Ga naar de hoofdinhoud
Home Sparen of beleggen voor je (klein)kind

Sparen of beleggen voor je (klein)kind

27 oktober 2023

Hoera! Er is een (klein)kind op komst! Iedere ouder zal je vertellen dat de geboorte van een kind je leven op z’n kop zet. Meestal is de aankondiging van een nieuw familielid een blije gebeurtenis. Maar vervolgens moet er veel geregeld worden. Daarnaast verandert er op financieel gebied een hoop voor de ouders. Als de kleine er eenmaal is, is een veelgehoorde vraag van de nieuwbakken (groot)ouders: hoe zorg ik voor een financieel stabiele toekomst voor mijn (klein)kind? In dit blog zetten we alle mogelijkheden voor je op een rij en geven we je tips hoe je dit aanpakt.

Geld opzijzetten voor je (kleinkind)

Laten we beginnen met de mogelijkheden die er zijn, daarna volgen de tips!

Ouders of grootouders: wat is het verschil bij sparen of beleggen? 

Of je nu als ouders of als grootouders geld opzij wil zetten voor je (klein)kind, de tips in dit blog zijn voor beide handig. Er zijn drie verschillen: 

 • Ouders mogen jaarlijks een hoger bedrag belastingvrij schenken aan hun kind dan grootouders.
 • Ouders zijn altijd eigenaar van het vermogen van hun minderjarige kind.
 • Alleen ouders mogen een rekening op naam van het kind openen.

Adoptieouders, pleegouders en stiefouders

Onder ‘ouders’ verstaat de Belastingdienst natuurlijk ook adoptieouders. Maar ook officiële pleeg- en stiefouders mogen meer aan hun pleeg- of stiefkinderen schenken dan andere personen.

Geld schenken aan je (klein)kind en schenkbelasting

We zetten de belangrijkste regels op een rij. Kijk voor alle informatie en de actuele bedragen op de website van de belastingdienst.

 • Je mag jaarlijks belastingvrij schenken aan meerdere (klein)kinderen.
  Iedereen mag jaarlijks een bepaald bedrag aan een andere persoon ‘belastingvrij’ schenken, in 2023 is dat €2.418. Dat geldt dus ook voor opa’s en oma’s aan kleinkinderen. Je mag aan meerdere personen schenken, dus als er 2 kinderen in het gezin zijn, mogen de grootouders aan beide kinderen ieder jaar tot € 2.418 schenken zonder dat daar belasting over betaald moet worden. Ouders mogen jaarlijks een hoger bedrag aan hun kinderen schenken, € 6.035 per kind per jaar in 2023.

 • De ontvanger van de schenking betaalt de eventuele schenkbelasting.
  Bedenk wel dat de persoon die de schenking ontvangt, degene is die schenkbelasting moet betalen, dus niet de gulle gever. Is de ontvanger minderjarig, dan moeten de ouders dus mogelijk schenkbelasting betalen.

 • Je kind mag van meerdere mensen schenkingen ontvangen. 
  Stel dat een tante, een opa, een broer en een vriendin in hetzelfde jaar allemaal eenmalig € 2.000 schenken aan je kind, dan zijn al die bedragen vrij van schenkbelasting. Ook al is het totaal geschonken bedrag € 8.000. Maar: schenkt iemand, bijvoorbeeld de opa en oma, in één jaar meerdere keren, dan worden die bedragen bij elkaar opgeteld. Dus stel dat zij in 2023 3x in één jaar € 2000 schenken, dan is de totale schenking € 6000 en moet er dus over € 3587 (€ 6000 - € 2418) schenkbelasting worden betaald.

 • Schenkingen van (ex)-partners: wanneer bij elkaar optellen? 
  Ben je getrouwd (of heb je een geregistreerd partnerschap), dan ziet de Belastingdienst jullie als één schenker. Voor ouders en grootouders geldt daarbij dat zij altijd als één schenker worden gezien. Óók als de (groot)ouders gescheiden zijn of ongehuwd samenwonen. Dit is omdat ouders en grootouders familie in één rechte lijn van het kind zijn. Het geldt dus niet voor andere (ex)-partners zoals een oom en tante of een bevriend stel dat niet gehuwd is.

  Kortom: zijn je opa en oma gescheiden en schenken ze jou als kleinkind ieder € 2.000 euro dan wordt dat als één schenking van € 4.000 beschouwd en moet je als kind (in 2023) schenkbelasting betalen over (€ 4.000 - € 2.418 =) € 1.582. Maar als een gescheiden oom en tante jou ieder € 2.000 schenken in hetzelfde jaar, dan hoef je geen schenkbelasting te betalen.

