Home Blogs van a.s.r. Gemakkelijk een hypotheek oversluiten door gebruik van brondata

Gemakkelijk een hypotheek oversluiten door gebruik van brondata

23 november 2021

Veel mensen zien op tegen het aanpassen van hun hypotheek. Maar als ze nu nog een hoge rente betalen, dan kan het wel interessant zijn om te onderzoeken of het oversluiten van de hypotheek een besparing oplevert. Oversluiten kan tegenwoordig vaak gemakkelijker dan je denkt. Bijvoorbeeld zelfs zonder daar papieren stukken voor aan te leveren. En daarna is elke maand een besparing op de maandlasten toch wel heel erg fijn.

Geen stukken: digitaal gegevens delen

Tegenwoordig hoeven in een aantal gevallen geen stukken aangeleverd te worden voor een hypotheekaanvraag. Er is een andere, betrouwbare manier om gegevens te delen. Dat gebeurt digitaal met een app. Dat is makkelijk en veilig. De aanvrager geeft toestemming om zijn gegevens digitaal te delen met zijn adviseur en de aanbieder van de lening. Met deze app kan de aanvrager online de benodigde gegevens voor zijn hypotheekaanvraag opvragen. Dit zijn gegevens uit MijnOverheid.nl, uwv.nl en MijnPensioenoverzicht.nl. De app haalt veilig gegevens op bij verschillende bronnen van de overheid. De aanvrager hoeft dan geen stukken te verzamelen en bijvoorbeeld geen werkgeversklaring op te vragen bij zijn werkgever.

DigiThuis hypotheek

Is de lening die overgesloten moet worden, lager dan 80% van de waarde van de woning? Dan is de DigiThuis hypotheek van a.s.r. interessant. Voor de DigiThuis hypotheek maakt a.s.r. gebriuk van een app: de a.s.r. aanvraag versneller. Met deze app kan de aanvrager online de benodigde gegevens voor zijn hypotheekaanvraag opvragen, die hij veilig en gemakkelijk met a.s.r. deelt. Dit zijn gegevens uit MijnOverheid.nl, uwv.nl en MijnPensioenoverzicht.nl.
Dit gaat voor alle partijen veel sneller dan het aanleveren van papieren stukken. En dat voordeel levert bij de DigiThuis ook nog eens een lagere rente op. Alleen de adviseur van deze aanvraag kan deze gegevens downloaden en gebruiken bij zijn advies. Voor de DigiThuis hypotheek vraagt a.s.r. geen nieuw taxatierapport op, maar gebruikt de modeltaxaties van Calcasa om de recente woningwaarde op te vragen. Dus dat scheelt ook nog eens taxatiekosten.

Oversluiten met minder stukken

Voor alle leningen, dus ook hoger dan 80% van de marktwaarde van de woning, heeft a.s.r. ook de WelThuis hypotheek. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van brondata, maar ook dan gaat het oversluiten heel gemakkelijk.

Is de lening die overgesloten wordt, lager dan 90% van de waarde van de woning? En is het een zuivere oversluiting? Dat wil zeggen dat de nieuwe lening niet hoger is dan de huidige lening, verhoogd met de kosten om over te sluiten. Dan vragen we bij a.s.r. voor de WelThuis hypotheek maar 4 stukken op, namelijk: een recent legitimatiebewijs, een recente loonstrook, een recent saldobewijs van de huidige lening en een recente desktoptaxatie.

Is de lening groter dan 90% van de marktwaarde, dan komt daar nog wel een recente werkgeversverklaring bij. Ook hebben we dan een compleet taxatierapport in plaats van de desktoptaxatie.

Bij een zuivere oversluiting van een lening met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) zijn geen taxatierapport en geen werkgeversverklaring nodig.

Automatische rentedaling en meefinancieren van verduurzaming

Bij het oversluiten van de hypotheek is het ook mogelijk om de lening tegelijk te verhogen. In dat geval beoordelen we de nieuwe lening als een compleet nieuwe aanvraag. Afhankelijk van het inkomen kan dan ook nog extra geld geleend worden, bijvoorbeeld met de Verduurzamingshypotheek om de woning te verduurzamen. Voor de Verduurzamingshypotheek geldt bij a.s.r. de allerlaagste rente.
Een ander voordeel van een hypotheek bij a.s.r. is dat wij elke maand voor alle hypotheken toetsen of de lening in een lagere risicocategorie is gekomen. Als dat zo is, verlagen we automatisch de hypotheekrente. Daarvoor hoeft niemand iets te doen, dat gaat vanzelf. 

Marjolijn van der Veeken

Meer verhalen over Hypotheek