een deel van je toekomstige ouderdomspensioen. Je ontvangt hier informatie over van je pensioenuitvoerder op het moment dat je uit dienst treedt.

Flexibel contract

“Daarnaast werken meer mensen op een flexibel contract. Als je wisselt van werkgever – wat we steeds vaker doen – is de kans groot dat je geen nabestaandenpensioen hebt opgebouwd en dat dus niet naar een volgende werkgever kunt meenemen. Gelukkig wijzigen op termijn de regels voor het nabestaandenpensioen in het pensioenakkoord. Het nabestaandenpensioen wordt dan niet meer afhankelijk van het aantal dienstjaren, maar van je salaris (maar ook volledig op risicobasis).”
 
Wil je weten hoe jouw nabestaandenpensioen eruit ziet? Ga naar mijnpensioenoverzicht.nl en bekijk je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daar kun je precies zien hoeveel nabestaandenpensioen je bij welke werkgever hebt opgebouwd, wat je partner krijgt als jij komt te overlijden, en ook of er een nabestaandenpensioen is en blijft als je uit dienst gaat.

Meer verhalen en tips?

Ontvang onze nieuwsbrief en maak kans op het boek 'Wacht maar tot ik dood ben...' van Iris Brik. Zo denk jij financieel vooruit! 

Iris Brik, Wacht maar tot ik dood ben, boek, nieuwsbrief, inschrijving, Ik denk vooruit, vierhoek, klein
3. Overlijdensrisicoverzekering (overlijdensuitkering)

Heidi noemde het al eerder: het drama dat zich voltrekt wanneer iemand overlijdt en de achterblijvende partner en kinderen niet in de woning kunnen blijven wonen. Om dat te voorkomen, sluiten mensen veelal bij het kopen van een woning vaak een overlijdensrisicoverzekering af. 

“Door een overlijdensrisicoverzekering kan de partner in ieder geval de woonlasten blijven betalen. De verzekeraar kan gezondheidsvragen stellen voordat de verzekering geaccepteerd wordt. Als de partner komt te overlijden, wordt het verzekerde bedrag in één keer uitgekeerd om (een gedeelte van) de hypotheek af te lossen. Daarnaast kun je ook een overlijdensrisicoverzekering afsluiten die gebruikt kan worden om het inkomen of nabestaandenpensioen aan te vullen.

4. Uitvaartverzekering

Een van de eerste kostenposten waar nabestaanden mee geconfronteerd worden, zijn de kosten voor de uitvaart. Heidi: “Vergis je niet: een begrafenis of crematie is niet goedkoop. Volgens het Nibud kost een uitvaart gemiddeld 7500 euro. Als je daar geen verzekering voor afgesloten hebt, komen die kosten voor rekening van de nabestaanden. Vanuit die gedachte is het afsluiten van een uitvaartverzekering geen gek idee.” 

“Hoe jonger je bent als je een uitvaartverzekering afsluit, hoe lager de premie,” legt Heidi uit. Daarnaast geeft ze nog een belangrijke tip: “Zorg dat de verzekering geïndexeerd wordt. Met andere woorden: zorg ervoor dat het bedrag dat aan de verzekering gekoppeld is, periodiek stijgt. Je weet immers niet of het bedrag waarvoor je nu de verzekering afsluit, tegen de tijd dat het zo ver is nog ‘genoeg’ is om de uitvaartkosten te dekken. Je kunt er anderzijds ook voor kiezen om geen uitvaartverzekering af te sluiten,” oppert Heidi. “Zet dan wel alvast een bedrag voor je uitvaart apart. Zorg dat in je levenstestament dat bedrag naar je wettelijke erfgenamen gaat, en geef daarbij duidelijk aan dat het geld voor de uitvaart bedoeld is.”

5. Stel een levenstestament op

“Ook al staan we er liever niet (te lang) bij stil, toch is het essentieel om na te denken over hoe je dingen achterlaat als je komt te overlijden,” benadrukt Heidi. “Zeker in deze tijd van vergrijzing: één op de vijf Nederlanders krijgt last van dementie. Je moet er niet aan denken dat je partner straks handelingsonbekwaam is en je daardoor bijvoorbeeld je woning niet meer kunt verkopen. In een levenstestament leg je al dit soort dingen op voorhand vast.”

Lees ook: Wat is een levenstestament en waarom heb je het nodig? [checklist]

Inge Abraham en Annelies Heinen

Meer verhalen over Ik denk vooruit