 • Eenmalig een hoger bedrag belastingvrij schenken aan je kind kan alleen nog in 2023. Alleen in 2023 mag je nog als ouder eenmalig belastingvrij een hogere schenking doen aan je kind als dat tussen de 18 en 40 is. Dit kan voor de aankoop of verbouwing van een huis zijn, of voor een ander doel, de belastingvrije drempel ligt dan op € 28.947. Voor een dure studie is dat nog wat meer, € 60.298. Vanaf 2024 wordt deze vrijstelling helemaal afgeschaft. Schenken mag natuurlijk nog steeds, maar de ontvanger moet schenkbelasting betalen over het bedrag boven de vrijstelling.

Sparen of beleggen: wat is het beste voor je (klein)kind?
Sparen of beleggen op naam van je kind

Je kunt als ouders bij verschillende aanbieders een spaar- of beleggingsrekening openen direct op naam van je kind. Voordeel: als je kind 18 wordt, hoeft het geen schenkbelasting te betalen over het saldo. Zodra je kind 18 is, heeft het vrije beschikking over het gehele bedrag. Dat laatste zien sommige ouders als een nadeel. En er is nog meer waar je rekening mee moet houden.

Je kind mag vanaf 18 jaar doen wat hij/zij wil

Misschien gaat jouw pasgeboren zoon of dochter later meteen verstandig met geld om. Maar niet alle jongeren weten hoe ze met grote sommen geld moeten omgaan. Uit neurologisch onderzoek blijkt dat de hersen van 18-jarigen nog niet volledig volgroeid zijn, waardoor het lastig kan zijn om niet toe te geven aan impulsen. Oftewel: de kans dat je kind het geld op zijn of haar 18e uitgeeft aan bijvoorbeeld dure kleding, games, etentjes en uitgaan is groter dan als je kind wat jaartjes ouder is en de impulsbeheersing wat meer onder controle heeft.

Sparen of beleggen op je eigen naam

Zet je de rekening op je eigen naam, dan heb je als ouder de controle. Maar zodra je het opgebouwde vermogen aan je meerderjarige kind wil schenken, moet je kind mogelijk schenkbelasting betalen. Je kunt dat voorkomen door bijvoorbeeld ieder jaar het maximale belastingvrije bedrag te schenken vanaf dat je kind 18 is, in plaats van in één keer alles.

Hoe zit het met de vermogensbelasting

We gaan in dit blog niet te diep in op de details van de vermogensrendementsheffing (ook wel ‘vermogensbelasting’ of ‘box 3’ genoemd). Maar in het kort: het vermogen van minderjarige kinderen moet je bij je eigen vermogen optellen. Kortom: of de spaar- of beleggingsrekening nu op naam van de ouders of op naam van het minderjarige kind staat, voor de belasting telt het mee met het vermogen van de ouder(s). Voor grootouders telt het vermogen van kleinkinderen niet mee. Bekijk de bedragen die vrijgesteld zijn van vermogensbelasting op de website van de Belastingdienst.

Begin met het concreet maken van je doel

Een algemene tip bij sparen én beleggen: bepaal eerst je doel. Heel concreet: hoeveel vermogen wil je hebben als je kind 18 jaar is? Wil je de studiekosten kunnen betalen? Of wil je langer vermogen opbouwen, bijvoorbeeld tot je kind 25 jaar is, voor hulp bij de aankoop van een eerste woning? Als je weet hoe lang je de tijd hebt, hoeveel je kunt missen én hoeveel risico je wil nemen, dan kun je vervolgens bepalen of je wil sparen of beleggen. Een combinatie van beide kan natuurlijk ook.

Sparen geeft zekerheid

Nederlanders sparen graag. Bij sparen op een spaarrekening heb je zekerheid dat je je spaargeld niet verliest. Wel moet je bank onder het depositogarantiestelsel vallen. Dan is jouw spaargeld tot € 100.000 per rekeninghouder en per bank veiliggesteld bij een eventueel faillissement van de bank. Sparen is dan een veilige en zekere manier om je kind later een mooi appeltje voor de dorst te geven. De afgelopen jaren was de spaarrente historisch laag, de laatste tijd klimt de spaarrente weer omhoog.

Een spaardeposito: zekerheid en meer rente, minder flexibiliteit

Stel, je hebt na 2 jaar een bedrag van € 5.000 gespaard voor je kind. Je kind is nog lang geen 18 jaar, dus je wil dat geld langer vasthouden. Dan is een spaardeposito misschien een idee. Bij een spaardeposito zet je je spaargeld voor een van tevoren afgesproken periode en tegen een vastgestelde rente vast. Je krijgt daarvoor doorgaans een hogere rente dan op een spaarrekening waar je het geld altijd kunt opnemen. Alleen: als de rente daarna blijft stijgen, dan stijgt de afgesproken rente van je spaardeposito niet mee. Bij een spaardeposito wordt een minimum inleg gevraagd, bijvoorbeeld minimaal € 5.000. Hoe hoger de minimale inleg en hoe langer je het geld vastzet, hoe hoger de depositorente. Je hebt nog steeds alle zekerheid van sparen, maar je kunt niet zomaar bij je geld. Let op: er bestaan ook ‘achtergestelde’ deposito’s: die bieden een hoge rente, maar vallen niet onder het depositogarantiestelsel. Als de bank waar je spaart failliet gaat, ben je je geld dus kwijt.

Beleggen

Steeds meer Nederlanders beleggen. Vaak is de reden dat gespreide beleggingen op de (zeer) lange termijn meer rendement opleveren dan de rente op een spaarrekening. Ook is het veel makkelijker geworden om te beginnen met beleggen. Zo kun je tegenwoordig eenvoudig online een beleggingsrekening openen. Beleggen kent wel meer risico’s dan sparen. Je weet niet zeker wat het eindresultaat zal zijn en je kunt (een deel van) je inleg verliezen.
Lees hier meer over beginnen met beleggen.

Goed om weten: bij a.s.r. Vooruit kun je alleen beleggen onder je eigen naam, niet op naam van je kind. Er zitten namelijk extra risico’s en regels aan het openen van een beleggingsrekening op naam van een minderjarig kind.

Je hebt de tijd

Als je vanaf de geboorte van je kind begint met beleggen, heb je zeker 18 jaar de tijd. Dat is een behoorlijk lange ‘beleggingshorizon’. Hoe langer je het geld belegt, hoe beter je tegenvallende beleggingsresultaten kunt opvangen met periodes dat het goed gaat met je beleggingen. Als je dan ook je beleggingen spreidt en op vaste periodes inlegt, verlaag je het risico en is de kans op rendement groter.

Periodiek beleggen helpt om je doel te behalen

Geld opzijzetten gaat makkelijker als je het met vaste regelmaat doet. Dit geldt zowel voor sparen als beleggen. Stel je een maandelijkse periodieke inleg in, dan heb je er minder omkijken naar. In het geval van beleggen verdeel je op die manier het beleggingsrisico ook wat meer. Als je telkens een vast bedrag inlegt, koop je als de koers laag is de ene keer meer stuks aan. Als de andere keer de koers hoog is, koop je minder stuks aan voor dat bedrag. Zo wordt de aankoopprijs het gemiddelde over een bepaalde periode. Op die manier beperk je de gevolgen van het op het verkeerde moment eenmalig beleggingen aan te kopen tegen een hoge koers.

Rekenvoorbeeld sparen versus beleggen

Stel: je wil een bedrag van € 50.000 bij elkaar hebben als je kind 18 jaar is.
 
Als je dit spaart op een gewone spaarrekening met een rente van 1,25%, dan heb je dat bedrag als je vanaf de geboorte € 206 per maand spaart en er is nauwelijks risico dat je je geld verliest. Wel is het onzeker wat de spaarrentes doen, die kunnen omhoog en omlaag. Ga je beleggen en behaal je over 18 jaar een rendement* van gemiddeld 4%, dan hoef je maar € 160 per maand opzij te leggen voor hetzelfde resultaat. Alleen na die 18 jaar beleggen kan je ook maar € 30.000 hebben of juist wel € 70.000, dat hangt helemaal af van hoe jouw beleggingen het op de beurs gedaan hebben.

*dit is een fictief rendement, het werkelijke rendement kan hoger of lager zijn. 
 
Heb je een ander einddoel of wil je meer of minder inleggen? Vul onze rekentool in en kijk wat beleggen je mogelijk oplevert! 

Leuk, zo’n voorbeeld, maar zoveel geld kan ik echt niet missen!

Dan ben je zeker niet de enige. We kunnen niet in iedere portemonnee kijken en een baby kost al veel geld. Maar juist als je maar weinig geld overhoudt aan het eind van de maand, loont het om zo snel mogelijk te beginnen met sparen voor je kind. Bedenk iets waar je makkelijk op kunt besparen. Koop bijvoorbeeld geen ‘koffie-to-go’ meer op het station, maar neem je eigen koffie mee in een thermobeker. Dat kan wel € 25 per maand schelen. Als je elke maand € 25 opzijzet, dan kan het 18 jaar groeien tot een leuk startbedrag van zeker € 6.000. Toch prettig als je kind op kamers gaat, bijvoorbeeld. Een bedrag dat anders aan al die bekers cappuccino was opgegaan.

Budgetteren kun je leren

Wist je dat je bij ons ook kunt beleggen?

Met Doelgericht beleggen van a.s.r. Vooruit kun je voor ieder doel beleggen, dus ook bijvoorbeeld voor de studie van je kind. De rekening staat op jouw naam, dus je kind kan niet direct bij het vermogen zodra het 18 is. Ook als je net begint met beleggen is Doelgericht beleggen een mooie start, want je hebt een overzichtelijke keuze uit 3 beleggingsfondsen. Daarmee beleg je meteen gespreid en periodiek inleggen kan al vanaf € 10. Meerdere kinderen? Je kunt meerdere beleggingsrekeningen openen en die ook nog de naam geven van je kind, bijvoorbeeld “Studiekosten Sophie”. Ook kun je een beleggingsdoel instellen, bijvoorbeeld € 50.000 na 18 jaar. Je kunt dan op elk gewenst moment in je online beleggingsportaal volgen of je nog op koers ligt met je doel. Houd er wel rekening mee dat je € 50.000 niet in één keer kunt schenken zonder dat je kind schenkbelasting moet betalen. Je kunt dan overwegen om de schenking uit te smeren over meerdere jaren.

Marieke van der Lek

Meer verhalen over Zwangerschap - life event

{ "dialog": { "homeItemId" : "42fdf1c1-a8f6-43d1-9dec-ce9c9b829900", "urlChat" : "/api/dialog/Chat/", "urlCM": "/api/dialog/Conversation/", "urlCMReporting": "", "tokenApiEndPoint": "/api/token/get", "feedbackDelay": 2000, "feedbackDelayExtended": 60000, "greeting": [ "\u003cspan style=\"background-color: #ffffff; color: #2a292e;\"\u003eGoedenavond, welkom bij a.s.r.\u003c/span\u003e", "\u003cspan style=\"background-color: #ffffff; color: #2a292e;\"\u003eStel ons hieronder je vraag. We helpen je graag verder\u003c/span\u003e" ], "regEx": "^[A-Za-z0-9'`‘’\\xC0-\\xD6\\xD8-\\xF6\\xF8-\\xFF!@#$^&()_+/|€,\\.\\-\\s]{0,200}$", "readMore": "Lees meer", "initInputPlaceholder": "Typ je vraag in een paar woorden", "inputPlaceholder": "Typ een reactie of andere vraag", "buttonText": "versturen", "agentDisconnected": "Onze medewerker heeft de chat afgesloten.", "startChat": "Je chat nu met een a.s.r. medewerker", "subjectPrefix": "conversatiestarter", "chatGroupIsOpen": {"KS_HD_C_MIJNASR":false,"PEN_C_IDV2":true,"SCH_Pcl_C_AVP_ASRNL":false,"SCH_Pcl_C_REIS_ASRNL":false,"SCH_Pac_C_ASRNL":false,"SCH_Pdb_C_ASRNL":false,"SCH_Pcl_C_VERKEER_ASRNL":false,"SCH_Pcl_C_BRAND_ASRNL":true,"ARD_C_DB":false,"ARD_C_KLANTADVIES":false}, "occupiedMessage": "Oeps, al onze medewerkers zijn in gesprek. Een moment geduld alsjeblieft", "promptTitle": "Chat sluiten?", "promptText": "Weet je zeker dat je de chat wilt afsluiten?", "Yes": "Ja", "No": "Nee", "chatAvailable": "Chat met ons", "chatOccupied": "De chat is tijdelijk bezet", "chatOff": "De chat is nu gesloten", "subjects": [ { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/verzekering-afsluiten.svg", "title": "Product afsluiten", "chatMessage": "Product afsluiten", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/schade-melden.svg", "title": "Schade melden", "chatMessage": "Schade melden", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/gegevens-wijzigen.svg", "title": "Gegevens wijzigen", "chatMessage": "Gegevens wijzigen", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/fondsen-en-koersen-informatie.svg", "title": "Fondsen en koersen", "chatMessage": "Fondsen en koersen", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/contact.svg", "title": "Contact opnemen", "chatMessage": "Contact opnemen", "variantA": true, "variantB": true } ] } } { "dialogErrorModals": { "firstModal": { "message": "Er is helaas een storing. Onze chatbot loopt vast. Klik op vernieuwen om het nog een keer te proberen. Je gesprek blijft bewaard.", "primaryBtn": { "text": "Vernieuwen" } }, "secondModal": { "message": "Helaas, de storing is er niet mee verholpen. Probeer het later op de dag nog een keer of vul het contactformulier in.", "primaryBtn": { "text": "Naar contactformulier", "href": "/contact" }, "secondaryBtn": { "text": "Melding sluiten" } } } }